1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Sociaal overleg>
mensen van bovenaf

Opnieuw sociale verkiezingen … in het voorjaar 2022

  Zodra het aantal effectieve personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad (OR) of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) beneden de 2 zakt, moet een onderneming nieuwe sociale verkiezingen uitschrijven. 

  Een aantal bedrijven werd de voorbije weken door inspectiediensten aangemaand om op dit punt de wet na te leven.

  Het is niet belangrijk waarom het aantal afgevaardigden daalt: dit kan te wijten zijn aan vertrek van afgevaardigden, ontslagname uit hun mandaat, promotie,…
  Indien de daling van het aantal afgevaardigden te wijten is aan een afsplitsing van de onderneming, waardoor afgevaardigden de onderneming verlieten in het kader van een overname, is het mogelijk dat je toch géén nieuwe verkiezingen moeten organiseren.

  Moeten er wel nieuwe sociale verkiezingen georganiseerd worden, dan moet de kiesprocedure gelukkig niet volledig opnieuw gedaan worden. Je mag de procedure opnieuw opstarten vanaf de zogenaamde “dag X”. Dit wil dus zeggen, dat de technische bedrijfseenheid, de leidinggevende functies en de kaderfuncties blijven zoals ze zijn vastgelegd tijdens de originele kiesprocedure. 
  Zaken zoals een nieuwe verkiezingsdatum, uurregeling, modaliteiten van het stemmen, enz. moeten wel opnieuw vastgelegd worden.

   Wil je goed voorbereid beginnen aan de sociale verkiezingen?
   Ontdek alles op dé website

    Alles over sociale verkiezingen
    janneman

    Jan Vanthournout

    manager Tax & Legal

    Jan Vanthournout is legal manager bij SD Worx en als academisch consulent verbonden aan de vakgroep sociaal recht van de Universiteit Gent.