1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Talent>
Blog_13224_1200x800.jpg

Zo voer je een efficiënt ontwikkelingsgesprek in 5 stappen

Voor veel leidinggevenden zijn de jaarlijkse evaluatie- of functioneringsgesprekken een verplicht nummertje. Ze zijn lastig, tijdrovend en focussen al te vaak op wat niet goed gaat. Kortom, ze dragen weinig bij aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Wat wel werkt? Een continue dialoog over de kwaliteiten, wensen en ambities van je medewerkers. Maak kennis met het ontwikkelingsgesprek.

  1. Wat is een ontwikkelingsgesprek?

  In een ontwikkelingsgesprek bespreek je de individuele groei, prestaties en ontwikkeling van je werknemer. In tegenstelling tot traditionele beoordelings- of functioneringsgesprekken, die vaak gericht zijn op prestaties uit het verleden, richt het ontwikkelingsgesprek zich hoofdzakelijk op de toekomst.

  Tijdens zo’n gesprek zoek je samen met je werknemer naar manieren waarop die zijn vaardigheden kan verbeteren en zijn carrièrepad verder kan ontwikkelen. Andere veelgebruikte termen zijn verbetergesprek of groeigesprek.

   2. Waarom is zo’n groeigesprek belangrijk?

   Door regelmatig een ontwikkelingsgesprek te voeren, bied je je medewerkers een gevoel van erkenning en waardering. Door hen actief te betrekken bij hun eigen ontwikkeling, versterk je niet alleen hun eigen intrinsieke motivatie, maar bevorder je de prestaties van het hele team. Deze stelling is gebaseerd op het werk van Jerome Bruner, de grondlegger van het zelfontdekkend leren.

   Het ontwikkelingsgesprek vergroot de tevredenheid van werknemers, vermindert het verloop en stimuleert een positieve bedrijfscultuur waarin leren en ontwikkelen centraal staan. Het draagt ook bij aan het identificeren en ontplooien van talent binnen het bedrijf.

    Mieke_Dyckmans_300x300
    Ruimte vrijmaken voor ontwikkeling levert een concurrentieel voordeel op in een krappe arbeidsmarkt. Je eigen medewerkers zullen weerbaarder, productiever en meer betrokken zijn, terwijl je ook beter extern talent zult aantrekken.
    Mieke_Dyckmans_300x300
    Mieke Dijckmans, Business Unit Manager Talent Services

    3. Welke vaardigheden heb je nodig om een goed ontwikkelingsgesprek te voeren?

    Actief luisteren, empathie, coachend leiderschap en het vermogen om constructieve feedback te geven zijn essentieel om een succesvol ontwikkelingsgesprek te voeren. Als leidinggevende moet je in staat zijn om een open dialoog te voeren, de behoeften en ambities van je werknemers te begrijpen en hen te begeleiden bij het stellen van realistische doelen.

     4. Hoe voer je een ontwikkelingsgesprek?

      

     Stap 1. Bereid het gesprek voor

     Analyseer voorafgaand de prestaties, sterke punten en ontwikkelingsgebieden van je werknemer. Hiervoor verzamel je alle relevante informatie, zoals prestatiegegevens, feedback van collega's en eerdere ontwikkelingsplannen. Geef je medewerker duidelijk aan hoe het groeigesprek zal verlopen: hoe is het opgebouwd, wat is het doel en hoe kan hij of zij zich optimaal voorbereiden?

     Mogelijke vragen zijn:

     • Wat zijn je belangrijkste prestaties en uitdagingen van het afgelopen jaar?
     • Waar ben je tegenaan gelopen? En wat heb je hieruit meegenomen?
     • Welke vaardigheden wil je ontwikkelen om je huidige rol beter te vervullen? Wat heb je hiervoor nodig?

      

     Stap 2. Luister actief naar de doelen en ambities van je werknemer

     Blik samen terug op de behaalde successen en vraag naar de carrière- en leerdoelen van je werknemer en wat hij/zij zal doen om die te bereiken. Geef opbouwende feedback en erken de inspanningen van je werknemer. Houd het gesprek positief en toekomstgericht. Eventueel kun je aantekeningen maken als geheugensteun tijdens het gesprek, maar verzeker je medewerker dat hij of zij je volle aandacht heeft.

     Stel open vragen, zoals:

     • Welke vaardigheden zou je willen ontwikkelen? Welke training of opleiding zou je hierbij kunnen helpen?
     • Waar zie je jezelf over 5 jaar en hoe kunnen we je ondersteunen om die doelen te bereiken?

      

      Pro tip: luister eerst, praat dan

      Alles staat of valt met de kwaliteit van je gesprekken. Begin niet met zelf te zeggen welke toekomst je voor je medewerker ziet. Want dan wordt groeien al snel móeten. Laat hem of haar dus zelf het woord voeren en luister met een open geest. Pas daarna geef je feedback.

        

       Stap 3. Werk samen aan een ontwikkelingsplan

       Formuleer samen realistische doelen die aansluiten bij zowel de individuele behoeften als de bedrijfsdoelen. Giet deze in een actieplan. Vervolgens bepaal je welke ondersteuning je werknemer nodig heeft om zijn ontwikkelingsdoelen te bereiken. Denk aan een mentor, actieve coaching of (digitale) opleidingen.

       Mogelijke doelen zijn:

       • verbeteren van projectmanagementvaardigheden, inclusief het vermogen om projecten effectief te plannen, uit te voeren en te voltooien
       • actief deelnemen aan professionele netwerkevenementen en het opbouwen van waardevolle zakelijke relaties
       • ontwikkelen van effectieve tijdmanagementvaardigheden om de productiviteit te verhogen en doelen efficiënter te bereiken
       • ontwikkelen van strategieën om stress te verminderen en effectiever om te gaan met werkdruk

        

        Pro tip: leg SMART-doelen vast

        Specifiek: zijn de doelen duidelijk omschreven?

        Meetbaar: kun je de voortgang ervan meten?

        Acceptabel: staan beide partijen er volledig achter?

        Realistisch: zijn de doelen haalbaar?

        Tijdgebonden: hangt dit samen aan een duidelijke planning?

          

         Stap 4: Plan een follow-upgesprek

         Houd regelmatig gesprekken om de vooruitgang van je werknemer te evalueren. Geef tussentijdse feedback en pas het ontwikkelingsplan aan indien nodig. Of het nu gaat over een project, specifieke taak, voortgangscontrole of coachingsessie, een follow-upgesprek is cruciaal om je doelstellingen te bereiken.

         Mogelijke vragen zijn:

         • Hoe gaat het met [specifiek project of taak]?
         • Zijn er uitdagingen of obstakels waar je tegenaan loopt?
         • Wat heb je tot nu toe gerealiseerd?
         • Zijn er wijzigingen nodig in de planning of middelen?
         • Hoe voel je je over de voortgang die je tot nu toe hebt gemaakt?
         • Is er iets waarin ik of het team je kan ondersteunen?
         • Wat zijn de volgende stappen?
         • Zijn er nog onbeantwoorde vragen of onduidelijkheden?
         • Heb je zelf nog feedback of verbetersuggesties?

          

         Stap 5: Sluit het ontwikkelingsproces af

         Plan een afrondend gesprek waarin je zowel de behaalde resultaten bespreekt als vooruitblikt naar toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.

         Mogelijke vragen zijn:

         • Wat waren volgens jou de grootste successen?
         • Welke uitdagingen ben je tegengekomen en hoe heb je die aangepakt?
         • Op welke eigen prestatie ben je zelf het meest trots?
         • Welke nieuwe vaardigheden of inzichten heb je opgedaan tijdens dit project?

          

          Goed begonnen is …

          Effectieve ontwikkelingsgesprekken voeren, is een waardevolle investering in de groei van je medewerkers en je organisatie. Door dit consequent en gefocust te doen, bouw je aan een werkomgeving waarin je medewerkers weet te boeien en binden. Zij voelen zich bijgevolg geïnspireerd om een positieve bijdrage te leveren aan het succes van je bedrijf.

           Hoe wij je kunnen helpen

           SD Worx speurt graag mee naar kansen om je talent naar een nog hoger niveau te tillen. Lees hier hoe we dat precies doen via onze development & career centers.

           Nog meer inspiratie nodig om talent blijvend aan je te binden?

            Download het e-book ‘Nooit meer zonder talent’
            SDW_Sandra-Dellevoet_300x300px

            Sandra Dellevoet

            Unit Director Career & Talent Development

            Sinds 2019 is Sandra Unit Director Career & Talent Development bij SD Worx, met meer dan 20 jaar ervaring in HR. Haar aanpak kenmerkt zich door creativiteit, oplossingsgerichtheid en een diepgaande passie voor het ontketenen van het menselijk potentieel. Sandra ondersteunt werkgevers in heel België bij het identificeren en ontwikkelen van talent via assessment en gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten, zowel voor KMO's als grote bedrijven.