1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Opnieuw meer jobstudenten in de private woonzorgcentra

Schoonmaker, logistiek medewerker en zorgkundige zijn de meest populaire vakantiejobs.
Woonzorgcentra

Jobstudenten zijn onmisbare extra handen in de zomermaanden, ook in de woonzorgcentra. Daarom zet Vlozo, de werkgeversfederatie van de onafhankelijke private woonzorgcentra en ondernemers, dit onderwerp op de kaart op radio 1  en één. SD Worx berekende dat op één jaar tijd het aandeel jobstudenten steeg van 14% naar 16% in juli 2022; in juli 2019 was dit nog 12%. De analyse van SD Worx betreft een zeer ruime populatie van 45.000 zorgmedewerkers bij meer dan 550 werkgevers in de private Vlaamse ouderenzorg.

 

  De federale regering heeft voor de start van het reces diverse maatregelen genomen om het tekort aan personeel in zorgsectoren, waaronder woonzorgcentra, op korte termijn op te vangen. Een van die maatregelen is dat je als student in de zorgsector zeker tot het einde van dit jaar meer dan 475 uur kan werken.

  Ook Vlaams minister Hilde Crevits heeft een maatregel genomen die enerzijds jobstudenten in de zorgsectoren moet aantrekken en anderzijds ook de werkdruk in de woonzorgcentra moet verminderen. In normale tijden moeten woonzorgcentra jobstudenten ‘financieren’ uit eigen middelen, maar tot 30 september financiert minister Crevits de woonzorgcentra één jobstudent voor een periode van 11 weken.

  Johan Staes van Vlozo: “We hebben een rondvraag gedaan bij onze leden over de inzet van jobstudenten. Vlozo telt 220 woonzorgcentra en vertegenwoordigt 27% van het totaal aantal erkende woongelegenheden in Vlaanderen. In de maand juli hebben ongeveer 3.000 studenten meegewerkt in de woonzorgcentra. Dat zijn er meer dan andere jaren.

  Duizenden studenten kiezen bewust voor een vakantiejob in een woonzorgcentrum. We stellen ook vast dat hun aandeel jaarlijks toeneemt.” De cijfers werden opgevraagd bij SD Worx, de grootste HR-dienstverlener van het land, die het vermoeden van Vlozo bevestigen. SD Worx: “Terwijl in juli 2019 nog 8,5% van de totaal gewerkte uren in woonzorgcentra door jobstudenten gebeurde, is dat in 2022 opgeklommen tot 10,6 %. In juli 2019 waren 12% van het totale personeelsbestand jobstudent, in juli 2022 is dat aandeel geklommen tot 16%.”

  Op basis daarvan schat Vlozo, de werkgeversfederatie van de onafhankelijke private woonzorgcentra en ondernemers,  dat in de 826 erkende woonzorgcentra in de maand (juli 2022) meer dan 10.000 jobstudenten een vakantiewerk gevonden hebben.

   

    Deze positieve trend stemt tot tevredenheid. Het bewijst de grote aantrekkingskracht bij de jeugd van de zorgsector. “Een vakantiewerk is de ideale gelegenheid om de sector van binnenuit te leren kennen. We hopen dat de jongeren die positieve ervaringen ook meenemen in hun latere studie- of beroepskeuze en hun weg terugvinden naar de ouderenzorg. We zijn ook vragende partij dat de federale regering de inzet van studenten zou erkennen door de het maximum aantal uren van studentenarbeid ook na 31 december 2022 niet te beperken.” stelt Johan Staes van Vlozo.  

    Zomermaanden juli en augustus zijn bij uitstek de populairste maanden om als jobstudent aan de slag te gaan. SD Worx: “Doorheen het schooljaar schommelt het aandeel jobstudenten in de personeelsbezetting rond de 7,5%.  In juli verdubbelt het aantal jobstudenten. Jobstudenten presteren ook meer uren in de zomer dan ze doorheen het jaar doen. In de periode van januari tot eind juni werd bijna 3% van het totaal aantal gepresteerde uren verricht door studenten, terwijl dat in juli 10,5% was.”

    We hebben ook doorheen de jaren een top-5 opgemaakt van de functies die jobstudenten in woonzorgcentra vervullen. Dat geeft in juli 2022:

    • 1e plaats: Schoonmaker (1.777 studenten in juli ’22)
    • 2e plaats: Zorgkundige (1.473 studenten)
    • 3e plaats: Logistiek medewerker (1.700 studenten)
    • 4e plaats: Keukenhulp (996 studenten)
    • 5e plaats: Verpleegkundige (73 studenten)

    Bron: SD Worx 2022

    De analyse van SD Worx betreft een zeer ruime populatie van 45.000 zorgmedewerkers bij meer dan 550 werkgevers in de private Vlaamse ouderenzorg.

    “We stellen vast dat doorheen de jaren deze top-5 ongewijzigd is gebleven. Studentenjobs als logistiek medewerker, schoonmaker en keukenhulp zijn laagdrempelig. Daarvoor is geen voorkennis vereist en volstaat een goede on-the-job-training. Om als zorg- en verpleegkundige te kunnen werken heb je een vooropleiding nodig. We merken dat het grote aantal zorgkundigen meestal studenten verpleegkunde zijn die hun eerste jaar studie met vrucht hebben beëindigd of studenten die een 7e jaar hebben afgewerkt en nog een vakantiewerk doen voor ze de arbeidsmarkt betreden of verder studeren,” besluit Johan Staes, Vlozo.