1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

SD Worx zet mooie groeiresultaten neer in eerste helft 2023

financial report

SD Worx, de toonaangevende Europese HR-dienstenleverancier, rapporteert goede resultaten voor de eerste jaarhelft. Het behaalde een geconsolideerde omzet van 524,6 miljoen euro. Dat is 10,4% meer dan het eerste semester van 2022 (475,3 miljoen euro). Het geconsolideerde genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) groeide met een kwart (26,1%) van 70,2 miljoen euro in de eerste jaarhelft vorig jaar naar 88,5 miljoen euro tijdens de eerste zes maanden dit jaar. Het nettoresultaat bedraagt 42,5 miljoen euro.

  Duurzame Europese groei verderzetten

  Op vergelijkbare basis, gecorrigeerd voor de overnames in 2022, steeg de omzet globaal met 8,8%. Binnen Payroll & Reward klom de omzet organisch met 13,9%. De diensten en software rond Workforce Management kenden een omzetstijging van 16,6% ten opzichte van de eerste jaarhelft vorig jaar. De tak van staffing & rekrutering voelt de impact van de moeilijke marktomstandigheden in de uitzendsector en noteert een omzetdaling van -6,8%. Wel neemt de brutomarge van staffing & rekrutering toe met 2,4%.

  Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur bij SD Worx: “We zijn zeer tevreden met de resultaten van Payroll & Reward en Workforce Management. Ondanks de moeilijkere marktomstandigheden blijven we groeien met dubbele cijfers. De markt van staffing & rekrutering kampt in het algemeen nog steeds met uitdagingen en ook SD Worx ontsnapt hier niet aan. Het goede nieuws is echter dat onze brutomarge en EBITDA er groeien.”

  Het geconsolideerde nettoresultaat bedraagt 42,5 miljoen euro. Dit mooie resultaat ligt weliswaar lager dan de 53,7 miljoen uit de eerste jaarhelft van 2022. Het resultaat was toen echter sterk positief beïnvloed door de meerwaarde van 23,6 miljoen euro op de verkoop van het vastgoed door SD Worx aan moederbedrijf WorxInvest. 

  “We bouwen onze Europese groeistrategie verder uit en zijn vast van plan om ook in de tweede jaarhelft groeiresultaten met twee cijfers neer te leggen. Met CVC als minderheidsaandeelhouder van SD Worx brengen we kennis en ervaring aan boord om onze groei verder te versnellen. We blijven investeren in onze technologie, diensten en medewerkers om onze klanten, waar ook in Europa, te helpen met hun payroll en HR, en duurzame relaties met hen aan te gaan op lange termijn. We geloven heel sterk dat we het verschil kunnen maken met onze lokale expertise, waar ook in Europa. We zijn altijd dicht bij de klant en kunnen hem ook op internationaal vlak helpen dankzij onze aanwezigheid in heel Europa”, zegt Kobe Verdonck, CEO van SD Worx.

   Resultaten per segment

   Organische vergelijkbare opbrengsten per segment

    Report picture

     Actueel gerapporteerde resultaten per segment

     report 2

      Financiële resultaten

      report 3

       Meer informatie over het nettoresultaat

       Eenmalige kosten

       De herstructurerings- en integratiekosten bedragen 3,2 miljoen euro en hebben voornamelijk betrekking op de integratie en rebranding van Aditro, HRPRO, GlobePayroll, Adessa, Intelligo en Integhro in SD Worx. De acquisitie- en transactiekosten zijn gestegen met 0,2 miljoen euro en zijn voornamelijk gerelateerd aan earn-out waardeaanpassingen.

       De kosten van de niet-gecommitteerde aandelenplannen voor het management van de groep worden gelijkmatig verdeeld over een wachtperiode van drie jaar. De daling van 1,4 miljoen euro ten opzichte van 30 juni vorig jaar is voornamelijk gerelateerd aan het aandelenkoopplan voor werknemers dat werd uitgegeven in de eerste helft van het boekjaar 2022. Het aandelenaankoopplan voor werknemers bood elke individuele werknemer van de groep de unieke mogelijkheid om aandelencertificaten te verwerven met een beperkte korting op de aandelenprijs. Aangezien het aandelenkoopprogramma voor werknemers, in tegenstelling tot de niet-gecommitteerde aandelenplannen voor het management van de groep, geen dienstvereiste bevatte, werd de volledige kost van het plan opgenomen bij uitgifte.

       De winst uit de verkoop van activiteiten en activa van vorig jaar is voornamelijk het gevolg van de verkoop van de aandelen van SD Worx Real Estate NV aan WorxInvest, de meerderheidsaandeelhouder van SD Worx. SD Worx Real Estate NV is de eigenaar van kantoorruimtes in België die gebruikt worden door de groep en door derden. SD Worx heeft vervolgens een leasebackovereenkomst afgesloten voor het merendeel van de overgedragen kantoorruimten.

       Het moet ook vermeld worden dat in de tussentijdse financiële staten van vorig jaar de internationale vieringen van het 75-jarig bestaan van SD Worx (0,8 miljoen euro) genormaliseerd werden als andere niet-operationele kosten.

       Afschrijvingen en waardeverminderingen

       Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa van 29,2 miljoen euro werden geboekt op 30 juni 2023 en hebben voornamelijk betrekking op de belangrijke en voortdurende investeringen van de groep in digitale oplossingen en de renovatie van kantoorruimten (13,7 miljoen euro), de afschrijving van geleasede activa met gebruiksrecht zoals gehuurde gebouwen en bedrijfswagens (12,5 miljoen euro) en de afschrijving van immateriële vaste activa verworven in bedrijfscombinaties (3,1 miljoen euro). De toename in afschrijvingen is grotendeels het gevolg van toegenomen investeringen in digitale oplossingen en de afschrijving van verworven immateriële activa uit bedrijfscombinaties, zoals merknamen en klantrelaties.

       Financiële resultaten

       Het financiële resultaat op 30 juni 2023 bedraagt +1,3 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten op uitstaande schulden in euro in dochterondernemingen met een andere rapporteringsvaluta (4,9 miljoen euro). De financiële kosten bestaan uit de rentelasten van de achtergestelde obligatielening van 80 miljoen euro uitgegeven in juni 2019, de gecommitteerde doorlopende kredietfaciliteit van 250,0 miljoen euro, financiële lasten op leaseverplichtingen en de rente op het onbetaalde deel van het dividend, de aandeleninkoop en de schuld voor kapitaalvermindering tegenover SD Worx' meerderheidsaandeelhouder WorxInvest. Merk op dat het volledige bedrag van de aandeelhoudersschulden tegenover WorxInvest terugbetaald is in juni 2023.

       Belastingen

       De belastingen stegen met 10,6 miljoen euro van 1,9 miljoen euro op 30 juni 2022 tot 12,5 miljoen euro in het huidige boekjaar. Het belastingtarief van vorig jaar werd sterk beïnvloed door de belastingvrije meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van de aandelen van SD Worx Real Estate aan WorxInvest en door uitgestelde belastingvorderingen erkend op overgedragen fiscale verliezen in het licht van de positieve resultaten van de groep.

       Nettoresultaat

       Het nettoresultaat bedraagt 42,5 miljoen euro. Dat is 11,2 miljoen euro lager dan in de tussentijdse financiële periode van vorig jaar, die positief werd beïnvloed door aanzienlijke eenmalige effecten zoals de desinvestering van de vastgoedportefeuille en de opname van uitgestelde belastingvorderingen. Gecorrigeerd voor de eenmalige effecten van vorig jaar, kunnen we met vertrouwen stellen dat het nettoresultaat op 30 juni 2023 een recordniveau bereikt. De belangrijkste drijfveren achter deze sterke resultaten zijn de solide en aanhoudende groei van de operationele prestaties, de positieve impact van 3,3 miljoen euro inkomsten uit klantenfondsen op het bedrijfsresultaat van de groep en het strategische buy&build-beleid van de groep.

        

       Meer details vindt u in dit rapport hieronder.