1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Belgen kijken minst uit naar andere werkgever

Slechts 8% actief op zoek naar andere job – 55% positief over exitgesprek bij (on)vrijwillig vertrek
Employer_1200x800

Met 72% Belgen die niet van job willen veranderen, zijn de Belgen het meest loyaal van alle Europese werknemers. Slechts 8% kijkt actief uit naar een andere werkgever. Er is ook een keerzijde. Een ontslag door een werkgever komt dan dubbel zo hard aan. Om te vermijden dat werknemers te lang moeten herstellen van een ontslag, kunnen een exitgesprek en outplacement het verschil maken: 55% van de Belgen staat positief tegenover een exitgesprek en 73% staat positief tegenover outplacement. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van SD Worx bij 16.011 werknemers in 10 Europese landen, waaronder 1.000 werkende Belgen.

  Belgen meest loyale werknemers

  Slechts 8% van de Belgen zijn in 2023 actief op zoek naar andere job. Tel daarbij de 20% die er wel voor open staat maar eerder passief, dan kom je nog op een 28% die open staat voor verandering. Een recordaantal van 72% is niet van plan te veranderen. Daarmee bengelen we helemaal achteraan qua intentie om van job te veranderen (‘mobiliteit tussen jobs’). Aan het andere uiterste op het Europese spectrum staan de Poolse werknemers het meest open om te veranderen: meer dan één op vijf (21%) kijkt actief uit naar een andere werkgever, maar ook werknemers in landen als Italië en Ierland (16%), Spanje en Zwitserland (15%), Zweden en Noorwegen (14%) scoren dubbel zo hoog.

    Weinig haast voor wie actief zoekt naar nieuwe job

    Slechts 10% van de Belgen wil zijn of haar plannen om te veranderen binnen het jaar waarmaken en nog es 10% binnen de 3 jaar. 80% weet het niet. 

      In 2023 is slechts 8% actief op zoek naar een andere werkgever. 72% wenst niet van werkgever te veranderen.
      Wim Coppieters, HR Talent Consultant, SD Worx Career Solutions

      Wim Coppieters, HR Talent consultant van SD Worx Career solutions: “Daarmee zijn de Belgen het meest loyaal van alle ondervraagde Europese werknemers.[1] Belgen houden van jobzekerheid. Daarom komt een ontslag door de werkgever of een onvrijwillig vertrek erg hard aan. Sommigen ervaren ontslag als het verlies van iets wat hen dierbaar is en gaan door een rouwperiode. Het is belangrijk elk ontslag als werkgever goed te begeleiden, onder meer met een exitgesprek en outplacement. Dit is voor werkgevers niet altijd gemakkelijk.

       Ook onvrijwillig vertrek blijft moeilijk voor werkgevers

       Uit het werkgeversonderzoek blijkt dat 42% van de Belgische werkgevers een ‘ontslag door de werkgever’ moeilijk vinden. Voor 45-plussers is het sinds 2014 wettelijk verplicht om outplacement aan te bieden bij ontslag door de werkgever.[2] Driekwart van de Belgische werknemers (73%) staan positief tegenover outplacement. Toch lijkt deze begeleiding in het algemeen bij werknemers niet erg bekend: gemiddeld geven slechts 6% van de werknemers aan dat er outplacement in hun organisatie wordt aangeboden. Daarnaast kan ook een exitgesprek waar de redenen van vertrek worden besproken helpen bij zowel een onvrijwillig als vrijwillig vertrek. Ongeveer 55% van de Belgische werknemers staan daar positief tegenover.

       Er is een lichte stijging in ontslagen door de werkgever: in het derde kwartaal van 2023 betreft dit 2,2% van alle werknemers met een vaste tewerkstelling, t.o.v. 1,9% vorig jaar (in hetzelfde kwartaal)

        Bijna één op vijf werknemers kent het exitgesprek

        Bij het eind van een tewerkstelling komt een exitgesprek met de leidinggevende het meest voor: dit antwoordt toch bijna één op vijf Belgische werknemers (18%), gevolgd door een exit gesprek met HR (16%).

        Een exitgesprek gaat verder dan een ontslaggesprek en zorgt voor een win-win: langs de ene kant krijgt de ontslagene het gevoel gehoord te worden. Eventuele frustraties of bekommernissen kunnen op dat moment een plaats krijgen. De ontslagen werknemer kan zo sneller de bladzijde omdraaien, in herstel gaan en op een positievere manier naar een nieuwe job toegroeien. Anderzijds krijgt de werkgever een beter beeld van de werkpunten, ook een voordeel voor de overdracht van het werk,” verduidelijkt Wim Coppieters van SD Worx.

         Ontslag kan je ervaren als een persoonlijk verlies, waarna je in rouw gaat. Met een exitgesprek kan je hiervan sneller herstellen.” Wim Coppieters, SD Worx

          Over de jaarlijkse internationale werknemer studie

          SD Worx zet zich in om de perfecte match te creëren tussen de noden van de business, HR en de medewerkers. Door uitgebreide enquêtes van zowel werkgevers als werknemers krijgt ze inzicht in percepties, meningen en overtuigingen over werk en de arbeidsmarkt. Dit jaar richt het onderzoek zich op drie overkoepelende thema's: digitalisering, talent en flexibiliteit. In februari 2023 heeft SD Worx gegevens verzameld uit 16 Europese landen, waaronder Oostenrijk, België, Kroatië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal werden 16.011 werknemers ondervraagd en werden de resultaten gewogen om een betrouwbare representatie van de arbeidsmarkt van elk land te garanderen. In België gaat het over 1000 werknemers. Voor België wegen we voor taal, leeftijd, geslacht, opleiding, statuut, bedrijfsgrootte en regio tewerkstelling. Voor België liggen de weging coëfficiënten bijna allemaal onder de 2; enkel voor mensen met diploma uit lager/middelbaar onderwijs ligt het rond de 2,3, maar dus nooit hoger dan 3 (standaard grens).

          In 2020 zoomde SD Worx dieper in op verschillende aspecten van offboarden. Al sinds 2002 doet HR- en payrollspecialist SD Worx onderzoek naar medewerkerstevredenheid. In 2009 werd het onderzoek inhoudelijk aangepast met een focus op employee engagement. Vanaf 2021 richtte het onderzoek zich op de werkcyclus van een werknemer en kreeg het de sprekende titel "A Worker's Journey", waarbij de totale werkbeleving in kaart werd gebracht vanaf het eerste contact met de organisatie tot het punt van uitdiensttreding. Het onderzoek werd eveneens uitgevoerd bij een bredere doelgroep; naast reguliere medewerkers namen ook zelfstandigen, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten deel.

           Verwijzingen

           [1] De beperkte mobiliteit tussen jobs bij de Belgen wordt bevestigd door andere bronnen zoals  Jobmobiliteit - Steunpunt Werk  jobmobiliteit wordt vaak berekend aan de hand van de Enquête Arbeidskrachten (EAK). 

           Arbeidsmobi_België.pdf het aandeel arbeidsmarkttransities (zowel werk-naar-werk, als vanuit/naar werkloosheid) is lager bij Belgen dan het OESO-gemiddelde, en blijft al jaren vrijwel onveranderd. Afhankelijk van definitie varieert het tussen de 3 en 15%.

           [2] Binnen het wettelijk kader (De wet van 26 december 2013, CAO51 en CAO82bis) wordt outplacement omschreven als het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever door een erkend outplacementbureau aan de ontslagen medewerker worden verleend om deze in staat stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.