1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
package de rémunération

Een aantrekkelijk en motiverend verloningspakket samenstellen: 3 afwegingen

  1. Wat je moet betalen

  Het minimumloon dat je moet uitbetalen, is vastgelegd binnen je paritair comité. Dat overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers onderhandelt de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en ziet toe op de correcte uitvoering ervan. 

  Naast het minimumloon liggen per paritair comité nog andere loon- en arbeidsvoorwaarden vast. Of je moet tussenkomen in woon-werkverkeer, bijvoorbeeld, ecocheques voorzien of een eindejaarspremie uitbetalen. 
   

   Meer weten over aantrekkelijk verlonen?

   Wij verzamelden alle inzichten uit ons onderzoek in inspirerende blogs, video's en testimonials.

    Ja, ik wil alles weten

    2. Wat je kunt betalen

    Met je medewerker spreek je een loon af dat minstens het minimumloon bedraagt. Op het brutoloon dat jij uitbetaalt, betaalt je medewerker RSZ en de bedrijfsvoorheffing of een voorschot op zijn inkomensbelasting. Het saldo is zijn of haar nettoloon.

    Maar: het kostenplaatje voor jou als werkgever ligt hoger dan dat brutoloon. Jij betaalt daar namelijk nog eens patronale RSZ-bijdragen op. Hou verder rekening met de kosten van een arbeidsongevallenverzekering, de verplichte extralegale voordelen volgens je paritair comité en je aansluiting bij een sociaal secretariaat. Pas als je al deze componenten samentelt, weet je hoeveel je werknemer je in realiteit kost. 

    Dus voor je ingaat op de looneis van een kandidaat, bereken goed of je die kosten wel kunt dragen, ook in economisch minder goede tijden. En minstens even belangrijk: of je die loonschaal kunt aanhouden voor eventuele volgende medewerkers met een vergelijkbaar takenpakket. Anders komt je interne rechtvaardigheid onder druk en creëer je frustratie. 
     

     Je loonkosten drukken? Verschillende steunmaatregelen

     Om aanwervingen betaalbaarder te maken, heeft de federale regering een aantal doelgroepverminderingen in het leven geroepen. Zo betaal je op het loon van een eerste werknemer geen patronale basisbijdragen en gelden er serieuze kortingen tot en met je zesde werknemer. Hier lees je er meer over.

     Daarnaast zijn er steunmaatregelen voor doelgroepen die moeilijker aan de bak komen: langdurig werkzoekenden, jongeren, oudere werknemers ... Wij kunnen voor je uitzoeken of je kandidaat in aanmerking komt, want de maatregelen verschillen per gewest. 
      

      3. Wat de concurrentie betaalt

      Voor je met sollicitanten aan tafel gaat zitten, heb je het best een zicht op wat zo’n profiel waard is in de markt. Pas dan kun je tijdens de loononderhandelingen een marktconform loonpakket overeenkomen. Want al is salaris niet alles, voor veel werknemers is het een van de topredenen om voor een werkgever te kiezen. 

      Een zogeheten loonbenchmark brengt inzicht. Als sociaal secretariaat is SD Worx hier pionier in. We gebruiken hiervoor jaarlijks geactualiseerde data die rechtstreeks uit onze salarisdatabase komen. Bovendien laat de grootte van onze databank toe om te verfijnen tot op sector- en functieniveau. Belangrijk, want in een krappe arbeidsmarkt is bijvoorbeeld de ene schoolverlater de andere niet. 
       

       Marktconform verlonen zonder dat je loonkosten de pan uit swingen?

       Personeelskosten wegen zwaar door, en al zeker voor een kmo. Maar gelukkig bestaan er verschillende manieren om flexibiliteit te brengen in je verloningspakketten. Zo blijven je totale loonkosten dezelfde, maar beloon je meer op maat van je medewerkers én zijn zij tevredener met hun verloning. We zetten je op weg met een stappenplan. Of misschien kies je graag voor een systeem van flexibele verloning? Dan is die keuzemogelijkheid op zich al een extra voordeel.

        Tot slot nog dit: personeelskosten nemen een flinke hap uit je ondernemingsbudget. Dus viel er op basis van deze drie afwegingen een motiverend verloningspakket uit de bus? Bekijk het dan zeker nog eens kritisch in functie van je kostenstructuur, vandaag én morgen. Onze consultants begeleiden je om een verloningsbeleid op te zetten dat aantrekkelijk is voor huidige en toekomstige medewerkers: kosteneffectief, fiscaal voordelig en juridisch correct.

         Virginie Verschooris

         Content Manager Reward & Data