1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Minstens één op vijf werkgevers kiest nu al voor elektronisch stemmen

Sociale verkiezingen starten binnen exact 1 jaar (13-26 mei 2024)
3d rendering business meeting working room office building

Exact 1 jaar voor datum stelt HR-dienstverlener SD Worx vast dat minstens een op vijf werkgevers e-voting willen aanbieden bij de sociale verkiezingen van volgende jaar. Tussen 13 en 26 mei 2024 kiezen werknemers van bedrijven vanaf 50 werknemers nieuwe afgevaardigden in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers worden ook de leden voor de Ondernemingsraad (OR) verkozen, en dit per technische bedrijfseenheid. Werkgevers bereiden zich volop voor.

“Twintig procent van onze klanten tekent nu al in op e-voting. Dit betekent dat er reeds een akkoord over e-voting is of dat de werkgevers erop vertrouwen dat het akkoord er zal komen”, stelt Jan Vanthournout, Expert Sociale verkiezingen van SD Worx: “De vraag naar e-voting vanop de werkplek is dit jaar ongezien hoog en zal nog toenemen. In veel ondernemingen is telewerk erg populair. Tijdens de pandemie raakten velen vertrouwd met het gemak van thuiswerk. Niet onlogisch in deze tijden van online bankieren, online shopping en online burgerzaken. Het gebruik van moderne stemvormen zoals e-voting past binnen deze trend. We verwachten dat minstens de helft van alle bedrijven - bij wie e-voting mogelijk is - dit zal voorleggen aan de werknemersafvaardiging.”

“Aangezien een akkoord er pas tegen februari 2024 moet zijn, zijn veel ondernemingen nog in gesprek hierover met hun overlegorganen. Soms moet het onderwerp nog op de agenda geplaatst worden. We zijn ervan overtuigd dat in de komende weken en maanden nog meer bedrijven kiezen voor de aantrekkingskracht van het elektronisch stemmen. Het alternatief is op papier: ter plekke in een stembureau, ofwel per brief.”

  Evolutie sinds 2016

  Elektronisch kiezen is al langer mogelijk tijdens de procedure sociale verkiezingen. De wetgever breidde de mogelijkheden drastisch uit in 2019 bij het schrijven van de nieuwe wet sociale verkiezingen voor de verkiezingen van 2020 door o.a. stemmen vanachter de eigen computer op het werk.

  In 2020 stelden bijna een kwart van de werkgevers (23,3%) aan hun overlegorganen voor om te opteren voor het elektronisch stemmen. Dat was toen ook al een stijging ten opzichte van 2016, toen slechts 7% van de SD Worx klanten effectief overging tot e-voting, maar de grote doorbraak moet nog komen.

  Soms zijn er redenen om geen e-voting te organiseren bijvoorbeeld in ondernemingen waarin geen overlegorganen actief zijn en het dus juridisch niet mogelijk is om e-voting in te voeren, wanneer de IT-infrastructuur het niet toelaat of in ondernemingen waar er tussen werkgever en overlegorganen geen akkoord bereikt wordt omtrent de invoering elektronisch stemmen.

  >>Download hier de 10 vaak gestelde vragen sociale verkiezingen 2024 E-book Sociale Verkiezingen 2024 | SD Worx