1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Kmo’s in Brussel plannen minste ontslagen tot september

Eén op vijf Waalse kmo’s voorziet wel ontslag in derde kwartaal
recrutiment

De ontslagintenties van kmo’s beloven stabiel te blijven in het derde kwartaal in Brussel en Vlaanderen. In Wallonië zien we een verdubbeling tov vorig kwartaal: één op vijf kmo’s denkt er aan ontslag. De aanwervingsplannen evolueren licht positief, behalve in Brussel en in de ‘industrie en bouw’. Deze sectoren hebben ook de laagste aanwervingsintenties. De jongste bevraging van SD Worx bij 481 kmo-bedrijfsleiders dateert van juni 2023 geeft een dubbel beeld over de jobevolutie bij kmo in vergelijking met voorgaande kwartalen.

  Ontslagintenties stabiel behalve bij Waalse kmo’s

  Annelies Rottiers kmo-adviseur van van SD Worx: “De ontslagintenties stijgen opnieuw naar 14% van de kmo’s, maar dat is vooral omwille van de Waalse kmo’s, waar de ontslagintentie stijgt van 10% (maart 2023) naar 20% (juni 2023). De Waalse kmo’s zijn minder optimistisch qua evolutie van het werk. De Brusselse kmo’s denken in het derde kwartaal het minst aan ontslaan: slechts 6%. In Vlaanderen ligt het percentage op 11%, in lijn met vorig kwartaal. Het zijn vooral kmo’s in de industrie en bouw en de grote kmo’s die een ontslag overwegen.”

    Kmo’s in Brussel hebben laagste aanwervingsplannen, in Vlaams-Brabant de hoogste

    Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx: “Vooral kmo’s in de sector ‘Industrie en bouw’ vallen op met lagere rekruteringsintenties en hogere ontslagintenties. Slechts een op de vijf (21%) zal in derde kwartaal aanwerven. Dat staat in contrast met 40% van de kmo’s in de dienstensector. De ambities gaan opnieuw in stijgende lijn t.o.v. vorig kwartaal, maar blijven het laagst in Brussel met 29%. Brussel  heeft meer recent opengestelde vacatures dan Vlaanderen (70% tov 53%). Vorig trimester hadden kmo’s in Brussel een van de hoogste intenties, nl. 38%. Dan is het logisch dat deze werkgevers deze vacatures eerst proberen in te vullen. Koplopers zijn de kmo’s in Vlaams-Brabant: 58% heeft rekruteringsambities voor begin oktober.”  

      Over de studie

      In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 53e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 481 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 31 mei en 16 juni. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is kleiner dan 3. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 4.4% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).