1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
tax

Taxshift: wat verandert er voor werkgevers in 2019?

Sinds 2016 streeft de regering-Michel naar een daling van de lasten op arbeid. De taxshift moet een transparanter bijdragesysteem voor werkgevers creëren en de concurrentiekracht van Belgische ondernemingen versterken. De laatste fase van die overgang gaat in vanaf 1 januari 2019. Waar mag je je als werkgever aan verwachten?

De taxshift kon je op twee vlakken voelen: de werkgeversbijdragen daalden de voorbije jaren geleidelijk, terwijl de structurele lastenvermindering stapsgewijs werd afgebouwd. Ze bestaat nu enkel nog voor de lage lonen. In 2019 wordt die lijn doorgetrokken, al liggen er geen grote veranderingen in het verschiet.

Bij wet: hoger plafond voor lage lonen

In 2019 leidt de taxshift tot een verhoogd plafond voor lage lonen voor de structurele vermindering – zowel in de gewone privé- als in de socialprofitsectoren. Maar er staat geen verdere verlaging van de basiswerkgeversbijdragen op de kalender.

Ben je actief in de gewone privésector, dan blijven je basiswerkgeversbijdragen dus liggen op 25% van het brutoloon. Je geniet vanaf 2019 een structurele vermindering voor lage lonen tot 9035 euro per kwartaal.

De taxshift heeft de basisbijdragen van de meeste werkgevers in socialprofitsectoren niet gewijzigd: ze bedragen nog altijd 32,40%. Behoor je tot die groep, dan werd de structurele vermindering niet afgebouwd, maar net voor elke medewerker versterkt. Dat blijft zo in 2019. Intussen verhoogt de lagelonengrens tot 7590 euro per kwartaal.

Voor beschutte werkplaatsen zit de vork anders in de steel. In 2019 betaal je, net zoals nu, een basisbijdrage van 25% voor valide en 19,88% voor mindervalide medewerkers. Maar de structurele vermindering voor je mindervalide werknemers neemt toe: het forfait voor al je medewerkers wordt opgetrokken van 260 naar 375 euro per kwartaal, terwijl de lagelonengrens op 9035 euro per kwartaal komt te liggen. Voor je valide medewerkers krijg je enkel een structurele vermindering als ze tot de groep van de lageloonwerkers behoren, en daarvoor mogen ze vanaf 2019 maximum 9635 euro per kwartaal verdienen.

In de praktijk: min of meer dezelfde loonkosten als in 2018

Een verhoogde bovengrens voor lage lonen heeft in principe twee gevolgen voor jou als werkgever: een hoger aantal lageloonwerkers, voor wie je een structurele vermindering kunt ontvangen, en een grotere vermindering voor lage lonen. Welke gevolgen dat precies heeft voor de loonkosten van je onderneming, hangt af van je sector en het loonniveau van je medewerkers.

Na een indexaanpassing op 1 oktober 2018 zijn alle lagelonengrenzen voor de structurele vermindering opgetrokken, waardoor het verhoogde plafond vanaf 2019 al bijna bereikt is. Dit betekent dat de geplande verhogingen eigenlijk enkel de indexaanpassing van de loonkost opvangen.

Kortom, een voelbare lastenafname heeft de taxshift in 2019 niet in petto. Alles blijft grotendeels bij het oude, dus is er geen merkbaar verschil op het vlak van loonkosten in je onderneming. Enkel voor mindervalide werknemers in beschutte werkplaatsen brengt de taxshift volgend jaar een duidelijke daling mee.

  De impact van de taxshift op je loonkosten in 2019 laten berekenen?

  Daarvoor kun je terecht bij de legal consultants van SD Worx. Wij bezorgen je een gedetailleerde simulatieberekening op maat van je onderneming.

   Neem contact met ons op
   Geert Vermeir

   Geert Vermeir

   Juridisch Expert

   Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.