1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Voorlopig zal 7% van de kmo’s koopkrachtpremie geven

Drie maand voor deadline nog onduidelijkheid bij 44% van de kmo’s –bijna 1 op 50 werknemers kreeg al premie
231020_1200x800

Opvallend: op minder dan 3 maand voor de deadline van 31 december weet 44% nog niet of ze de premie kunnen of moeten geven. Zeven procent van de Belgische kmo’s weet het wel al en zal de nieuwe koopkrachtpremie geven. De helft van de kmo’s zal geen koopkrachtpremie geven. Een kwart daarvan geeft aan dat de financiële resultaten onvoldoende zijn; dat is een voorwaarde voor de toekenning van deze gunstige premie. Het andere kwart kent geen koopkrachtpremie toe omdat er andere klemtonen gelegd worden in het beloningsbeleid. Dat halen we uit de bevraging van SD Worx in september 2023 bij 656 kmo-bedrijfsleiders. Op basis van de loongegevens van meer dan 1,3 miljoen werknemers hebben maar 1,38% van de werkgevers al een koopkrachtpremie toegekend aan 1,81% van de werknemers. Dit betekent dat bijna 1 op 50 werknemers deze premie ondertussen ontvangen heeft.

  Helft van de kmo’s zal geen extra koopkrachtpremie geven

  Het is opmerkelijk dat de helft van de kmo’s geen extra premie zal geven. Een kwart (24%) geeft aan dat de financiële resultaten van 2022 onvoldoende zijn. In Wallonië zegt zelfs een op de drie kmo’s (32%) dat de resultaten onvoldoende zijn. En mooie financiële resultaten in 2022 zijn net de voorwaarde om de koopkrachtpremie te kunnen toekennen (of sectoraal te verplichten). Het andere kwart (23%) van kmo-ondernemingen zal de koopkrachtpremie niet toekennen omdat ze al andere extra’s geven. Het zijn vooral de Vlaamse kmo’s die dit aangeven. Gemiddeld is zeven procent wel al overtuigd dat ze de premie kunnen geven. In het Brussels Gewest lopen de voorstanders op tot 11%.

   Anneleen Verstraeten
   De koopkrachtpremie is een extra instrument van de federale regering, waarmee bedrijven hun werknemers kunnen laten delen in winst bij goede financiële resultaten in 2022.
   Anneleen Verstraeten
   Anneleen Verstraeten, Juridisch Adviseur

   Anneleen Verstraeten kmo-adviseur van SD Worx: "Wat dit precies betekent kan worden bepaald via een sectorakkoord. Komt er geen sectorakkoord, dan kan de onderneming zelf bepalen of de toekenning van de koopkrachtpremie financieel verantwoord is. Logisch dat sectoren en organisaties hier niet licht overgaan maar voorzichtig zijn, gezien hun gestegen kosten. Niet alle kmo’s hebben de financiële ruimte of leggen in hun loonbeleid andere klemtonen om medewerkers te stimuleren en te belonen, zoals de CAO90 loonbonus."

     Bijna helft wil maximum geven

     Van de kmo’s die de koopkrachtpremie overwegen of zeker zullen geven, zal bijna de helft (45%) het maximumbedrag geven. Dit bedraagt 500 euro bij goede resultaten of 750 euro bij zeer goede resultaten. 14% wil meer geven dan de sectorale regeling. Een op vijf (19%) zal de helft van het maximumbedrag van de sector geven en bijna een kwart (23%) zal een vierde of minder van het maximumbedrag van de sector geven.

       Een op zes kmo’s wacht sectoronderhandelingen af

       Ongeveer vier op de tien kmo’s (44%) zijn nog onbeslist: een op zes wacht op de beslissing van de sector (17%) en een kwart (27%) weet het nog niet.

        Anneleen Verstraeten
        Een aantal sectoren zoals het aanvullend PC voor de bedienden (PC 200), de scheikunde (PC 116/207) en de bouwsector (PC 124) hebben al een akkoord bereikt en een sectorale cao gesloten die de toekenningsvoorwaarden regelt.
        Anneleen Verstraeten
        Anneleen Verstraeten, Juridisch Adviseur

        Bijna één op 50 werknemers ontving al premie

        “Op basis van de loongegevens van meer dan 1,3 miljoen werknemers hebben vandaag 1,38% van de werkgevers al een koopkrachtpremie toegekend aan 1,81% van de werknemers. Dit betekent dat bijna 1 op 50 werknemers deze premie ondertussen ontvangen heeft”, berekende het grootste sociaal secretariaat van België. 

         Over de studie

         In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 54e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 656 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 8 en 20 september 2023. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De wegingen zijn kleiner dan twee met uitzondering van kmo’s uit Wallonië (2,75). Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,8% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).