1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Sociaal overleg>
Sociale verkiezingen 2024: tijd om in actie te schieten

Sociale verkiezingen 2024: tijd om in actie te schieten

In mei 2024 is het weer zover: dan kiezen zo’n 7000 Belgische ondernemingen opnieuw – of voor het eerst – hun werknemersvertegenwoordigers. Dat lijkt nog ver weg, maar vergis je niet: 1 oktober 2022 is al een eerste mijlpaal. Bovendien komen de sociale verkiezingen met een 150-dagen durende procedure, die hr nauw moet opvolgen. Denk dus vandaag al na over de nodige resources en je plan van aanpak. 

Elke vier jaar kiezen organisaties via de sociale verkiezingen hun (nieuwe) vertegenwoordigers voor de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. De OR geeft medewerkers inzicht in het financieel-economisch reilen en zeilen terwijl het CPBW een cruciale rol speelt op het vlak van preventie en welzijn.

  Wie moet sociale verkiezingen organiseren?

  De drempel voor het organiseren van sociale verkiezingen ligt op een gemiddelde tewerkstelling van 50 werknemers. Vanaf dat aantal moet je een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk oprichten. Heb je gemiddeld minstens 100 werknemers in dienst, dan komt daar ook een Ondernemingsraad bij. Die gemiddelde tewerkstelling wordt bekeken over de periode lopende van 1 oktober 2022 t.e.m. 30 september 2023. Op 1 oktober 2022 start dus de referteperiode

   De eigenlijke kiesprocedure duurt exact 150 dagen en is strikt bij wet geregeld volgens een vaste kalender. Teruggeteld van mei 2024 betekent dit dat het startschot wordt gegeven in december 2023. Maar zelfs in de maanden voordien moet er achter de schermen al heel wat gebeuren. Met andere woorden: je maakt maar beter nu al de nodige resources vrij en hakt knopen door over hoe je dit proces zult aanpakken. Dat geldt des te meer voor wie nog nooit sociale verkiezingen organiseerde. 

    Timing van de verkiezingsprocedure

    SE24_milestones_NL

     De vijf mijlpalen voor je organisatie

     1.    Budgettering en plan van aanpak: van oktober tot december 2022

     Organiseer je in 2024 een stembusgang – al dan niet voor het eerst – dan moet je nu al de nodige budgetten voorzien in je begroting van 2023 én 2024. Om hierop zicht te krijgen, denk je na over volgende vragen: hoeveel medewerkers kun je vrijmaken voor dit project? Heb je (nog) de juiste expertise in huis of moet je uitkijken naar versterking? Ga je investeren in een softwarepakket dat je door de procedure loodst? Besteed je bepaalde taken en/of verantwoordelijkheden uit? Kies je voor een stembusgang op papier of voor e-voting? Ook wie al vertrouwd is met de procedure van de sociale verkiezingen, moet deze oefening opnieuw maken. Ze vormt de basis voor je plan van aanpak. 

     2.    Orde op zaken: voorjaar 2023

     Het voorjaar 2023 is het ideale moment om het sociaal overleg nog een laatste boost te geven, want vanaf het najaar gaan je zittende overlegorganen in ‘lopende zaken’. Grijp deze periode aan om je arbeidsreglement onder de loep te nemen, je policy’s te updaten, werk te maken van de reorganisatie van uurroosters enzovoort. Zo beginnen je kersverse overlegorganen straks met een propere lei. Hak voor de zomer ook de knoop door of en met welke software- of outsourcingpartner je in zee gaat.  

     3.    De referteperiode: wellicht van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023

     We nemen aan dat het gewoonlijk gemiddeld aantal werknemers zal worden berekend op basis van het personeelsbestand van deze vier kwartalen.   

     4.    Voorbereiding kiesprocedure: oktober en november 2023

     De eigenlijke kiesprocedure start in december 2023, dus in de maanden ervoor staat er heel wat juridisch en administratief werk op stapel. Zorg dat je organisatieteam gevormd is en weet wat van hen wordt verwacht. Dit is een goed moment om kennis te maken met de tools en de administratieve procedure. Bepaal de geschikte datum van de stembusgang en stippel op basis daarvan de kieskalender uit. 

     5.    De verkiezingsprocedure: van december 2023 tot mei 2024

     Het startschot van de 150-dagen durende procedure wordt gegeven op de zogeheten ‘dag X-60’ – 60 dagen voor de aanplakking van de verkiezingsdatum. Dat gebeurt met een eerste schriftelijke mededeling. Deze vermeldt het aantal werknemers per categorie op die datum en de nodige info om de technische bedrijfseenheden af te bakenen. Op dag X worden de datum en praktische regeling van de stembusgang bekendgemaakt, samen met de voorlopige kieslijsten. Op dag Y trekken je werknemers naar het stemhokje.
      

      Goed begonnen, is half gewonnen

      Het is geen geheim: het is een lange en strikte procedure tot en met de stembusgang. Maar wie stipte voorbereidingen treft, heeft een voet voor. Heb je intern onvoldoende resources of knowhow om dit project van a tot z op te volgen, schakel dan tijdig versterking in.

       Ga na of jij straks een stembusgang moet organiseren en indien ja, hoe je die dan voorbereidt. 
       Bij twijfel, neem dan zeker contact met ons op. SD Worx loodst je vlot door de hele procedure. 

       Meer info
       Social Election 2024 - CTA
       Nicolas Berben

       Nicolas Berben

       Business Manager Sociale Verkiezingen 2024

       Na vier jaar advocatuur startte Nicolas in 2012 als legal consultant bij SD Worx. Zijn focus binnen het arbeidsrecht ligt voornamelijk op herstructureringen, sociaal overleg en sociale verkiezingen. Samen met Jan Vanthournout is hij co-auteur van het standaardwerk “Praktijkgids Sociale Verkiezingen”.