1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Helft Belgische bedrijven analyseert HR-data

Bedrijven zetten HR-data meer dan gemiddeld in voor beslissingen rond verzuim, gewerkte tijd en centrale personeelsgegevens – Concrete best practice van Aertssen Group
Going through an interview No Face

52% van de Belgische bedrijven analyseert vandaag HR-data. De meeste inzichten halen ze uit verzuimcijfers, gewerkte tijd en personeelsgegevens. Dat blijkt uit een onderzoek van SD Worx, de toonaangevende Europese HR- en payrolldienstleverancier. Toch claimen zeven op de tien Belgische bedrijven een hoge mate van maturiteit in het analyseren van data (69%). Meer en meer Belgische bedrijven zetten het gebruik ervan op de agenda: 57% van de ondervraagden hebben lopende projecten of willen er de komende jaren mee aan de slag. De HR Directeur van de Aertssen Group getuigt hoe zij hiermee waarde creëren.

Ruim de helft van de Belgische bedrijven (52%) gelooft in de meerwaarde van het analyseren van HR-data. Het Belgische percentage valt net onder het Europese gemiddelde (56%). Nederlandse bedrijven spannen de kroon (67%), gevolgd door bedrijven uit Ierland en Spanje (66%), en Italië en het Verenigd Koninkrijk (61%).

Uit het onderzoek blijkt ook dat data-rapporteringen ingezet worden uit verschillende domeinen, zoals personeelskosten, het tijdsgebruik van het personeel en de loonadministratie. Maar het brengt ook talentontwikkeling en capaciteitsbeheer van het personeel in kaart. In België gaat het vooral om inzichten rond afwezigheidsgegevens (zoals ziekte), gewerkte tijd en centrale personeelsgegevens (geslacht, leeftijd, anciënniteit en dergelijke). Belgische bedrijven zetten data dan weer minder in voor feedback van klanten (22,9%) ten opzichte van Europa (30,5%).

Deze databronnen geven het meeste inzicht in de volgende domeinen:

  Met HR & People analytics krijgen beleidsbeslissingen een cijfermatige onderbouwing. Bijna zes op tien Belgische bedrijven (57%) zetten data-analyse van personeelsgegevens dan ook op de agenda. Zo geeft 16% van hen aan dat op de planning staat voor het komende jaar, bij 19% van hen staat het gepland binnen een termijn van 2 jaar. 11% voorziet het op langer termijn (meer dan 2 jaar). 16% heeft al projecten lopen.

   4 op de 10 Belgische bedrijven gebruiken HR-data bij hun beslissingen

   Ruim 4 op de 10 (42%) van de Belgische bedrijven zeggen dat deze data-analyses een impact hebben op (HR-) beslissingen. Ook hier hinkt België nog achter op Europese landen, waarbij het gemiddelde percentage op 52% ligt. Bij Spaanse bedrijven loopt dat percentage op tot maar liefst 82%, gevolgd door Italiaanse (70%) en Britse (59%) bedrijven.

   Vooral Belgische HR-managers (54%) en directieleden (37%) maken gebruik van rapporten en inzichten dankzij HR-data. Maar niet alleen zij hebben voordeel bij het analyseren van personeelsgegevens: bijna de helft (47%) van de Belgische bedrijven die er al gebruik van maken, geeft aan dat dergelijke rapporten ook nuttig zijn voor werknemers en managers. Dat geldt zowel bij beslissingen op teamniveau, zoals bijvoorbeeld om te zien welk talent er beschikbaar is, als voor individuele zaken, bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in efficiënte tijdsbesteding.

    Nood aan tools en advies

    Toch is bijna de helft van de Belgische bedrijven (48%) nog niet bezig met data-analyse van personeelsgegevens. Ruim een derde (34%) van de bevraagde Belgische bedrijven geeft aan dat ze die simpelweg niet nodig heeft. Daarnaast ontbreekt het hen ook aan tijd of mankracht (26%), geschikte systemen (10%) en kennis over data-analyse (11%) of -interpretatie (8%). Hierin volgt België grotendeels de Europese trend: gemiddeld geeft 41% van de Europese bedrijven aan nog niet bezig te zijn met HR & personeelsanalyse.

    In België is er nog veel ruimte voor verbetering als het gaat over het inzetten van datarapporten voor een betere werking. Jurgen De Jonghe, Portfolio Manager Data & Insights bij SD Worx licht toe: “HR- Data-analyses blijven voor sommige bedrijven nog een blinde vlek. Er liggen nog veel opportuniteiten open. Met beperkte inspanning is al heel wat mogelijk. Vier op tien werkgevers combineren gegevens(bronnen) die niet gecentraliseerd zijn, maar afzonderlijk worden opgeslagen. De huidige technologieën maken het ook mogelijk om op een veel efficiëntere manier datasets aan elkaar te koppelen: de inspanning wordt kleiner en de interpretatie door interne stakeholders vergemakkelijkt.”

    De expert gaat verder:Bedrijven kunnen via HR & personeelsanalyse een verschil maken voor hun volledige organisatie. Dit geldt voor: welzijn, betrokkenheid en tevredenheid van personeelsleden, maar ook op het vlak van rekrutering van personeel en de ontwikkeling van talenten. Het loont de moeite om hier meer op in te zetten tijdens het beslissingsproces bij het personeelsbeleid, zowel op individueel niveau als op het niveau van teams.”

     Aertssen Group zet HR-data in voor proactief handelen

     De Aertssen Group is een internationaal familiebedrijf, met 1250 medewerkers in België (2000 wereldwijd), gespecialiseerd in bouw- en infrastructuurwerken, grote hijswerken in de bouw en industrie, transport en logistiek. Ze werden onderneming van het jaar 2021. De groep is wereldwijd actief in meer dan 30 landen, in Europa, het Midden-Oosten als tweede thuismarkt.

     HR Director Alain Bastiaens legt uit hoe zij HR-data inzetten en zo proactief bijdragen tot de business en financiële rapportering: “De waarde zit in de automatisatie en het gemak, waarbij de gebruikers toegang krijgen tot de juiste rapporten. Concreet gaat dat van dagelijkse en maandelijkse rapportering voor het management tot driemaandelijkse voor de Raad van Bestuur. Gedaan met losse bestanden: alles zit centraal op één plaats. Dankzij dit project met HR-data is er maar één versie van de waarheid.”

     “In co creatie met SD Worx Data & Insights hebben we een BI-rapportering ontwikkeld, met duidelijke kpi’s en visualisaties. Zodoende hebben we een duidelijk overzicht van bijvoorbeeld omzet per medewerker, een opsplitsing van billable vs. non-billable medewerkers en het absenteïsme. Deze kpi’s zijn accurate barometers die ons toelaten om proactief te handelen. Als het ziekteverzuim stijgt, trachten we tijdig in te grijpen en personeelsverloop te vermijden. Het is een signaal dat de HR business partners best met de mensen op de vloer gaan praten. Zo helpen we met HR-data het management én financiën. We zijn gestart in België maar de uitbreiding met internationale data staat op onze verlanglijst.”

      Over het onderzoek

      In het kader van de digitalisering van hr-praktijken voerde iVox in opdracht van SD Worx een onderzoek uit over hoe Europese werkgevers HR-data & -inzichten implementeren. Het onderzoek werd uitgevoerd in april - mei 2022 in Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal werden 4.061 bedrijven bevraagd. De steekproef is representatief voor de specifieke lokale arbeidsmarkten en heeft voor elk betrokken land dezelfde samenstelling qua bedrijfsgrootte.

       Alain Bastiaens
       Dankzij dit project met HR-data is er maar één versie van de waarheid
       Alain Bastiaens
       Alain Bastiaens, HR Director, Aertssen Group