1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

SD Worx zet groeistrategie verder en rapporteert goede resultaten voor 2022

Digital increasing bar graph with businessman hand overlay

SD Worx, de toonaangevende Europese leverancier voor HR-oplossingen, behaalde in 2022 een geconsolideerde omzet van 962,1 miljoen euro. Dat is een stijging van +12,1% ten opzichte van de 858,1 miljoen euro in 2021. De genormaliseerde EBITDA strandt op 136,7 miljoen euro, wat 18,3% meer is in vergelijking met 2021 (115,6 miljoen euro). Het nettoresultaat klom tot 81 miljoen euro, of 73,1% meer dan in 2021 (46,8 miljoen euro).

  Compleet HR-aanbod voor elk type klant in Europa

  SD Worx zette zijn groeistrategie ook in 2022 verder, met opnieuw dubbele groeicijfers als resultaat. Die groei kwam er zowel organisch als door enkele acquisities. Zo nam SD Worx in 2022 de Kroatische HR & paryoll softwareleverancier HRPRO over, waarmee het toetrad tot Centraal- en Zuidoost-Europa. Met de overnames van Integhro en Intelligo verstevigde het zijn positionering in respectievelijk Spanje en Ierland. Door deze drie acquisities breidde SD Worx zijn portfolio van eigen payroll- & HR-software verder uit en verstevigde het zijn internationale positie. Ook nam SD Worx vorig jaar 80% in handen van huapii, waarmee het zijn aanbod in talentmanagement versterkte. Het bouwde daarnaast verder aan zijn internationale aanbod rond workforce management, core HR, HR analytics en, via SD Worx Academy, een breed pakket aan opleidingen. SD Worx verfijnde ook zijn mysdworx app, waarmee werkgevers en werknemers hun personeelszaken kunnen beheren. Met dit alles biedt SD Worx zijn klanten, van kleinere lokale bedrijven tot grote mulltinationals, oplossingen waarmee ze al hun personeelszaken kunnen beheren. Klanten kunnen daarbij kiezen om het beheer gedeeltelijk of volledig uit te besteden aan SD Worx.

  "We blikken tevreden terug op 2022. Onze core business doet het heel goed: de omzet voor payroll en reward groeide in 2022 met 19%. De omzet van ons aanbod rond workforce management steeg met 16%. De verwachte groei in de markt voor flexibele arbeid, die algemeen onder druk staat, heeft zich echter niet gematerialiseerd. Voor onze business rond flexibele arbeid rapporteren we een licht omzetverlies. Algemeen blijven het uitdagende tijden, met de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en inflatie. Ook de krapte op de arbeidsmarkt blijft spelen, al verwelkomden we vorig jaar toch 1500 nieuwe collega’s. We blijven dus investeren in onze duurzame groei", zegt Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur.

  "SD Worx is de laatste jaren snel uitgegroeid tot een Europese HR-speler, zodat we onze klanten nog meer en betere lokale en internationale oplossingen kunnen aanbieden. SD Worx heeft een unieke positie bereikt, met lokale aanwezigheid in 26 landen en de daaraan gelinkte kennis van de lokale wetgeving rond payroll en HR. Het is dankzij onze geëngageerde medewerkers en onze trouwe klanten dat we dit hebben bereikt en ik wil hen hiervoor uitdrukkelijk bedanken. In 2023 en de volgende jaren zullen we volop blijven investeren om onze klanten, lokaal en internationaal, van klein tot groot, nog meer te ontzorgen met digitale oplossingen, aangevuld met een persoonlijke dienstverlening die toegevoegde waarde creëert. Onze klantgerichtheid en de lokale verankering, gecombineerd met het internationale aanbod, is hoe wij het verschil maken", aldus Kobe Verdonck, CEO van SD Worx.

   Resultaten per segment

   Table 1

   SD Worx PS: SD Worx People Solutions
   SD Worx S&CS: SD Worx Staffing & Career Solutions

    Financiële resultaten

    Table 2

     Verdere details van het nettoresultaat

      Niet terugkerende kosten

      De herstructurerings- en integratiekosten bedragen 7,3 miljoen euro en zijn ten opzichte van 31 december 2021 met 1,9 miljoen euro gestegen, voornamelijk als gevolg van de integratie en rebranding van Aditro, Launch!, GlobePayroll en Adessa binnen SD Worx.

      De acquisitie- en transactiekosten dalen met 0,7 miljoen euro en houden voornamelijk verband met advieskosten die werden gemaakt tijdens het overnameproces van HRPRO, Intelligo en Integhro en met waardeaanpassingen van earn-outs.

      De kosten van de niet-vastgelegde aandelenplannen voor het groepsmanagement worden gelijkmatig verdeeld over een wachtperiode van drie jaar. De stijging van 4,1 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk toe te schrijven aan (i) het nieuwe plan van het boekjaar 2022 voor het groepsmanagement en (ii) de lancering van een uitzonderlijk en eenmalig aandelenaankoopplan voor werknemers. In 2022 heeft SD Worx al zijn medewerkers de mogelijkheid geboden om aandeelhouder van de groep te worden en zich in te schrijven op groepsaandelen met een beperkte korting op de reële marktwaarde. Bijna 25% van alle medewerkers heeft zich ingeschreven. De kosten van het aandelenaankoopplan voor werknemers zijn volledig opgenomen in de winst- en verliesrekening, aangezien er voor de werknemers geen dienstverplichting bestaat gedurende de lock-up periode van 3 jaar.

      De winst uit de verkoop van activiteiten en activa vloeit voornamelijk voort uit de verkoop van de aandelen van SD Worx Real Estate NV aan WorxInvest, de meerderheidsaandeelhouder van SD Worx. SD Worx Real Estate NV is eigenaar van kantoorruimtes in België die door de groep en derden worden gebruikt. SD Worx heeft vervolgens een leaseback-overeenkomst gesloten voor het merendeel van de overgedragen kantoorruimten.

      Tevens dient vermeld te worden dat de internationale viering van het 75-jarig bestaan van SD Worx (0,8 miljoen euro) genormaliseerd werd als overige niet-operationele kosten.

       Afschrijvingen en waardeverminderingen

       Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële activa van 55,8 miljoen euro werden geboekt per 31 december 2022 en hebben voornamelijk betrekking op de belangrijke en voortdurende investeringen van de groep in digitale oplossingen en de renovatie van kantoorruimten (25,8 miljoen euro), de afschrijving van geleasde activa met gebruiksrecht zoals gehuurde gebouwen en bedrijfswagens (24,3 miljoen euro) en de afschrijving van immateriële activa verworven bij bedrijfscombinaties (5,8 miljoen euro). De stijging van de afschrijvingen is grotendeels het gevolg van de toegenomen investeringen in digitale oplossingen, de leaseback-overeenkomst met SD Worx Real Estate en de afschrijving van verworven immateriële activa uit bedrijfscombinaties, zoals merknamen en klantenrelaties.

        Financiële resultaten

        Het financieel resultaat per 31 december 2022 bedraagt -6,2 miljoen euro, voornamelijk door de rentekosten van de achtergestelde obligatie van 80 miljoen euro die in juni 2019 is uitgegeven, de gecommitteerde doorlopende kredietfaciliteit van 250,0 miljoen euro, de financiële lasten op leaseverplichtingen en de rente op het onbetaalde deel van het dividend, de aandeleninkoop en de schuld voor kapitaalvermindering ten aanzien van SD Worx' meerderheidsaandeelhouder WorxInvest.

        Het financieel resultaat blijft grotendeels in lijn met vorig jaar ondanks een toegenomen hefboomwerking, voornamelijk als gevolg van positieve niet-operationele wisselkoersverschillen.

         Belastingen

         De belastinglasten daalden met 1,8 miljoen euro van 2,7 miljoen euro naar 0,9 miljoen euro. De sterk gedaalde effectieve belastingvoet is vooral een gevolg van de belastingvrije meerwaarde op de verkoop van de aandelen van SD Worx Real Estate aan WorxInvest en de uitgestelde belastingvorderingen op overgedragen fiscale verliezen in het licht van de positieve resultaten van de groep.

          Netto resultaat

          Het nettoresultaat bedraagt 81,0 miljoen euro, een recordhoogte voor SD Worx en een stijging met 34,2 miljoen euro of 73,1% ten opzichte van het boekjaar 2021. De belangrijkste drijfveren achter deze sterke resultaten zijn de solide en aanhoudende groei van de operationele prestaties, de genormaliseerde EBITDA stijgt met 18,3%, en de meerwaarde die werd gerealiseerd op de verkoop van de aandelen van SD Worx Real Estate NV aan WorxInvest.