1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Afwezigheden>
vacayy

Thematisch verlof: maatregelen voor meer flexibiliteit

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand een stuk flexibeler opnemen. Wat betekent dit concreet?

Om werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen of om te zorgen voor een ziek of terminaal gezins- of familielid, hebben je werknemers recht op thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand).

En misschien heb je het zelf al ervaren op de werkvloer: vooral het deeltijdse ouderschapsverlof zit al enkele jaren in de lift, ook bij mannen. Om de voorwaarden voor de opname van thematisch verlof nog beter op de realiteit af te stemmen voerde de regering enkele aanpassingen door.

1. Ouderschapsverlof ook voor 1/10-werkweek

Wie voltijds werkt, kon voorheen 4 maanden voltijds ouderschapsverlof opnemen, 8 maanden halftijds of 20 maanden naar rato van 1/5 van een voltijdse betrekking. De regering voegt hier nu een 4e optie aan toe: 1/10 van een voltijdse werkweek over een periode van 40 maanden. Dat komt overeen met een halve dag per week of een volle dag om de twee weken. De RVA-uitkering wordt verhoudingsgewijs aangepast.

Vooral voor werknemers in een co-ouderschapsregeling is dit een interessante piste. Zij kunnen voortaan hun ouderschapsverlof spreiden over de weken dat ze hun kinderen bij zich hebben. In tegenstelling tot de andere systemen kan een medewerker zijn of haar 1/10-ouderschapsverlof wel pas opnemen met instemming van de werkgever.

2. Voltijds verlof per week in plaats van per maand

Wie ervoor kiest om ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand voltijds op te nemen, kon dit voorheen enkel in blokken van een maand. De regering brengt bracht hier verandering in: ook opname per week is nu mogelijk. Vier weken schorsing staat hierbij gelijk aan 1 maand schorsing. Halftijds ouderschapsverlof kan nu per maand worden opgenomen in plaats van in blokken van twee maanden. Al geldt ook hier: niet zonder het fiat van de werkgever.

Flexibeler opname van de thematische verloven

Tot slot verduidelijkte de regering dat werknemers hun deeltijds themaverlof – opnieuw na akkoord van de werkgever – vrij mogen inplannen. Zo kan iemand 8 maanden lang halftijds ouderschapsverlof opnemen door een voltijdse werkweek af te wisselen met een verlofweek. Let wel: de bestaande wetgeving liet dit ook al toe. Deze maatregel vereiste geen verdere uitvoering bij KB. Met deze expliciete vermelding wil de wetgever meer rechtszekerheid creëren voor werkgevers en werknemers. Wel moet de werkgever de regels rond deeltijds werk respecteren en erover waken dat het verminderingspercentage klopt over de volledige periode van het deeltijdse themaverlof.

Als gevolg van deze wijzigingen neemt de vraag naar ouderschapsverlof wellicht verder toe. Al zijn de nieuwe maatregelen geen recht. Er moet telkens overeenstemming zijn tussen werkgever en werknemer.

  Op de hoogte blijven van wat er leeft in de HR-wereld?

   Schrijf je in op onze nieuwsbrief

   Meer weten over thematisch verlof? We beantwoorden al je vragen in onze on-demand webinar

    Bekijk deze on-demand webinar
    Geert Vermeir

    Geert Vermeir

    Juridisch Expert

    Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.