1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Helft telewerkers voelt zich wél verbonden met collega’s, maar één op drie niet

Connected telework: 36% van de werknemers wil graag meer contact met collega’s - één op vijf (20%) wil meer contact met de baas
72% of European employees think remote working offers benefits for work-life balance

Wie telewerkt kan zich zeker verbonden voelen met collega’s. De helft van de Belgen (51,3%) verliest door telewerk niet het contact met collega’s. Voor ongeveer één op drie werknemers (34,8%) is dit wel het geval. In totaal geeft 36% aan meer contact te willen met collega’s. Maar er zijn evenveel tegenpolen: 37% heeft er geen behoefte aan. Anders staat het met de nood aan contact met de leidinggevende. Slechts één op vijf (19%) wil graag meer contact met de leidinggevende. De meerderheid (56,4%) heeft daar geen behoefte aan. Wat opvalt: bijna dubbel zoveel leidinggevenden (36%) hebben nood aan meer contact met hun baas én ze staan open voor meer tips. Dit weten we uit internationaal onderzoek van SD Worx in 10 landen, onder meer bij meer dan 1.000 werkende Belgen.

  Behoefte aan meer sociaal contact verschilt sterk

  Eén op drie Belgen (30%) heeft geen nood om collega’s meer te zien op de werkvloer.  We zitten daar op dezelfde lijn als Frankrijk en de Nordics (Finland, Denemarken, Noorwegen). In Duitsland, Italië, Spanje en de UK liggen de cijfers zelfs hoger.

  Langs de andere kant is er een even grote groep die graag vijf dagen op vijf de collega’s ziet op de werkvloer.

    Bron: SD Worx 2022

    Eén op vijf Belgen wil graag meer contact met de leidinggevende. Dit is vergelijkbaar met telewerkende Fransen, Italianen en Spanjaarden. Enkel in Finland is deze groep kleiner en gaat het om nog geen 15%. Elders in Europa wil een kwart van de medewerkers graag zijn leidinggevende meer zien.

    Katleen Jacobs, Business Manager HR Advisory van SD Worx: “Telewerk waarbij medewerkers zich verbonden voelen: het bestaat zeker. De helft van de telewerkers verliest het contact niet met collega’s. Maar één op drie heeft er wel last van. Bijna vier op tien telewerkers wil meer contact met collega’s. Ook qua contact met de baas liggen de verwachtingen uiteen. Eén op drie ervaart een minder goede begeleiding door de leidinggevende op afstand. Een kwart voelt zich dan weer meer gecontroleerd online. We verschillen allemaal. Goed leiderschap past zich aan aan het hybride werken, gaat om met die verschillen en verbindt. De meest favoriete kantoordagen zijn dinsdag en donderdag, gevolgd door woensdag, maar de grootste groep heeft geen voorkeur (38%).[1]

     Leidinggevenden bij telewerk meer onder druk

     Bijna zes op tien (57,2%) Belgische werknemers zeggen geen mentale problemen te ervaren door telewerk. Vooral in organisaties tot 50 werknemers en in organisaties vanaf 250 werknemers is dit meer uitgesproken. Toch heeft bijna 1 op de vijf (19,9%) aan daar wel vatbaar voor te zijn. Dit ligt hoger bij leidinggevenden: meer dan een kwart (27,5%) ervaart mentale problemen. Het is belangrijk daar bewust van te zijn.

     “Een op vijf ervaart mentale problemen bij telewerk. Dat is een extra opdracht voor leidinggevenden om daar alert voor zijn. Daarom moeten we ook oog hebben voor de leidinggevenden zelf: bijna de helft (46,6%) mist contact met collega’s en ervaart mentale druk (27,5%). Ook leidinggevenden kunnen nog ondersteuning gebruiken, aangezien zij een belangrijke rol kunnen spelen in het creëren van verbinding”, weet Katleen Jacobs van  SD Worx.

      1 op 3 werknemers wil tips voor telewerken

      Velen hebben door de coronapandemie telewerk op zeer intensieve wijze moeten toepassen. Toch is er in 2022 nog altijd vraag naar tips en begeleiding. Zo geeft 1 op 3 werknemers (29%) in België aan dat ze openstaan voor meer tips rond telewerk van hun organisatie. In Spanje (40%), Italië (34%) en Noorwegen (33%) zijn nog meer werknemers vragende partij. De vraag naar tips komt trouwens vaker voor bij leiddinggevenden in België (40%) dan bij niet-leidinggevenden (25%)  

      “Telewerk leidt tot nieuwe uitdagingen. Uit de cijfers blijkt dat werknemers uiteenlopende behoeften hebben aan sociaal contact, met collega’s en leidinggevenden. Niet iedereen gaat er op dezelfde manier mee om”, zegt, Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer bij SD Worx. “We raden dan ook aan om een telewerkbeleid uit te werken op basis van drie pijlers: productiviteit, connectie en competentie. En hou rekening met het individu en het team, niet iedereen is gelijk. Bekijk als organisatie bij welke groepen telewerk een voordeel biedt voor de productiviteit en in welke mate medewerkers en leidinggevenden de juiste competenties hebben om goed te kunnen omgaan met telewerk. De nood aan contact met collega’s is niet voor iedereen hetzelfde. Een goed contact zorgt voor een grotere betrokkenheid met de organisatie. Afspraken over hoe je toch contact houdt met je collega’s – wat doe je via mail, via een bericht of hoe vaak overleg je via een call - is een absolute must om het werk aangenaam te kunnen organiseren.”

       Katleen-Jacobs
       Niet iedereen heeft behoefte aan meer contact met collega’s (en de baas). Anderen net wel. Leidinggevenden passen hun stijl daar best op aan.
       Katleen-Jacobs
       Katleen Jacobs, Business Unit Manager Legal Consultancy, SD Worx

       Over het onderzoek

       Het onderzoek werd uitgevoerd in maart 2022 in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Noorwegen, Finland en Zweden. In totaal werden er 10.119 werknemers bevraagd. De steekproef is representatief voor de specifieke lokale arbeidsmarkten en heeft eenzelfde samenstelling volgens geslacht, leeftijd en diploma als die van de actieve arbeidspopulatie in de betrokken landen. In België werden 1.098 mensen bevraagd.

       In het kader van de War for Talent voerde SD Worx een onderzoek uit in samenwerking met iVox over de vraag hoe Europese werknemers hun werk invullen. Het onderzoek focust op aantrekkellijk werkgeverschap in de war for talent, waarbij gekeken werd naar wat medewerkers zoeken in een werkgever, en waar werkgevers op focussen om een aantrekkelijke werkgever te zijn/worden. In het onderzoek komen 7 puzzelstukken aan bod, waar werkgevers mee aan de slag kunnen: welzijn en mensgerichte hr, flexibele werkorganisatie, motiverend loonbeleid, inspirerende en activerende cultuur, digitale werkplek, talentbeheer in duurzame loopbanen en rekrutering.

       [1] Anno 2022: Belg wil graag helft van de dagen thuiswerken | SD Worx