1. Home>
  2. Nieuws & inspiratie>
  3. Talent>
ai_talent_management_1200x800

HR tech en AI in talentmanagement: houd het menselijk

In een boeiend gesprek verkennen Jan Laurijssen, HR-evangelist bij SD Worx, en Professor Ans de Vos van Antwerp Management School en de Universiteit van Antwerpen, de ingewikkelde wisselwerking tussen technologie en menselijke betrokkenheid in talentmanagement.

De ontwikkeling van technologie gebeurt de laatste 10 jaar aan een ongekende snelheid en is niet meer weg te denken uit ons persoonlijk en professioneel leven. Volgens Ans ligt de werkelijke uitdaging niet zozeer bij de technologie zelf, maar eerder hoe we hiermee omgaan. Technologische ontwikkelingen kunnen bedrijven helpen hun processen te optimaliseren en succesvoller te maken, maar het menselijke aspect is minstens even belangrijk.

Tools vervangen geen gesprek

Een succesvol talentmanagementbeleid is gebaseerd op menselijke connecties herkennen, maken en uitdiepen. En dit mag niet overschaduwd worden door de nood aan technologische vooruitgang.

We bekijken technologie vaak als iets neutraal, maar ze is verre van onpartijdig”, aldus Jan. “Eigenlijk is deze maar zo neutraal als de persoon die de algoritmes programmeert.”

Enkel je werknemers monitoren en evaluatierondes afvinken is onvoldoende. Een leidinggevende houdt zijn vinger aan de pols over wat leeft binnen zijn of haar team. Gegevens uit verschillende tools kunnen hierbij helpen, maar het is pas tijdens een persoonlijk gesprek dat nuances en context naar boven komen die door technologie niet gedetecteerd worden.

Technologie en AI geven leidinggevenden belangrijke informatie, zoals bepaalde vaardigheden die ontbreken of functies die dreigen overbodig te worden. Op basis daarvan kunnen zij gesprekken aangaan om te peilen of er een nood aan opleiding is, carrièrepaden moeten uitgestippeld of aangepast worden of er misschien externe factoren zijn in de privésfeer van werknemers die een rol spelen in het uitvoeren van zijn of haar taken, …

 

Proactiviteit, de sleutel tot succes

Ans benadrukt de noodzaak om te investeren in leiderschapstraining vooral wat betreft het voeren van efficiënte loopbaangesprekken. Wacht niet tot er zich problemen voordoen of tot een werknemer een vraag heeft, maar organiseer deze gesprekken proactief en op regelmatige basis. Dit zorgt voor een grotere voldoening en meer werkgeluk voor zowel de leidinggevende als de werknemers.

Een succesvol talentmanagement vindt de balans tussen technologie, als bron van informatie en de menselijke touch die je bedrijf met je werknemers verbindt. Een perfecte match.

Ben je op zoek naar deskundig advies over je talentstrategie? Ga in gesprek met een van onze experts.