1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

SD Worx boekt sterke groeicijfers in het eerste halfjaar van 2022

Geconsolideerde omzet klokt af op 475,3 miljoen euro (+18%), genormaliseerde EBITDA bedraagt 70,2 miljoen euro (+9,2 %).
SD Worx boekt sterke groeicijfers in het eerste halfjaar van 2022
Freepik

SD Worx, de toonaangevende Europese leverancier van HR- en payroll-diensten, heeft in de eerste helft van 2022 een geconsolideerde omzet geboekt van 475,3 miljoen euro. Dat is een stijging van 18% in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. De genormaliseerde EBITDA kwam uit op 70,2 miljoen euro, wat 9,2% meer is in vergelijking met de eerste helft van 2021. In de tweede helft van 2021 investeerde SD Worx fors in het aantrekken van extra medewerkers om de snelle groei van het bedrijf te ondersteunen.

Met een solide groei van de geconsolideerde omzet met 18% kan SD Worx terugkijken op een sterk eerste halfjaar. Vooral de omzet van het Payroll & Reward en Core HR-aanbod steeg fors, van 267,5 miljoen euro in de eerste helft van 2021 naar 332,7 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Ook de diensten en oplossingenrond Workforce Management deden het goed, met een omzetgroei van 19,4 miljoen euro naar 22,3 miljoen euro. De omzet van het uitzend- en rekruteringsaanbod ten slotte steeg van 117,0 miljoen euro naar 122,0 miljoen euro. Deze minder sterke stijging ligt in lijn met de markt van flexibele arbeid, die in de huidige economische omstandigheden onder druk staat.

De geconsolideerde genormaliseerde EBITDA steeg van 64,3 miljoen euro in de eerste helft van 2021 tot 70,2 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022, wat neerkomt op een groei van 9,2%. Dit is volledig in lijn met de verwachtingen. SD Worx anticipeerde op de snelle groei en investeerde daarom extra in het aantrekken van nog meer medewerkers.

"We investeren in onze toekomst, wat betekent dat de stijging van de kosten procentueel hoger ligt dan de stijging van onze inkomsten", zegt Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur bij SD Worx. "Door de huidige economische situatie staat de uitzend- en rekruteringsmarkt in het algemeen onder druk. In de andere domeinen waarin we actief zijn, doen we het echter zeer goed. Vooral in de markt voor kleinere en middelgrote bedrijven maken we een aanzienlijke groei door."

Kobe Verdonck, CEO van SD Worx: "Deze sterke financiële resultaten tonen aan dat onze strategie om de end-to-end HR- en payrollprovider te zijn voor klanten van elke omvang en in alle sectoren, werkt. We investeren volop in mensen en in onze oplossingen om verdere groei te ondersteunen. We bieden onze klanten zowel innovatieve digitale toepassingen als bijbehorende diensten. Met de overname van huapii en HRPRO eerder dit jaar hebben we ons talentmanagementaanbod versterkt en zijn we nu actief op de Zuidoost-Europese markt. In de tweede helft van het jaar gaan we door op de ingeslagen weg om de sterke organische groei verder te ondersteunen. Ook hebben we nog enkele overnamedoelen in de pijplijn. Het maakt ons meer dan ooit dé Europese HR- en payroll-specialist."

  Financiële resultaten

  Financiële resultaten

   RESULTATEN PER SEGMENT

   Financiële resultaten 2

    VERDERE INFORMATIE OVER HET NETTORESULTAAT

    Eenmalige kosten

    De herstructurerings- en integratiekosten bedragen 3,7 miljoen euro en zijn met 2,1 miljoen euro gestegen ten opzichte van 30 juni 2021, voornamelijk als gevolg van de rebranding en integratie van Aditro, Launch! en GlobePayroll in SD Worx.

    Acquisitie- en transactiekosten bedragen 0,4 miljoen euro en hebben voornamelijk betrekking op de overname van HRPRO in Kroatië, die in juli 2022 is afgerond, en earn-out herwaarderingen.

    De kosten van de niet-gecommitteerde aandelenplannen voor het groepsmanagement worden gelijkmatig gespreid over een wachtperiode van drie jaar. De stijging van 1,8 miljoen euro heeft te maken met de aandelenplannen uitgegeven in juli FY2021 en het recent uitgegeven programma voor de aankoop van aandelen door het personeel. Het programma voor de aankoop van eigen aandelen bood elke werknemer van de groep de unieke kans om aandelencertificaten van SD Worx te verwerven met een beperkte korting op de aandelenkoers. Het programma voor de inkoop van eigen aandelen is een "equity-settled" plan, aangezien het de meerderheidsaandeelhouder van de groep WorxInvest is die de verplichting heeft om de aandelencertificaten terug te kopen. Merk op dat de groep vanaf boekjaar 2022 een deel van haar op aandelen gebaseerde vergoedingen (0,7 miljoen euro) als recurrent beschouwt. De recurrente kosten voor op aandelen gebaseerde vergoedingen werden opgenomen als personeelskosten in de bedrijfskosten.

    Het resultaat op de overdracht van activiteiten en activa vloeit voornamelijk voort uit de verkoop van de aandelen van SD Worx Real Estate NV aan WorxInvest, de meerderheidsaandeelhouder van SD Worx. SD Worx Real Estate NV is de eigenaar van kantoorruimtes in België die door de groep en door derden worden gebruikt. SD Worx heeft voor het grootste deel van de verkochte kantoorruimtes een leaseback-overeenkomst afgesloten.

    Ook moet worden vermeld dat de internationale vieringen van het 75-jarig bestaan van SD Worx in juni 2022 (0,7 miljoen euro) zijn genormaliseerd als overige niet-operationele kosten. Het event werd twee jaar uitgesteld omwille van de coronapandemie.

    Afschrijvingen en waardeverminderingen

    De afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa bedroegen 26,7 miljoen euro per 30 juni 2022 en hebben voornamelijk betrekking op de belangrijke en aanhoudende investeringen van de groep in digitale oplossingen (12,5 miljoen euro), de afschrijving van geleasde gebruiksrechten zoals gehuurde gebouwen en bedrijfswagens (11,8 miljoen euro) en de afschrijving van immateriële vaste activa verworven bij bedrijfscombinaties (2,4 miljoen euro). De stijging van de afschrijvingen en waardeverminderingen is grotendeels een gevolg van de toegenomen investeringen in digitale oplossingen, de leaseback-overeenkomst met SD Worx Real Estate en de afschrijving van verworven immateriële activa uit bedrijfscombinaties, zoals merknamen en klantenrelaties.

    Financiële resultaten

    Het financieel resultaat per 30 juni 2022 bedraagt -4,2 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de rentekosten van de achtergestelde obligatielening van 80 miljoen euro die in juni 2019 is uitgegeven, de gecommitteerde doorlopende kredietfaciliteit van 125,0 miljoen euro, financiële lasten op leaseverplichtingen en niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op cashpooloplossingen.

    Het financieel resultaat daalde met 1,2 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de geleden wisselkoersverliezen. Merk op dat de groep haar kapitaalstructuur heeft geherstructureerd in de loop van 2022, toen ze een kapitaalvermindering en een programma voor de terugkoop van aandelen overeenkwam voor een totaal bedrag van 272,9 miljoen euro. De opbrengsten van de kapitaalvermindering blijven op balansdatum grotendeels onbetaald. Een beperkte interestkost van 0,3 miljoen euro wordt aangerekend op de uitstaande schuld die voortvloeit uit deze transactie.

    Belastingen

    De belastinglasten daalden met 9,4 miljoen euro van 11,4 miljoen euro tot 1,9 miljoen euro. De sterk gedaalde effectieve belastingvoet is voornamelijk het gevolg van de belastingvrije meerwaarde die werd gerealiseerd op de verkoop van de aandelen van SD Worx Real Estate aan WorxInvest en de uitgestelde belastingvorderingen die werden geboekt op overgedragen fiscale verliezen in het licht van de positieve resultaten van de groep.

    Nettoresultaat

    Het nettoresultaat, dat per 30 juni 2022 53,7 miljoen euro bedroeg, is aanzienlijk gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar dankzij de eerder vermelde stijging van het bedrijfsresultaat, de verkoop van SD Worx Real Estate NV en de daling van de effectieve belastingvoet.

     Het financiële rapport vind je hier