1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Ziekteverzuim stijgt naar nieuw record in 2022

Slechts één op drie werknemers (32%) was geen enkele dag kortdurend ziek- een stijging van 16%
sickleave

Het ziekteverzuim in België bereikt een nieuw recordniveau in 2022. Dat blijkt uit de Employment Tracker van SD Worx, die maandelijks de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert. Het kortverzuim (minder dan 1 maand) kende de grootste stijging met bijna 20% (tot 3,43%) en overtreft zo voor het eerst (sinds 2016) het middellang verzuim (tussen 1 maand en 1 jaar), dat steeg met 1,65% tot 3,18%. Gemiddeld gingen er in 2022 6,6% dagen verloren door afwezigheid van korte of middellange duur. Er waren vooral méér mensen kortdurend ziek, nl. 68%. Slechts één op drie werknemers (32%) was geen enkele dag kortdurend ziek. Bijna 13% was middellang (tussen 1 maand-1 jaar) afwezig.

Het hoogste kortverzuim zagen we in de eerste maand van het jaar, met januari als recordmaand. Toen gingen 4,67% van de te werken dagen verloren aan ziekte (van minder dan 1 maand). De eerste maanden van het jaar bleven de percentages ook boven die van 2019 en 2021. In de tweede helft van het jaar zag SD Worx het kortverzuim afnemen, maar de maand december zorgde opnieuw voor een piek: 3,5% van de te werken dagen gingen toen verloren aan ziekte.

   Katleen Jacobs, legal consultant bij SD Worx verklaart de gevoelige stijging in dagen kortverzuim: “In 2022 werden gevoelig meer werknemers getroffen door (kortdurende) ziekte: bijna 68% was minstens 1 dag afwezig  (een stijging van 16%). In het begin van 2022 kregen we te maken met de omikron piek van de coronacrisis. Vanaf de maand april werd er een daling ingezet. In september zagen we het kortverzuim opnieuw stijgen, maar dit zien we ook in het referentiejaar 2019. De herfst zorgt traditioneel voor een verkoudheids- en griepgolf. Toch was vooral de piek in december opvallend, ten opzichte van 2021 en 2019.”

     Bij het middellange verzuim tekent SD Worx eenzelfde trend op, waarbij het verzuim in de eerste helft van het jaar een stuk hoger ligt ten opzichte van vorige jaren. In de tweede helft van het jaar duiken de cijfers van ziekte tussen 1 maand en 1 jaar onder de cijfers van 2021, maar wel nog hoger dan referentiejaar 2019.

     Katleen Jacobs van SD Worx ziet regionale verschillen: “Het absenteeïsme steeg dit jaar opnieuw, maar dat is vooral te wijten aan afwezigheden van minder dan een maand, waar meer werknemers door getroffen werden. In Wallonië gingen de meeste dagen verloren aan kort en middellang verzuim, met respectievelijk 3,59% en 3,52% van de te werken dagen. Kijken we op provincie niveau, dan zien we dat het verzuim het hoogst is bij bedrijven in Luxemburg en Henegouwen in Wallonië. In Vlaanderen zijn de koplopers qua kortverzuim Limburg en Oost-Vlaanderen. Meer dan zeven op de tien werknemers was daar minstens 1 dag afwezig wegens ziekte (<1maand). Limburg heeft ook het hoogste middellang verzuim in Vlaanderen.”

         Over de data analyse

         HR-dienstverlener SD Worx ontwikkelt de "Employment Tracker" om een overzicht te geven van de impact van COVID-19 op de Belgische arbeidsmarkt. Dit instrument geeft een overzicht van het percentage "werkdagen", het absenteïsme, de tijdelijke werkloosheid en de opname van wettelijke vakantiedagen. De grootste loonberekenaar van België geeft dus een relevant beeld van de meest getroffen en meest actieve sectoren en regio's. SD Worx is gebaseerd op de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen Belgische werknemers, waarvan een derde arbeiders en twee derde bedienden zijn, werkzaam in diverse sectoren en bedrijven van verschillende grootte. De resultaten laten een duidelijke trend zien onder werkgevers in de particuliere sector.