1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Sociaal overleg>
large blog image vote

Wat verandert er wellicht in de reglementering voor de sociale verkiezingen van 2024?

Dat de sociale verkiezingen van 2020 gezorgd hebben voor heel wat veranderingen is een feit. Zo waren er een aantal nieuwigheden in de reglementering waaronder het stemrecht voor de uitzendkrachten en de bijkomende mogelijkheden voor elektronisch stemmen. Doordat de verkiezingen middenin de coronacrisis georganiseerd werden, zijn er daarenboven heel wat versoepelingen gekomen.

Om met de deur in huis te vallen: er zijn geen grote verschuivingen te verwachten voor 2024. Veel suggesties in het advies van de Nationale Arbeidsraad zijn eerder van technische aard. We vatten even de belangrijkste elementen uit het advies samen.

  Datum

  Vakbonden en werkgevers stellen voor dat de volgende kiesperiode zou liggen tussen 13 en 26 mei 2024. Dat wil zeggen dat de kiesprocedure zou aanvangen tussen 15 en 28 december 2023. De periode van ontslagbescherming, de zgn. “occulte periode”, zou dan aanvangen tussen 14 en 27 januari 2024.

   Stemrecht voor uitzendkrachten

   Bij de vorige verkiezingen dook het stemrecht voor uitzendkrachten op. Welke uitzendkrachten stemgerechtigd zijn, zal men voortaan anders regelen. Een uitzendkracht die 32 arbeidsdagen presteerde in de periode van 1 november 2023 tot 31 januari 2024, mag bij de gebruiker stemmen.

    Elektronisch stemmen

    Door de impact van corona werd in veel ondernemingen overgeschakeld op elektronisch stemmen. Dit leidde tot een aantal interpretatiekwesties. De Nationale Arbeidsraad formuleert een aantal waarborgen en garanties die de e-votingproviders moeten bieden. Je kan dus vrij het e-votingsysteem kiezen dat je wil, zolang dit de nodige waarborgen en garanties biedt (bijvoorbeeld, vertrouwelijkheid, geheim van de stemming,…).

     Oproeping van de kiezers

     Tot nu toe voorziet de reglementering dat de oproepingsbrief voor de stemming overhandigd moet worden. Als dat niet lukt, treedt er een ingewikkelde cascade in werking, waarbij je eventueel alsnog via elektronische weg kan oproepen.

     Indien er een unaniem akkoord is binnen de ondernemingsraad, comité of met de vakbondsafvaardiging, kan je van die regel afwijken. Het zou voortaan mogelijk zijn om meteen via digitale weg op te roepen. Die digitale oproeping zou wel enkel mogelijk zijn voor werknemers die beschikken over een professioneel e-mailadres en toegang hebben tot een computer op hun gebruikelijke werkpost.

     Het is wel nog even afwachten hoe de definitieve regeling er zal uitzien. Eigenlijk zou men eenvoudigweg moeten bepalen dat de werkgever instaat voor een persoonlijke uitnodiging, op welke manier dan ook, maar dat hij dan ook moet kunnen bewijzen dat dit effectief gebeurd is.

      Altijd up-to-date over de komende sociale verkiezingen?

      Ontdek hier alle info over de sociale verkiezingen in 2024. Heb je nog vragen of zoek je een expert om je verkiezingsprocedure in goede banen te leiden? We helpen je op weg.

      Neem contact op
      Social Election 2024 - CTA
      janneman

      Jan Vanthournout

      manager Tax & Legal

      Jan Vanthournout is legal manager bij SD Worx en als academisch consulent verbonden aan de vakgroep sociaal recht van de Universiteit Gent.