1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Talent>
jobcrafting-blog-image

Jobcrafting: naar persoonlijk en betekenisvol werk in 5 stappen

Hoe verhoog je de productiviteit van medewerkers en vergroot je tegelijkertijd hun betrokkenheid? Het is een veelgestelde vraag in hr. Een populair antwoord is jobcrafting. Hierbij geef je werknemers de vrijheid om het werk aan te passen aan hun persoonlijke voorkeuren en talenten. Welke voordelen levert dit nog op en hoe ga je er concreet mee aan de slag? 

  1. Wat is jobcrafting?

  Jobcrafting is een dynamisch proces waarbij medewerkers hun jobinhoud herdefiniëren zodat die beter aansluit bij hun persoonlijke behoeften, vaardigheden, interesses en doelen. In de plaats van passief bestaande taken en verantwoordelijkheden te accepteren, neemt een werknemer actief de regie over zijn of haar functie.

   45,7%
   van de Belgische werkgevers geeft aan dat jobcrafting mogelijk is binnen hun bedrijf. 

   (eigen onderzoek The Perfect Match 2023)

    2. Waarom zou je jobcrafting invoeren?

    Jobcrafting is een waardevol instrument om de motivatie en tevredenheid van werknemers te vergroten. Dit leidt op zijn beurt tot betere prestaties en bevordert het welzijn op de werkvloer. Een win-winsituatie voor je medewerkers én je bedrijf: 

    • Meer betrokkenheid 

    Wanneer medewerkers taken kunnen kiezen die hen intrinsiek motiveren of hun job kunnen aanpassen op hun maat, groeit hun engagement bij de organisatie.

    • Meer tevreden werknemers 

    Door werknemers meer autonomie te geven over hun taken en verantwoordelijkheden neemt de tevredenheid toe en halen ze meer plezier uit hun werk. Dit vertaalt zich vaak in een verhoogde productiviteit en minder verzuim.

    • Meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen

    Werknemers die hun functie kunnen aanpassen, zijn beter in staat om te reageren in een snel veranderende werkomgeving. Zo kunnen ze langer op een betekenisvolle manier binnen de organisatie blijven werken. Jobcrafting stimuleert bijgevolg de interne mobiliteit en draagt bij aan talentbehoud. 

    • Meer creativiteit 

    Door taken en verantwoordelijkheden aan te passen op basis van persoonlijke voorkeuren voelen werknemers zich vrijer om nieuwe oplossingen en benaderingen te verkennen. 

     3. Verschillende vormen van jobcrafting

     Jobcrafting gaat verder dan simpele taakomschrijvingen. Het doel: een werkplek creëren die aansluit bij de unieke sterktes en interesses van individuele medewerkers. Dit kan op verschillende manieren: 

     • Taakgerelateerd

     Werknemers passen specifieke taken aan. Ze nemen bijvoorbeeld nieuwe  verantwoordelijkheden op of delegeren taken die minder goed bij hen passen.

     • Relationeel

     Werknemers herdefiniëren de manier waarop ze met anderen omgaan. Dit kan zich uiten in meer samenwerking of juist meer zelfstandig werk.

     • Cognitief

     Werknemers passen de mentale aspecten van hun werk aan. Zoals: prioriteiten herschikken of de manier veranderen waarop ze naar uitdagingen kijken.

     • Structureel

     Dit zijn veranderingen in de organisatiestructuur. Denk aan: teams of afdelingen veranderen of rapportagelijnen of werktijden aanpassen. 

      SDW_Sandra-Dellevoet_300x300px
      Enkele collega’s in mijn team hebben in overleg hun rol aangepast om meer bezig te zijn met de taken waar ze echt blij van worden en energie uit halen. Sommige van die taken waren precies de dingen die andere teamleden minder graag doen. Het liet ons zien dat bepaalde werkzaamheden flexibel verdeeld kunnen worden, zolang het werk maar gedaan wordt en we samen onze doelen bereiken.
      SDW_Sandra-Dellevoet_300x300px
      Sandra Dellevoet, Unit Director Career & Talent Development , SD Worx

      4. Jobcrafting toepassen in de praktijk: 5 stappen

      Stap 1: analyseer de huidige functies in de organisatie 

      Identificeer de taken en verantwoordelijkheden die vatbaar zijn voor jobcrafting. Dit verschilt van bedrijf tot bedrijf. Moedig ook je medewerkers aan om mee te denken over een andere jobinvulling, binnen de grenzen van de organisatiedoelstellingen weliswaar. Het ontwikkelingsgesprek is hiervoor een goed uitgangspunt. 

      Stap 2: moedig open communicatie aan 

      Medewerkers moeten zich vrij voelen om hun behoeften en interesses te bespreken, zonder angst voor negatieve gevolgen. Laat hen dus expliciet weten dat jobcrafting mogelijk is binnen het bedrijf en geef hen hiervoor ook de ruimte. 

      Stap 3: bied training en ontwikkelingsmogelijkheden aan 

      Aangepaste taken en verantwoordelijkheden vragen om aangepaste vaardigheden. Door medewerkers te trainen vergroot je niet alleen hun competenties, maar ook hun zelfvertrouwen. 

      Stap 4: start jobcrafting op kleine schaal 

      Laat werknemers experimenteren met kleine aanpassingen voordat je grotere wijzigingen doorvoert. 

      Stap 5: evalueer en pas aan 

      Evalueer regelmatig de impact van jobcrafting op zowel individuele werknemers als op de organisatie. Bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek. Stuur je beleid en processen bij op basis van de feedback en resultaten.

       Meer dan een trend

       Jobcrafting is een krachtig instrument om medewerkers te empoweren en hun betrokkenheid te vergroten. Zelf je eigen loopbaan mogen ontwikkelen ... daar plukken individuen én organisaties de vruchten van. Door jobcrafting te omarmen, leg je de basis voor een wendbare, creatieve en tevreden werkomgeving.

       Graag meer tips van onze experts om talent aan te trekken en te behouden? 

        Download gratis het e-book Nooit Meer Zonder Talent.
        SDW_Sandra-Dellevoet_300x300px

        Sandra Dellevoet

        Unit Director Career & Talent Development

        Sinds 2019 is Sandra Unit Director Career & Talent Development bij SD Worx, met meer dan 20 jaar ervaring in HR. Haar aanpak kenmerkt zich door creativiteit, oplossingsgerichtheid en een diepgaande passie voor het ontketenen van het menselijk potentieel. Sandra ondersteunt werkgevers in heel België bij het identificeren en ontwikkelen van talent via assessment en gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten, zowel voor KMO's als grote bedrijven.