1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Kwart Belgen wil ooit als zelfstandige starten

Enkel Fransen meer ambitie, blijkt uit internationaal SD Worx onderzoek (Dag van de Ondernemer 18.11)
Woman standing holding a white mug

Bijna een kwart van de Belgen (24,4%) ziet zichzelf in de toekomst als zelfstandige, ev. in bijberoep. We zitten daarmee in de top vier van onderzochte Europese landen. Dat weten we uit internationaal onderzoek van SD Worx in tien landen, onder meer bij 1098 Belgen. Het grootste enthousiasme ziet de HR-dienstverlener bij wie jonger is dan 35. Op de ‘Dag van de Ondernemer’ beklemtoont SD Worx dat zelfstandigen best op tijd financiële zekerheid inbouwen, ook in tijden van financiële crisis.

  Bron: SD Worx 2022

  • Gemiddeld ziet bijna een kwart van de Belgen (24,4%) zichzelf in de toekomst als zelfstandige, ev. in bijberoep. We doen het daarmee even goed als de UK en Nederland.
  • Enkel Frankrijk doet beter: daar heeft één op drie ambities om zelfstandige te worden.
  • In Finland en Duitsland zijn er het minst kandidaat-zelfstandigen, met resp. 14,1% en 19,5%. Ongeveer zes op tien ziet zich daar geen zelfstandige worden.
  • In de middenmoot situeren zich Italië, Spanje, Noorwegen en Zweden.

   Tot 35 jaar meest ambitie

   “Het mankeert de Belgen niet aan ambitie om zelfstandige te worden. Op Europees vlak scoren de Belgen qua ambitie zeker goed. Enkel in Frankrijk is het aandeel groter: daar wil nl. één derde ooit zelfstandige worden. Zeker bij de Belgische jongeren zien we veel ambitie om als zelfstandige te starten. Bijna de helft (46%) van de min 25 jarigen ziet zichzelf in de toekomst als zelfstandige starten. Dat kan ook in bijberoep, ook op latere leeftijd,” stelt Elke Schreurs, verantwoordelijke bedrijfsleiders bij SD Worx.

    Financiële zekerheid op tijd inbouwen

    Elke Schreurs van SD Worx: “Wij merken dat bedrijfsleiders een enorme drive hebben om hun onderneming maximaal te laten groeien. Ze willen een buffer opbouwen om te kunnen investeren. Ze willen hun kosten beperken en zijn daarom vaak heel voorzichtig met hun eigen verloning. Toch denken ze best vooruit voor financiële zekerheid, in samenspraak met hun accountant. Zo komt er wel wat kijken bij hun eigen aanvullende pensioenopbouw: dat kan via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of een individuele pensioentoezegging (IPT). Voor de IPT is er nu een herberekening nodig gezien de wijziging in pensioenwetgeving sinds aanslagjaar 2022.”

     Bron: SD Worx 2022

      Over het onderzoek

      Het onderzoek werd uitgevoerd in maart 2022 in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Noorwegen, Finland en Zweden. In totaal werden er 10.119 werknemers bevraagd. De steekproef is representatief voor de specifieke lokale arbeidsmarkten en heeft eenzelfde samenstelling volgens geslacht, leeftijd en diploma als die van de actieve arbeidspopulatie in de betrokken landen. In België werden 1.098 mensen bevraagd.

      In het kader van de War for Talent voerde SD Worx een onderzoek uit in samenwerking met iVox over de vraag hoe Europese werknemers hun werk en mobiliteit invullen. Het onderzoek focust op aantrekkellijk werkgeverschap in de war for talent, waarbij gekeken werd naar wat medewerkers zoeken in een werkgever, en waar werkgevers op focussen om een aantrekkelijke werkgever te zijn/worden. In het onderzoek komen 7 puzzelstukken aan bod, waar werkgevers mee aan de slag kunnen: welzijn en mensgerichte hr, flexibele werkorganisatie, motiverend loonbeleid, inspirerende en activerende cultuur, digitale werkplek, talentbeheer in duurzame loopbanen en rekrutering.