1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Eén op vijf kmo’s in industrie en bouw wil tijdelijke werkloosheid inroepen

Meest populaire besparingen betreffen energie, maar kmo snoeit ook in personeelskosten
Eén op vijf kmo’s in industrie en bouw wil tijdelijke werkloosheid inroepen

De Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) nemen uiteenlopende besparingen onder de loep. De meest populaire besparingen situeren zich op vlak van energie, maar door de gestegen loonkosten zullen deze niet volstaan. Dit blijkt uit een recente bevraging die SD Worx in september deed bij 573 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken. De stijgende loonkosten zijn de grootste uitdaging, zeker naarmate de kmo meer personeel telt. Dat betekent concreet voor sommigen: besparen op personeelskosten door personeel minder te vervangen, tijdelijke werkloosheid in te roepen, met minder mensen te werken of zelfs personeel te ontslaan.

  Kmo denkt aan snoeien in personeelskosten in Q4

  De top vijf kostenbesparingen op vlak van personeel bij Belgische kmo’s:

  • Eén op vijf kmo’s (19,8%) vervangt minder of geen mensen die het bedrijf verlaten;
  • 13,4% overweegt personeel te ontslaan, uit besparingsoogpunt;
  • 13,2 % overweegt tijdelijke/economische werkloosheid in te voeren en 4,8% schroeft de productie terug;
  • 6,6% neemt minder tijdelijke mensen aan;
  • 5,9% gaat meer werken met tijdelijke mensen.

  Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur kmo van SD Worx: “De personeelskosten zijn samen met de energiekosten de belangrijkste prioriteiten voor het vierde kwartaal. Zes op tien kmo’s heeft dit jaar al automatische loonindexeringen moeten doorvoeren. Bij de budgettering van volgend jaar houdt iedereen rekening met een gestegen loonmassa van minstens 10%. In Industrie en Bouw komt daar de grondstoffenproblematiek bij. Kmo’s die tijdelijk de productie verlagen, willen hun medewerkers niet kwijt en hopen met tijdelijke werkloosheid deze uitdagende periode te overbruggen. De nieuwe regeling voor tijdelijke werkloosheidenergie, die vanaf 1 oktober ingaat, zal daartoe helpen. In Industrie en Bouw wil één op de vijf kmo’s één van de vormen van tijdelijke werkloosheidenergie inroepen. Het is pijnlijk om te zien dat één op zes in deze sectoren ook ontslag overweegt om kosten te besparen.”

   Minder energie: 44% van de kmo’s zal temperatuur in gebouw verlagen

   Bijna de helft in de dienstensector (47%) en een kwart (26%) in ‘Industrie en Bouw’ verlagen de temperatuur in het gebouw. Dit is de meest populaire kostenbesparing bij onze kmo’s (komt gemiddeld voor bij 44%), gevolgd door energiebesparende maatregelen (31%), zoals zonnepanelen plaatsen of isolatie.

   Op volgorde van prioriteit komen:

   • Temperatuur verlagen (44%)
   • Energiebesparende maatregelen (31%)
   • Minder locaties of verhuizen (5,6%);
   • Bonusplan met energiedoelstellingen, waarmee je personeel beloont als ze energiebesparingen mee realiseren (0,5%).

    Minder mobiliteit

    • Minder verplaatsingen vragen qua woon-werk verkeer (alle werknemers) (6,8%);
    • Telewerk herbekijken voor wie het kan (minder/meer naar kantoor) (6,9%). Dit geldt enkel voor dienstensectoren;
    • Minder bedrijfswagens bij minder dan 3% van de kmo’s (2,6%).

     Eén op tien kmo’s bespaart ook in kleine onkosten

     Bij de voorbeelden horen: minder kantoorbenodigdheden, minder prints en papierverbruik, sensibiliseren om de verlichting niet onnodig te laten branden, maar ook minder restaurantkosten, recepties, cadeaus en teambuilding.

     “De temperatuur verlagen is de absolute no-brainer deze herfst en winter, maar ook energiebesparende maatregelen: één op drie kmo’s bekijkt dit, zowel in de Dienstensector als in de Industrie- en Bouwsector. Voor volgend jaar kan een bonusplan met energiedoelstellingen wel interessant zijn; nu zijn nog niet veel kmo’s daarmee bezig. De besparingsmogelijkheden via mobiliteit lijken voor kmo’s beperkt. Het ziet ernaar uit dat dit alles niet voldoende zal zijn, mede omwille van de gestegen loonkosten. Sommige productiebedrijven passen daarom nu al hun arbeidsorganisatie aan naar vier dagen”, besluit SD Worx.

      Bron: SD Worx sept 22

       Anneleen Verstraeten
       De stijgende loonkosten zijn de grootste uitdaging, voor kmo’s. De indexprognoses voor 2023 zijn zeer hoog.
       Anneleen Verstraeten
       Anneleen Verstraeten, Juridisch Adviseur

       Over het onderzoek

       In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 50e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 573 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 8 en 20 september. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans kleiner dan 3. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 4.0% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).