1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Eén op vijf staat open voor andere job in zelfde organisatie (maar zegt het niet)

Nog te weinig bedrijven zien al het verborgen potentieel van interne mobiliteit in war for talent
InternalMobility_1200x800

Zes op de tien Europese werkgevers zijn zich bewust van het talent dat ze op lange termijn nodig zullen hebben. Bij Belgische werkgevers is dit niet anders. Alleen ontbreekt er bij meer dan de helft van de werkgevers een gedetailleerd overzicht van alle intern aanwezige competenties en van alle profielen die open staan voor verandering. Franse en Belgische werkgevers hebben vandaag het meest moeite met medewerkers elders in de organisatie in te zetten. Belgische werknemers staan het minst open om intern een andere job op te nemen. Toch is bijna een op vijf werknemers (18%) passief op zoek. Werkgevers die het verborgen potentieel en alle vaardigheden in kaart brengen, kunnen medewerkers laten doorgroeien en álle mogelijke vormen van talent gebruiken in de war for talent. Dit blijkt uit een onderzoek door SD Worx, de toonaangevende Europese HR dienstverlener, uitgevoerd bij meer dan 16.000 werknemers en bijna 5.000 HR-directeuren uit zestien Europese landen, waarvan 1000 Belgen.

  Franse en Belgische werkgevers hebben meest moeite met interne mobiliteit

  Gemiddeld vindt een derde van de Europese bedrijven het moeilijk om hun medewerkers elders in de organisatie in te zetten. Net als vorig jaar hebben Franse en Belgische werkgevers hier het meest moeite mee: Frankrijk worstelt hier het meest mee (43%), gevolgd door België, Zweden, Noorwegen en Finland (elk 39%) en tot slot Italië (37%). De problematiek uit zich ook bij de leidinggevenden, bijna de helft van de Belgische organisaties 47% geeft toe dat hun leidinggevenden er geen voorstanders van zijn.

    Driekwart van Belgische werknemers niet bezig met interne mobiliteit

    Driekwart van de Belgen (74%) heeft geen directe interesse om een nieuwe job op te nemen binnen hetzelfde bedrijf. Dat is hoger dan in andere landen; het Europese gemiddelde ligt op 65%. Slechts 8% geeft wel aan actief op zoek te zijn binnen de organisatie en 18% is passief op zoek; wat het  (verborgen) potentieel op één op vijf brengt. Hoewel driekwart van de werknemers niet bezig zijn met interne mobiliteit, is er dus een totaal potentieel van 25%, of een kwart van alle medewerkers in een organisatie. Bovendien zijn werknemers vrij geduldig: slechts een op tien geïnteresseerden wil binnen het jaar veranderen.

     Twee op de vijf organisaties kennen vaardigheden werknemers niet

     Er heerst nog veel onwetendheid op de werkvloer over de pistes die werknemers dan werkelijk willen verkennen. 

     Hoewel zes op de tien Europese bedrijven weten welke talenten ze op lange termijn nodig hebben, heeft slechts de helft daadwerkelijk een overzicht van de ambities die hun werknemers nastreven.  Twee op de vijf organisaties mist exacte informatie over welke vaardigheden hun medewerkers in huis hebben. Een talentplatform dat alle vaardigheden van de medewerkers in kaart brengt, kan een oplossing bieden en de interne mobiliteit en samenwerking verbeteren. Meer dan de helft (55%) van de Belgische werknemers kent de eigen talenten en waar deze kunnen ingezet worden in de organisatie.

      Bruce-Fecheyr-Lippens_1200x800
      De wil om mensen te laten groeien bestaat zeker, maar de juiste info ontbreekt nog.
      Bruce-Fecheyr-Lippens_1200x800
      Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer, SD Worx

      Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer bij SD Worx: “Toch bestaan er vandaag al heel wat tools die de loopbaan van werknemers inzichtelijker kunnen maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld Huapii als talentplatform. Het geeft medewerkers ownership over hun carrière via skill en performance management. Minder dan de helft van de Belgische organisaties (43%) gebruikt al zulke technologie.” 

       Betere matchmaking nodig

       Over de doorgroeimogelijkheden zijn de meningen van Belgische werknemers verdeeld: 37% ervaart voldoende doorgroeimogelijkheden naar andere jobs of afdelingen in de organisatie; en een even grote groep (36%) ervaart dit niet. Een op vijf (22%) vindt zelfs dat de directe leidinggevende interne mobiliteit blokkeert. Minder dan de helft (41%) weet naar welke job ze kunnen doorgroeien of hoe ze dat moeten aanpakken. 

       Bruce Fecheyr-Lippens van SD Worx: “Als je als werkgever de vaardigheden in kaart brengt via een soort talentendatabank, kunnen leidinggevenden gemakkelijker ook intern naar geschikt talent zoeken. Door alle mogelijke talentbronnen aan te spreken, verhogen werkgevers hun kansen om vacante jobs ingevuld te krijgen. Bovendien geeft deze aanpak ook perspectief aan werknemers met persoonlijke groeiambities. Die zijn er zeker, maar niet iedereen spreekt ze uit.”

        Nipro: een cultuur van transparantie

        Nipro is wereldwijd actief met totaaloplossingen voor medische apparatuur en farmaceutische verpakkingen. Het Europese hoofdkantoor van de Japanse groep is gevestigd in Mechelen en telt onder de 200 lokale medewerkers maar liefst 30 verschillende nationaliteiten.

         BartVanBambost_1200x800
         Onze leidinggevenden zijn zich erg bewust van de rol die ze spelen om informeel ook de vinger aan de pols te houden.
         BartVanBambost_1200x800
         Bart Van Bambost, CHRO, Nipro Group

         Bart Van Bambost, CHRO van de Nipro Group is een voortrekker van een open en transparante cultuur waar ontwikkelkansen centraal staan: “ Ze worden geholpen door een performancetool die alle profielen, sterktes maar ook de interesses of hobby’s van alle medewerkers in kaart brengt. Het is de basis en werkt als een eigen LinkedIn. Zo ontwikkelt er zich een dynamiek waarbij we met elkaar connecteren op een bredere manier.”

         Soms is het niet mogelijk om voor iedereen een lineaire carrièremogelijkheid in een bepaald functiedomein te voorzien. Bart Van Bambost is een realist: “Carrièrepaden zijn steeds minder voorspelbaar, al zijn er mogelijkheden zowel geografisch als over functiedomeinen heen. Dankzij virtuele teams zijn landsgrenzen ook minder een hindernis. Net omdat alles in beweging is, is die rol van de leidinggevende zo belangrijk, zodat de medewerker zich begrepen en gevolgd voelt. Een vertrek mag bij ons nooit een verrassing zijn.”

          Over de jaarlijkse internationale werknemersstudie

          SD Worx zet zich in om de perfecte match te creëren tussen de noden van de business, HR en de medewerkers. Door uitgebreide enquêtes van zowel werkgevers als werknemers krijgt ze inzicht in percepties, meningen en overtuigingen over werk en de arbeidsmarkt. Dit jaar richt het onderzoek zich op drie overkoepelende thema's: digitalisering, talent en flexibiliteit. In februari 2023 heeft SD Worx gegevens verzameld uit 16 Europese landen, waaronder Oostenrijk, België, Kroatië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal werden 16.011 werknemers ondervraagd en werden de resultaten gewogen om een betrouwbare representatie van de arbeidsmarkt van elk land te garanderen. In België gaat het over 1000 werknemers. Voor België wegen we voor taal, leeftijd, geslacht, opleiding, statuut, bedrijfsgrootte en regio tewerkstelling. Voor België liggen de weging coëfficiënten bijna allemaal onder de 2; enkel voor mensen met diploma uit lager/middelbaar onderwijs ligt het rond de 2,3, maar dus nooit hoger dan 3 (standaardgrens).