1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Groeivertraging bij kmo’s betekent minder personeel in vierde kwartaal

Nieuwe terugval in plannen om aan te werven. Eén op zes kmo’s heeft ontslagplannen (zoals in het begin van de Coronacrisis)
Groeivertraging bij kmo’s betekent minder personeel in vierde kwartaal

De aanwervingsplannen van kmo’s (tot 250 werknemers) dalen voor de tweede keer op rij, terwijl de plannen voor ontslag stijgen. Tussen oktober en eind december van dit jaar wil 31% van de Belgische kmo’s personeel aanwerven, terwijl dit in juni nog 38% was, wat ook al een terugval was na het recordpercentage van 43% in maart. De daling is het sterkst in Vlaanderen, in de dienstensector en bij de kleine kmo’s (5-19 werknemers).  De grotere kmo’s en kmo’s in Brussel passen hun aanwervingsplannen minder significant aan. De ontslagintenties zijn opnieuw gestegen tot één op zes kmo’s (16,6%). Dit zijn de eerste inzichten op basis van een bevraging bij 573 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken naar hun tewerkstellingsplannen van het vierde kwartaal.

  Kmo rekruteringsplannen vallen verder terug

  Bron: SD Worx sept. 22

   De trend zet zich verder: minder aanwervingen, minder werkvooruitzichten en meer ontslag

   Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx waarschuwt: “Dit is een bevestiging van de groeivertraging. We zien een dalend aantal kmo’s met rekruteringsplannen en een stijgend aantal kmo’s die een ontslag voorzien, nl. één op zes (16,6%). De ontslagplannen zitten op hetzelfde niveau als in het begin van de coronacrisis. Gemiddeld wil nu minder dan één op vijf kmo’s (18%) de ontslagen medewerker vervangen. Vóór corona voorzag één op twee kmo’s vervanging.” De specialist vervolgt: “Dit is een signaal dat kmo’s mogelijk minder arbeidskrachten nodig hebben. De vooruitzichten qua werkvolume zijn opnieuw minder positief. Er is een serieuze stijging van kmo’s die minder werkvolume verwachten (28% i.p.v. 17%) en er zijn minder kmo’s die een toename van het werk voorzien (25% i.p.v. 31%). Brusselse kmo’s zijn minder pessimistisch over het werkvolume.”

    Hoewel kmo werkgevers over het algemeen lage ontslagintenties kennen, zien we een verdere stijging.

     Redenen voor ontslag

     “Belgische kmo’s zetten in op kostenbesparingen, maar het zijn vooral de stijgende loonkosten die hen nu dwingen ontslag te overwegen, al spelen ook de stijgende energie- of grondstofkosten, naargelang sector. De meerderheid kan deze loonstijgingen niet doorrekenen. Dit alles heeft een negatieve impact op de tewerkstellingsvooruitzichten.”

      Bron: SD Worx sept. 22

       Annelies Rottiers
       Het zijn vooral de stijgende loonkosten die kmo’s nu dwingen ontslag te overwegen
       Annelies Rottiers
       Annelies Rottiers, Business Unit Manger Consulting KMO, SD Worx

       Over het onderzoek

       In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 50e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 573 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 8 en 20 september. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans kleiner dan 3. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 4.0% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).