1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

SD Worx pakt voltijdse vierdagenwerkweek gefaseerd aan

Arbeidsdeal: 3,7% of 80 medewerkers starten met voltijdse vierdagenwerkweek en wisselend arbeidsregime – twee op drie kiezen voor cyclus van twee opeenvolgende weken
3d render calendar data checklist with pencil

Hr-dienstverlener SD Worx is in België met de voltijdse vierdagenwerkweek en wisselend arbeidsregime gestart, als onderdeel van de arbeidsdeal.  Bij elke aanvraag komt in dit proefproject maatwerk kijken zodat dit een succes wordt voor medewerker, team en klanten. Tachtig medewerkers zijn gestart met de voltijdse vierdagenwerkweek en wisselend arbeidsregime; dat laatste heeft het meest succes. SD Worx zet zo een stap verder in flexibele werktijden voor wie dit zinvol kan zijn en hier interesse in heeft.

Ellen Claes, People Director bij SD Worx België verduidelijkt de gefaseerde aanpak: “We starten dit op als een proefproject dat gedurende 6 maanden loopt: van 1 januari tot en met 30 juni 2023. Deze nieuwe stap past perfect in onze flexibele werkcultuur maar vergt wel wat maatwerk.  Met deze groep willen we grondig bekijken wat werkt voor elke individuele medewerker, onze klanten en het team. In eerste fase waren er 99 werknemers (of 4,6%) geïnteresseerd om de voltijdse vierdagenwerkweek gedurende zes maanden uit te testen. Uiteindelijk zijn er 80 effectief gestart. Het merendeel daarvan is geïnteresseerd in het regime van twee opeenvolgende weken. Eén op drie gaat voor de voltijdse vierdagenwerkweek..” Een succesvolle start lijkt het?  “We hebben met elke leidinggevende bekeken hoeveel aanvragen er zijn per team en of dit haalbaar is, zonder aan onze klantenservice te raken. Tien procent van de aanvragen zijn niet weerhouden, omdat de medewerker niet aan de voorwaarden voldeed, er specifieke klantenafspraken zijn of omdat de aanvraag niet op het juiste ogenblik in de loopbaan komt (te junior in de job). We zijn ervan overtuigd dat we via deze weg hier samen een succes van kunnen maken en zo verder inzetten op een cultuur van flexibiliteit, autonomie, vertrouwen en persoonlijk leiderschap.”

   Het is belangrijk om iedereen goed te informeren. Er waren een paar medewerkers die interesse hadden, maar uiteindelijk toch niet startten. Ellen Claes van SD Worx: “Door over te stappen naar een ander regime verandert niet enkel je uurrooster maar is er door de arbeidsduur bij SD Worx o.a. ook een impact op de opbouw van je ADV-dagen  [1], het aantal maaltijdcheques per gewerkte dag en eventuele dag- en baanvergoedingen. Het is ook een persoonlijke afweging of een structureel langere werkdag van 9,25u [2] zal bijdragen aan het energieniveau, werkgeluk en balans in werk en privé. Bij het tweewekelijks regime met behoud van uren is er geen verlies aan ADV -dagen.”

    

   [1] ADV staat voor arbeidsduurverkorting. Afspraken over deze dagen vind je in je cao of bedrijfsregeling.

   [2] Werkweek van 37 uur

    Getuigenissen van medewerkers

    Het gaat om uiteenlopende profielen, van ondersteunende medewerkers in boekhouding, ICT, HR, marketing, tot juridische adviseurs en consultants met klantencontacten. De meerderheid zijn vrouwen (58 of 72,5%), maar ook 22 mannen (of 27,5%) vonden vlot hun weg naar deze nieuwe meer flexibele vormen van voltijds werken.

    Bij de mannen kiest 73% voor het tweewekelijks regime, bij de vrouwen is dit iets lager: twee derden van de vrouwen kiest het tweewekelijks regime; één derde kiest voor de voltijdse vierdagenweek. De meerderheid (62%) is jonger dan 45 jaar, maar in elke leeftijdcategorie zien we wel interesse. Als je rekening houdt met het aantal medewerkers per leeftijd, dan heeft deze nieuwe formule het meest succes bij de 25-29 jarigen én de 45-55 jarigen.

      Tine Vinck, Team Manager Reward bij SD Worx: “Dit is een mooie kans om deze nieuwe mogelijkheid uit te testen. We kennen al heel wat flexibiliteit bij SD Worx maar nu is het formeel vastgelegd in een wisselend uurrooster van 43u in de ene week en 35u in de volgende week. Het wisselend weekregime past het best bij mij: zo kan ik tweewekelijks een vrije woensdag en vrijdag namiddag nemen.  Zo heb ik extra tijd voor een paar vaste momenten met mijn gezin. Er is geen impact op mijn vakantiedagen.”

      Tulay Kasap, Team manager legal advice SD Worx: “Ik ben heel blij met deze extra flexibiliteit, in een wisselend weekregime met een vaste vrije dag op woensdag. Fijn dat dit ook kan voor team leaders. Op deze manier kan ik full time blijven werken, met voldoende flexibiliteit als jonge mama. De langere dagen in de ene week vallen best mee: ik start dan om 7:30u en stop om 17:00, na een middagpauze van een half uur.”

      Hicham Al Bouhali, HR project Manager bij SD Worx: ”Bij SD Worx hebben we al veel flexibiliteit, waaronder telewerken. Maar deze nieuwe formule geeft me nog meer flexibiliteit om werk en privéleven te combineren. Ik heb vier kleine kinderen die nog veel aandacht nodig hebben. Ik wil mijn deel van het werk samen met mijn vrouw doen, dus om de twee weken zorg ik voor de activiteiten, vooral op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Zo ondersteun ik mijn familie. Op dagen dat ik langer werk, zorg ik ervoor dat ik tijdens mijn lunchpauze buiten ga wandelen, dat geeft me frisse lucht en energie voor de rest van de dag.”

       Vierdagenweek of een wisselend werkregime in een notendop

       Met de arbeidsdeal wil de regering de arbeidswetgeving moderniseren en de tewerkstellingsgraad van werknemers verhogen. Om het werk werkbaar te houden, voorziet de arbeidsdeal ook een aantal maatregelen om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Als één van de maatregelen voorziet de wetgever sinds 20 november dat werknemers die voltijds werken aan hun werkgever kunnen vragen om deze voltijdse arbeidstijd te mogen presteren in een 4-dagenweek of een wisselend werkregime. De werkgever kan dit aanvaarden of gemotiveerd weigeren. 

       Elke voltijdse medewerker heeft het recht de vraag te stellen om zijn/haar voltijdse arbeidstijd aan te passen. Concreet gaat het dan om een verzoek om :

       • het voltijds arbeidsregime te presteren in een 4-dagenweek;
       • de arbeidstijd te organiseren over een cyclus van twee opeenvolgende weken. De prestaties in de eerste week compenseert men door de prestaties in de tweede week;
       • de arbeidstijd te organiseren over een cyclus van vier opeenvolgende weken in de maanden juli, augustus en september;
       • de arbeidstijd te organiseren over een cyclus van vier opeenvolgende weken bij een onvoorziene gebeurtenis aangevraagd door de werknemer.