1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Afwezigheden>
kalender

Afwezig op het werk: wanneer is je werknemer niet aan de slag?

1. Wettelijke feestdagen

De meest evidente om te beginnen. Per jaar zijn er 10 wettelijke betaalde feestdagen, in sommige sectoren iets meer. Valt zo’n feestdag op een zondag of een inactiviteitsdag, dan kan je werknemer die dag recupereren.

Toch hier al een kanttekening voor deeltijds werk. Stel dat je medewerker nooit werkt op maandag, dan verliest hij de feestdagen die op maandag vallen. Heeft je zaak een variabel uurrooster, dan zou je er in principe zelfs voor kunnen zorgen dat je medewerker nooit werkt op een feestdag. In ruil moet je dan wel een ‘forfaitair loon’ aanreiken. Je raadpleegt daarvoor best jouw sociaal secretariaat. 

  2. Betaalde vakantie

  Wie een voltijds contract in de privésector heeft, krijgt 20 betaalde vakantiedagen in een 5-dagenstelsel. Voor deeltijds werk geldt dezelfde verhouding. Bij een viervijfdecontract, bijvoorbeeld, zijn er 16 vakantiedagen (vier vijfde van 20). Heb je onregelmatige werkuren en duurt niet elke werkdag even lang? Reken dan in vakantie-uren, volgens dezelfde verhouding. 

   Regels en wetten zijn er niet om vanbuiten te leren. Via de simulatietools van SD Worx kun je, per paritair comité, makkelijk checken of je werknemer recht heeft op enkele veelvoorkomende vormen van afwezigheid (vakantie, klein verlet, moederschapsrust …).

    3. Ziekte

    Wat als je kersverse kracht geveld wordt door ziekte? Goede afspraken maken goede vrienden: spreek af met je werknemer dat hij je steeds verwittigt, een doktersattest voorlegt en beschikbaar is voor een controlearts. Zo ben je beide wettelijk in orde voor het gewaarborgd loon – ook als de ziekte langer duurt dan enkele dagen.

    Dit gewaarborgd loon werkt zo:

    • Bedienden hebben 30 kalenderdagen recht op gewaarborgd loon. Dat betekent dat je het loon die periode gewoon blijft uitbetalen.
    • Zieke arbeiders krijgen de eerste 7 dagen ziekte hun loon volledig van jou. De volgende week betaal je nog 85,88% uit, de twee weken daarna is dat 25,88% – het ziekenfonds past de rest bij. Deze regeling geldt voor arbeiders die minstens een maand in dienst zijn. In de eerste maand na de aanwerving zorgt het ziekenfonds voor het loon. 

     4. Arbeidsongeval

     Een ongeval op het werk, of onderweg van en naar het werk? Als je werknemer daardoor arbeidsongeschikt raakt en moet thuisblijven, gelden dezelfde regels qua gewaarborgd loon als bij ziekte. Belangrijk is dat je onmiddellijk je verzekeraar verwittigt. Zo recupereer je dit gewaarborgd loon.

      5. Betaalde verlofdagen

      Er zijn nog tal van andere vormen van betaalde afwezigheden. Elke vorm heeft zijn eigen specifieke regels. Twijfel je, dan kan je het beste even contact opnemen met je sociaal secretariaat.

      • Zwangerschapsverlof en bevallingsrust
      • Ouderschapsverlof
      • Tijdskrediet
      • Educatief verlof (recht op verlofdagen bij erkende opleidingen)
      • Afwezigheden van korte duur (zoals klein verlet)

       Zo vang je de lege stoel op

       Vakantie is het makkelijkst in te plannen: kwestie van de agenda’s tijdig op elkaar af te stemmen. Je kunt ook collectief sluiten tijdens vaste periodes en zo inspelen op jaarlijkse pieken en dalen. 

       Ongeplande afwezigheden zijn natuurlijk andere koek. Toch kun je ze min of meer incalculeren. Als je weet dat je werknemer gemiddeld ongeveer 1 dag per week niét aan de slag is, dan kun je hier je personeelsplanning op afstemmen.

       Gooien ongeplande afwezigheden toch roet in het eten en raak je in de problemen? Snel mankracht inzetten kan op tal van manieren.

        Start u als werkgever?

        10 vragen vóór u uw eerste medewerker aanwerft

         Download hier het gratis e-book