1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

‘Doorsnee salaris’ vandaag 3.300 euro bruto per maand … voor wie voltijds werkt in privésector in Vlaanderen

Brutomaandsalarissen in 4 vier jaar tijd met 18% gestegen in Vlaanderen
Two People Discussing Graphs on Printouts

De bruto maandsalarissen zijn in 1 jaar toegenomen met 10,15% in Vlaanderen en met 10,72% voor wie werkt in Brussel. Op basis van de effectieve salarisgegevens van 400.000 voltijdswerkende Belgen kan SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, een nauwkeurig beeld geven van het ‘doorsnee salaris’ van wie werkt in Vlaanderen of Brussel. Sinds eind januari bedraagt het bruto mediaanbedrag bij Vlaamse werkgevers 3.300 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling in de privésector. Dit bedrag ligt hoger voor wie werkt in Brussel of in Vlaams- en Waals Brabant. Het gaat om de mediaan; de helft van de mensen verdient dus meer dan 3.300 euro bruto, de helft minder. Er zijn belangrijke regionale verschillen: Limburg kent het hoogste mediaanloon voor arbeiders; Brussel het laagste. De cijfers houden rekening met de samenstelling van de Belgische bevolking naar onder meer statuut (bedienden/arbeiders), leeftijd, sector en bedrijfsgrootte.

  Mediaan brutosalaris

   Onder ‘bruto maand salaris’ wordt het maandelijkse bedrag op de loonbrief verstaan, zonder eindejaarspremie en vakantiegeld. Dit bedrag houdt geen rekening met de extra loonelementen, noch met de kosten van de werkgever. Een mediaanloon geeft een beter beeld van het ‘doorsnee’ salaris dan een gemiddelde. Werken met feitelijke loongegevens – zeker aan de hand van de grootste steekproef van België  is betrouwbaarder dan bevragingen, die onderhevig zijn aan vertekeningen, afhankelijk van wie geantwoord heeft.

   Virginie Verschooris, Reward consultant van SD Worx: “Door de automatische indexering zien werkgevers zich het laatste jaar geconfronteerd met een veel snellere stijging van de lonen. De stijging zet zich door in alle provincies. Ten opzichte van vier jaar geleden gaat het in totaal om bijna 20% namelijk 18 % in Vlaanderen en 19% in Brussel. De mediaanwaarde van het brutoloon voor arbeiders is eind januari 2023 gestegen tot 2.906,5 euro exclusief premies en sector of andere extra’s. Limburg kent het hoogste mediaanloon voor arbeiders (3.013,5 euro), Brussel het laagste (2.767,5 euro), al is de stijging hier wel het hoogst, met 12,6%. Voor bedienden is regio Brussel the-place-to-be om te werken, met een mediaanloon van 4.220 euro. Naast regio spelen ook de sector en bedrijfsgrootte een rol. Werkgevers die marktconform willen verlonen om bijvoorbeeld talent aan te trekken of te houden, vragen vaak benchmarkstudies op of gaan zelf aan de slag met data. Zo verzekeren ze dat hun lonen in lijn liggen met de gekozen vergelijkingsmarkt en werkgevers.”

    

   Stijging van het mediaan bruto maandsalaris (voltijds) de laatste vier jaar:

    

   jan, 2019

   jan, 2020

   jan, 2021

   jan, 2022

   jan, 2023

   Totaal op vier jaar

   Brussel

    

   0,95%

   2,37%

   4,54%

   10,72%

   18,58%

   Vlaanderen

    

   2,06%

   1,41%

   4,04%

   10,15%

   17,66%

   Wallonië

    

   1,82%

   1,60%

   3,64%

   9,59%

   16,65%

    Mediaan loon januari 2023 t.o.v. januari 2022 – voltijds tewerkgesteld in:
    Graph arbeiders
     Mediaanloon bedienden januari 23 t.o.v. januari 22 - voltijds tewerkgesteld in:
     Graph bedienden
      Over de data analyse

      De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loonsgegevens van SD Worx, de grootste loonberekenaar van België.

      De steekproefgrootte van ongeveer 400.000 voltijdse werknemers in de privésector is uniek in België. De steekproef is gewogen en representatief voor vijf variabelen samen onder meer bedrijfsgrootte, NACE-sector, leeftijd en het statuut van de werknemers. De administratieve loondata geven een accuraat beeld van het doorsnee loon van wie voltijds werkt. Enquêtes kunnen lijden aan zelfselectie, zeker voor een mogelijk gevoelige onderwerp als loon: zo is er een risico dat enkel mensen met een bepaald profiel en bijvoorbeeld een hoger loon de enquête invullen. Bovendien zijn de ingevulde gegevens niet controleerbaar (met de feitelijke loonfiche).

      Een mediaan is de waarde die de populatie (gesorteerd van laag naar hoog salaris) in twee gelijke delen verdeelt. Een mediaan verdient de voorkeur boven een gemiddeld salaris, omdat een mediaan beter bestand is tegen uitschieters dan een gemiddeld salaris.

      Grote uitschieters kunnen voorkomen in salarisgegevens. Wie dan het gemiddelde hanteert, zal te maken krijgen met overschattingen van de werkelijke waarde.