1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Voltijdse vierdagenwerkweek ingevoerd bij 6% van de Vlaamse kmo’s

18% van de Vlaamse kmo-medewerkers zou interesse hebben
semaine travail

Zes maanden na de invoering van de voltijdse vierdagenwerkweek heeft 6% van de Vlaamse kmo’s deze nieuwe vorm van flexibilisering ingevoerd. De meningen blijven verdeeld: één op vijf (21%) gelooft dat dit sterk kan bijdragen tot het aantrekken en behouden van medewerkers. Dubbel zoveel (45%) zijn daar niet van overtuigd. Nochtans schat de Vlaamse kmo dat 18% van de medewerkers interesse heeft. De meest recente bevraging van SD Worx bij 481 kmo-bedrijfsleiders dateert van juni 2023 en geeft inzicht in de uitdagingen van kmo-werkgevers.

Sinds 20 november 2022 is het mogelijk om je voltijdse baan in vier in plaats van vijf dagen te presteren. Het is één van de maatregelen van de arbeidsdeal met als doel meer mensen aan het werk te krijgen en meer flexibiliteit te stimuleren voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Elke voltijdse werknemer kan aan zijn werkgever de vraag stellen, maar de werkgever is niet verplicht om dit in te voeren. SD Worx maakt na 6 maanden de balans op van deze nieuwe maatregel:  

Meningen kmo’s blijven verdeeld

De meningen zijn verdeeld in Vlaanderen: één op vijf (21%) denkt dat de vierdagenwerkweek zal helpen om mensen aan te trekken of te behouden. Dubbel zoveel (45%) zijn daar niet van overtuigd. 35% staat neutraal. Bij de Waalse kmo’s is deze verhouding omgekeerd, met 41% die er wel heil van verwachten en 34% die er niet in geloven. Brusselse kmo’s zitten daar tussenin met 30% die er een positief effect van verwachten.

Vlaamse kmo schat dat één op vijf interesse heeft 

Bijna één op vijf medewerkers (18%) heeft interesse in dit systeem; zo schat de Vlaamse kmo. De Waalse kmo’s schatten dit ook zo in (21%). Brusselse kmo’s schatten dan weer dat één derde (33%) van de werknemers interesse zou hebben. 

Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx: “Een half jaar na invoering is 6% of een beperkt deel van de kmo’s al op de kar gesprongen. Voor kmo’s die schaars talent moeilijk vinden, kan het de moeite lonen om dit als differentiator in te zetten, al vergt het wel wat werk van de personeelsdienst. De kleinste kmo’s (< 5 werknemers) hebben de meest positieve verwachtingen. Toch zal de vierdagenwerkweek niet voor iedereen de ideale oplossing zijn.“ De specialist gaat verder:  “Flexibiliteit qua werkuren speelt zeker in de strijd om talent. Vergeet niet: onze Belgische werkgevers voerden vaak al andere vormen van flexibiliteit in, zoals glijtijd en mogelijkheid tot thuiswerk. Een deel van de nood aan flexibiliteit bij medewerkers krijgt zo al een invulling.”

    Over de studie

    In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 53e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 481 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 31 mei en 16 juni. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is kleiner dan 3. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 4.4% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).