1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Helft Waalse kmo’s geen fan van aangepaste schoolvakantieregeling

Werk- en vakantieplanning ook voor een op drie Brusselse kmo’s moeilijker – 4% vindt het gemakkelijker
Holidays

Vooral Waalse kmo’s ervaren een negatieve impact van de gewijzigde schoolvakantie: ongeveer de helft (48,5%) ervaart moeilijkheden om personeel in te plannen en vakantie te laten nemen.  Ongeveer acht procent (7,6%) vindt het nu gemakkelijker. In Brussel is de situatie vergelijkbaar, met 35,2% van de kmo’s die moeilijkheden melden tegenover 3,6% die verbetering ziet. Grotere kmo’s lijken meer moeite te hebben met het balanceren van werk en vrije tijd. In Vlaanderen, waar de traditionele acht weken zomervakantie voor scholen nog steeds van kracht is, melden kmo’s weinig problemen. Dit zijn de bevindingen van de meest recente kmo bevraging van SD Worx, gehouden in maart 2024 onder 870 kmo-bedrijfsleiders. 

  Aan de start van twee weken Waalse schoolvakantie publiceert HR-expert SD Worx wat de impact is van de gewijzigde schoolvakanties in België. Sinds het schooljaar 2022-2023, toen het nieuwe systeem werd ingevoerd, zijn er regionale verschillen ontstaan. In Wallonië duurt de zomervakantie nu twee weken korter, terwijl de carnavals- en herfstvakantie elk verlengd zijn tot twee weken, in tegenstelling tot de eerdere duur van één week.

   Meer moeilijkheden dan voor de start gedacht

   Nog voor de nieuwe schoolvakantieregeling in 2022 in voege trad, deed SD Worx een peiling. De kmo’s stonden in 2022 nog positiever tegenover de wijziging, met een op drie Waalse kmo’s (30,4%) en een kwart Brusselse kmo’s (24,7%) die voorspelden dat de planning van werk en vakantie moeilijker zou worden. Deze initiële bezorgdheid wordt nu dus bevestigd.

   Het aantal kmo’s in zowel Wallonië als Brussel dat organisatorische problemen ervaart, neemt toe. In Wallonië worstelt bijna de helft van de kmo’s (48,5%) met deze uitdagingen, terwijl slechts 7,6% aangeeft het gemakkelijker te vinden. In Brussel ervaart 35,2% van de kmo’s meer uitdagingen, tegenover 3,6% die verbetering ziet.

   In Vlaanderen ervaart vandaag slechts 6% van de kmo’s moeilijkheden; de overgrote meerderheid ervaart geen impact. Enkel in Vlaams-Brabant is er een uitschieter met 15% kmo’s die wel moeilijkheden ondervinden. Door de geografische ligging hebben zij mogelijk meer medewerkers wiens kinderen in Wallonië onderwijs volgen.

      Hoe groter de kmo, hoe meer impact

      Bij kmo’s tot 100 medewerkers ervaart gemiddeld één op de vijf een negatieve impact; vanaf 100 werknemers verdubbelt dit tot 42%.

      Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur van SD Worx: “De schoolvakanties in het Nederlandstalig en Franstalige onderwijs lopen al meer dan een jaar niet meer gelijk, wat een blijvende uitdaging vormt voor werkgevers. KMO’s moeten hun werkorganisatie en vakantieplanning grondig herzien. Ouders met schoolgaande kinderen kunnen nu ook buiten de traditionele zomervakantie twee weken vrij nemen, wat de planning ingewikkelder maakt. Het is cruciaal om tijdig een duidelijk beeld te hebben van de vakantievoorkeuren om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren.  Voor ouders met kinderen in beide onderwijssystemen is het al helemaal puzzelen.”

       Over de studie

       In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 56e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 870 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 5 maart en 20 maart 2024. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau DataD.be de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De wegingen voor Vlaanderen en Brussel zijn nooit groter dan twee. Voor de volledige steekproef van 870 kmo’s bedraagt de foutenmarge 3,32% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).