1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Op 1 juli kennen 180.000 werknemers in de metaal een automatische loonstijging van 3,34%

Prognose SD Worx voor de bedienden met loonindexatie in januari: 3,78% (PC 200)
PR270624_1200x800

Sinds vandaag is de (afgevlakte) gezondheidsindex[1] van juni gekend, die als basis dient voor de jaarlijkse automatische loonindexatie van een aantal belangrijke sectoren in de privésector, zoals de metaalsector (PC 111 en 209) met 3,34%. Het gaat om 180.000 werknemers. Ook 50.000 werknemers in de schoonmaak (PC 121) zien hun lonen stijgen met 2,32%.  Voor hen is er tweemaal per jaar een loonindexering, telkens in januari en juli. Er is ook al een voorspelling voor de sectoren waar januari als vast moment voor indexatie geldt: bedienden van PC 200, wegvervoer, land- en tuinbouw, voedingsindustrie en handel in voedingswaren en de horeca. De prognose van SD Worx bedraagt 3,78%, wat meer dan dubbel zo hoog is als vorig jaar. 

Geert Vermeir van het Kenniscentrum van SD Worx: “Juli is het vaste jaarlijkse moment voor de metaalsector voor de automatische loonindexering die bijna alle werknemers in ons land kennen. De stijging bedraagt meer dan 3%. Dezelfde trend voorspellen we begin 2025 voor andere sectoren die in januari hun vast moment kennen, zoals de PC 200 met meer dan 500.000 werknemers. Ons land telt verschillende systemen. Er zijn ook sectoren die meerdere keren per jaar indexeren en dus ook nu in juli. Dat is bv. het geval voor de bouwsector (PC 124) met ongeveer 140.000 werknemers: deze sector indexeert elk kwartaal; dus vaker maar met een kleiner percentage. Ook deze werkgeverszien opnieuw in juli de loonkost stijgen (met 1,24916%).” 

  Metaalsector

  De metaalsector is een van de grote sectoren in ons land, met o.a. meer dan 110.000 arbeiders in PC 111) en 70.000 bedienden (in PC 209), samengeteld goed voor iets meer dan 180.000 werknemers en meer dan 9.400 werkgevers. Op 10 jaar tijd gingen hier ook bijna 20.000 arbeidersjobs verloren; er kwamen wel bijna 6.000 bediendenjobs bij, volgens de laatste cijfers van de RSZ. De totale metaalsector telde volgens de laatste gegevens van de RSZ 280.000 werknemers eind 2023.

    Schoonmaaksector

    De schoonmaaksector telt eind 2023 al meer dan 50.000 werknemers; dat is een stijging van 16 % ten opzichte van 10 jaar geleden (Q1 2013 RSZ). Ongeveer 2444 werkgevers moeten de lonen in dit paritair comité indexeren twee keer per jaar. In januari 2024 indexeerden deze lonen met 0,93%.

      Prognose voor de bedienden (PC 200) in januari 2025

      De prognose van SD Worx voor de meer dan 500.000 bedienden in PC 200 bedraagt momenteel 3,78%. Begin 2024 ging het om een indexatie met 1,48%; in 2023 nog 11,08% en 3,58% in 2022. Veel werknemers in de privésector kennen trouwens een jaarlijkse loonindexatie in januari. De top 5 grootste paritaire comités,m et een vast indexatiemoment in januari, samen goed voor meer dan een miljoen werknemers en meer dan 120.000 werkgevers zijn: het PC 200, de horeca (PC 302), bouw (PC 124), de voedingsproductie (PC 118 en PC 220) en het wegvervoer (140.03).

       Volgende spilindexoverschrijding

       Er zijn ook sectoren die met een vast percentage indexeren (vaak 2%), na overschrijden van een zogenaamde spilindex. Zo werden in maart de lonen in de scheikundige nijverheid met 2% geïndexeerd. Ook deze sector is een belangrijke sector van tewerkstelling, met in totaal meer dan 4000 werkgevers en 130.000 werknemers, waarvan een 40.000 arbeiders (PC 116) en 90.000 bedienden (PC 207). Vooral de laatste groep is de laatste 10 jaar toegenomen (met ongeveer 15.000). Op dit ogenblik schatten we in dat de volgende indexatie er voor hen aankomt op 1 oktober.

       De spil voor de indexering van de sociale uitkeringen en de wedden van de ambtenaren zou mogelijk nog eind dit jaar overschreden worden.

        Referenties

        [1] Strikt genomen is het het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex, de zgn. ‘afgevlakte gezondheidsindex’ die alle automatische indeximechanismen stuurt.