1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Voorzichtig optimisme over kmo-aanwervingsplannen voor april tot juni 2023

Ontslagintenties bij kmo niet meer op ‘crisisniveau’
Recruit agent analyzing candidates

De jobvooruitzichten bij Belgische kmo’s evolueren positief. Gemiddeld heeft één op drie kmo’s opnieuw aanwervingsplannen (36%). In West- en Oost-Vlaanderen,  Limburg en Brussel zijn het er zelfs meer. Eén op vijf kmo’s kijkt nu ook uit naar tijdelijke profielen als uitzendkrachten, studenten of freelancers. De ontslagintenties zijn voor het eerst opnieuw gedaald tot een meer ‘normaal’ niv

   Kmo’s in West-Vlaanderen hebben hoogste aanwervingsplannen

   Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx: “Eén zwaluw maakt de lente nog niet, maar er lijkt een einde gekomen aan de dip van deze winter. In het vierde kwartaal 2022 bereikten de kmo-jobvooruitzichten opnieuw een dieptepunt. Met 45% hebben de kmo’s in West-Vlaanderen nu de grootste rekruteringsambities, op de voet gevolgd door deze in Limburg (43%) en in Oost-Vlaanderen (42%). De ambities gaan opnieuw in stijgende lijn t.o.v. vorig kwartaal. Deze evolutie is deels te verklaren door een meer positieve inschatting van het werkvolume.”  

   De negatieve trend qua hoeveelheid werk van de voorbije kwartalen is omgebogen. Er zijn opnieuw minder kmo’s die een afname van het werk verwachten. Het percentage dat een afname verwacht is gedaald van 22% naar 10%, ten voordele van het percentage dat status-quo (59%) of toename (30%) verwacht.

   Wie aanwerft, doet dat in bijna de helft van de gevallen (47%) omwille van vervanging. Bij bijna zeven op tien (67%) van de kmo’s die aanwerven, betreft het een uitbreiding. Dit is een lichte verbetering t.o.v. vorig kwartaal (62%).

    Annelies Rottiers
    We evolueren richting meer uitbreiding van personeel: ook dat is een goed teken. Soms kan het gaan om tijdelijke contracten zoals interim contract, studentenovereenkomst of gelegenheidswerk (freelance). We zien dat meer kmo’s nu uitkijken naar deze tijdelijke profielen: dit is het geval bij 21% van de kmo’s met aanwervingsplannen t.o.v. 12% vorig kwartaal
    Annelies Rottiers
    Annelies Rottiers, Business Unit Manger Consulting KMO, SD Worx

    Quasi alle grote kmo’s hebben vacature(s) in tweede kwartaal

    De grootste kmo’s springen er dit kwartaal echt uit: zo goed als alle kmo’s (99%) zeggen te willen aanwerven. Zelfs op het hoogtepunt vorig jaar in maart was dit minder. Ook de kmo’s met 5-19 werknemers kennen een stijging. Iets meer dan de helft van alle kmo’s met 5-50 medewerkers denkt aan aanwerven. Ter vergelijking: bij de kmo’s met minder dan 5 werknemers denkt een op vijf kmo’s (22%) aan aanwerven in het tweede kwartaal.

      Ontslagintenties gedaald

      Annelies Rottiers van SD Worx vult aan: “Last but not least: een belangrijk hoopvol signaal is de daling van de ontslagintenties naar 11% van de kmo’s, waar het de vorige twee kwartalen nog om meer dan 15% van alle kmo’s ging. Bovendien wil 28% daarvan het personeelslid ook vervangen. Vorig kwartaal was dit maar 17%.”

        Over de studie

        In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 52e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 731 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 1 en 15 maart. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is kleiner dan 3. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3.62% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).