1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

65% van de Belgische werkgevers heeft moeite om werknemers aan te trekken

België het hardst getroffen door uitdagingen war of talent
65% van de Belgische werkgevers heeft moeite om werknemers aan te trekken
Pexels

65% van de Belgische werkgevers heeft moeite om werknemers aan te trekken. De war for talent blijft de grootste uitdaging op de arbeidsmarkt, maar hoe vertaalt zich dat in concrete cijfers en aandachtspunten voor werkgevers? Via een Europees onderzoek bij 4371 bedrijven, waarvan 551 Belgische werkgevers, werpt SD Worx, de toonaangevende Europese HR- & payrolldienstenleverancier, een licht op hoe huidige werkgevers zich wapenen in de strijd om nieuwe werknemers aan te trekken. Interne mobiliteit en omscholen van medewerkers gebeurt in België bij een op de drie werkgevers.

  Drie kwart van de bedrijven ondervindt dat vacatures trager worden ingevuld

  De war for talent confronteert huidige werkgevers met grote uitdagingen, bevestigt het onderzoek van SD Worx. Zo geeft 65% van de Belgische werkgevers aan dat ze moeite heeft om werknemers aan te trekken. België spant daarmee de kroon, gevolgd door Nederland (54%) en Ierland (53%). Hun cijfers liggen beduidend hoger dan het Europese gemiddelde van 42%. Landen zoals Zweden (32%), Italië (32%), Noorwegen (31%) en Spanje (29%) lijken het iets minder moeilijk te hebben om werknemers aan te trekken.

  Meer dan ooit voelen werkgevers de druk om zich te positioneren als aantrekkelijke werkgever in de strijd tegen de huidige arbeidskrapte. Volgens 59% van de Belgische bedrijven is dit zelfs nog nooit zo moeilijk geweest. Ook de Franse werkgevers zitten aan de top (60%);  gevolgd door de Italiaanse (56%) en Poolse (56%) werkgevers. Daarmee geven deze landen aan hier meer moeite mee te hebben dan het Europese gemiddelde (53%).

  Opvallend is dat zelfs drie kwart (74%) van de Belgische werkgevers aangeeft dat het langer duurt om vacatures in te vullen. Ook in Ierland (69%) en Nederland (68%) bevestigen werkgevers deze trend.

   7 op 10 van Belgische werkgevers vinden geen geschikte profielen

   Zeven op tien Belgische werkgevers vinden het moeilijk om kandidaten met de juiste vaardigheden te vinden. Ook voor Italiaanse (63%) en Duitse (61%) werkgevers is dit de grootste uitdaging in de war for talent. Dat geldt trouwens ook voor 56% van de bevraagde bedrijven in Europa.

   In Europa zegt gemiddeld de helft (51%) van de bevraagde bedrijven dat er sprake is van een structureel onevenwicht tussen vraag en aanbod van talent op de arbeidsmarkt. Vooral Belgische werkgevers duiden dit aan als onderliggende oorzaak voor het gebrek aan gepaste kandidaten voor openstaande vacatures, met een overtuigde meerderheid van 71%. Ook in Frankrijk (56%) en in Ierland (55%) komen werkgevers tot dezelfde vaststelling. Alleen in Noorwegen (38%) zijn bedrijven minder overtuigd van dit probleem als verklaring voor de war for talent.

    Interne mobiliteit in België nog onderbenut

    Uit de bevraging blijkt dat interne mobiliteit in niet meer dan een derde van de Belgische bedrijven voorkomt. Dat is lager dan het Europese gemiddelde. Zo geeft al 1 op 2 Europese werkgevers aan dat ze het makkelijk vinden om medewerkers om te scholen of elders in te zetten in de organisatie. Interne mobiliteit vindt vooral plaats in landen zoals het Verenigd Koninkrijk (61%), Polen (61%) en Italië (57%). Deze cijfers bevestigen dat interne mobiliteit en omscholing als piste te weinig benut wordt in Europa.

    Ellen Claes, HR Manager SD Worx België benadrukt het belang van interne mobiliteit: “Door nieuwe businessmodellen en toegenomen digitalisering stijgt de vraag naar nieuwe profielen. Bedrijven zijn hun zoektocht nog aan het aanpassen, om in te spelen op de arbeidsmarkt. Een van de nieuwe pistes is bijvoorbeeld investeren in de omscholing van bestaande werknemers, zodat ze binnen het bedrijf een andere rol of functie kunnen opnemen.”

     Focus op mensgerichte HR, flexibele werktijden en financiële stabiliteit

     De bevraging legt ook bloot dat Belgische werkgevers via een aantal domeinen het verschil willen maken voor hun medewerkers.

      Bron: SD Worx 2022

      Aandacht voor opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden behoort voor een kwart (27%) van de Belgische ondervraagden tot de top 5 van de domeinen waarmee ze zich als aantrekkelijke organisatie willen positioneren op de arbeidsmarkt.

      Bedrijven staan vandaag voor een grote uitdaging. Ons onderzoek bevestigt dat werkgevers in Europa inventief moeten zijn bij de zoektocht naar geschikte profielen. Vandaag heb je best aandacht voor het aanpassingsvermogen en de leercurve van kandidaten om de vaardigheden van je werknemers te vergroten”, zegt Dominique Tassent, verantwoordelijke adviesverlening voor de grote bedrijven, bij SD Worx.

      Maar ook flexibiliteit is een belangrijk gegeven om werknemers aan te trekken en te behouden. Door het verplichte thuiswerken, hebben heel wat medewerkers een nieuwe invulling kunnen geven aan de balans tussen werk & privé, en zijn ze meer dan ooit op zoek naar die vrijheid om dit evenwicht te verbeteren. Werknemers zien het als een groot voordeel om te kunnen kiezen waar en wanneer ze werken, of ze van op kantoor of thuis werken.  Als werkgever is het ook zinvol om medewerkers te ondersteunen om vrijheid qua werktijden goed te beheren. Het is een factor die vandaag niet meer weg te denken valt”, besluit Dominique Tassent van SD Worx.

       Over het onderzoek

       In het kader van de War for Talent voerde iVox een onderzoek uit in opdracht van SD Worx naar hoe Europese werkgevers omgaan met het aantrekken van werknemers. Het onderzoek focust op aantrekkelijk werkgeverschap in de war for talent, waarbij gekeken werd naar wat medewerkers zoeken in een werkgever, en waar werkgevers op focussen om een aantrekkelijke werkgever te zijn/worden. In het onderzoek komen 7 puzzelstukken aan bod waar werkgevers mee aan de slag kunnen: welzijn en mensgerichte hr, flexibele werkorganisatie, motiverend loonbeleid, inspirerende en activerende cultuur, digitale werkplek, talentbeheer in duurzame loopbanen en rekrutering.

       Het onderzoek werd uitgevoerd in februari en maart 2022 in België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië,  Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. In totaal werden er 4371 bedrijven bevraagd. De steekproef is representatief voor de specifieke lokale arbeidsmarkten en heeft eenzelfde samenstelling volgens organisatiegrootte van de bedrijven in de betrokken landen.