1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Eerste jaarhelft 2022: lichte aangroei jobs bij kmo

Meer kmo’s die aanwerven dan kmo’s die te maken krijgen met ontslag (13,8% vs. 11,7%)
Lichte aangroei jobs bij kmo
Pexels

Er is een positieve evolutie in de structurele tewerkstelling bij kmo’s in de privé-sector. SD Worx berekende dat onze bestaande kmo’s in totaal 1,5% meer jobs creëren t.o.v. maart 2020 toen de coronacrisis toesloeg. De voorbije zes maanden bedroeg de aangroei in koppen 0,8%. In juni 2022 zijn er opnieuw meer kmo-ondernemers die rekruteren (13,8%) dan kmo’s met contractbeëindigingen (11,7%). Toch zijn er aandachtspunten, op basis van de longitudinale analyse van SD Worx van de loongegevens van meer dan 19.000 kmo-ondernemers met meer dan 320.000 werknemers over de laatste 3,5 jaar in de privésector in België:

 • Op een stevige dip in januari 2022 na, zet de positieve evolutie qua de structurele tewerkstelling bij bestaande kmo-werkgevers in de privésector zich verder door.
 • Voor de eerste zes maanden van 2022 noteert SD Worx een stijging van 0,8% in het arbeidsvolume (in aantal arbeidsplaatsen) bij kmo’s ten opzichte van eind december 2021; de horeca heeft zich de laatste zes maanden verder hersteld. 
 • Er zijn in juni 2022 opnieuw meer kmo-ondernemers die rekruteren (13,8%) dan kmo’s met contractbeëindigingen (11,7%); al was dit zeker niet altijd zo de voorbije maanden. In januari 2022 resulteerde dit, net zoals in december 2021, in meer uitstroom dan instroom van medewerkers bij kmo’s. Er zijn ook regionale verschillen.
 • Voor België zijn er nu 4,7% meer jobs bij kmo’s in vergelijking met eind 2018; dat betekent een aangroei van anderhalf procent in vergelijking met midden vorig jaar, toen zaten we op het niveau van net voor de coronacrisis (maart 2020).

Evolutie van het arbeidsvolume (aantal koppen) bij Belgische kmo-bedrijven sinds januari 2019 met december 2018 als basismaand

  Evolutie van het arbeidsvolume

  “De evolutie van de jobs bij kmo’s is het laatste half jaar globaal positief. Er zijn in juni terug meer kmo’s die aanwerven dan kmo’s die te maken krijgen met ontslag. Vorig jaar zaten we rond deze periode nog maar net terug op het niveau van maart 2020. De relance heeft zich het laatste jaar toch doorgezet. De evolutie is positief in de drie gewesten, al zijn er regionale verschillen. Schommelingen per maand hoeven ons nog niet te verontrusten. De tewerkstellling in de horeca herstelt zich nog; ook voor West-Vlaanderen en Antwerpen is de situatie eerder stabiel, net als in Waals-Brabant en in Luik. Daar spreken we nog niet van job aangroei de laatste zes maanden”, stelt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo’s van SD Worx. “Het percentage kmo’s dat aanwerft, is de laatste twee maanden lager dan vorig jaar: dat is toch iets om in de gaten te houden, zeker als het percentage kmo’s dat te maken krijgt met ontslag ook hoger ligt.”

  Evolutie in aantal jobs bij bestaande kmo werkgevers in de eerste helft van 2022
  (Structurele tewerkstelling juni 2022 tov december 2021)

   Evolutie in aantal jobs 01.jpg
    Evolutie in aantal jobs 02

     Meer kmo’s die aanwerven (maar niet de laatste 2 maanden)

     In de eerste zes maanden van 2022 zijn er procentueel meer kmo’s die aanwerven dan vorig jaar, met uitzondering van mei en juni: de laatste twee maanden ligt het percentage opnieuw lager. Een op zeven kmo’s (13,79%) heeft in juni minstens een medewerker aangeworven.

     Er zijn in juni 2022 opnieuw meer kmo-ondernemers die rekruteren (13,8%) dan kmo’s met contractbeëindigingen (11,7%); al was dit zeker niet altijd zo de voorbije maanden.

       Aantal kmo’s met contractbeëindigingen ook gestegen

       Het percentage kmo’s dat te maken krijgt met ontslagen is de eerste zes maanden van 2022 telkens hoger dan in 2021. De piek ligt in januari 22 met 17% van alle kmo’s.

         Over het onderzoek

         De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loonsgegevens van SD Worx, de grootste loonberekenaar van België. De resultaten zijn bijzonder betrouwbaar door de omvang van de steekproef en de databron: ze zijn gebaseerd op werkelijke gegevens van de loonadministratie. De waarden zijn gewogen en representatief voor België, regio en provincies, geslacht, NACE en statuut (arbeiders en bedienden). We onderzoeken de structurele tewerkstelling: dit houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. We werken met een uitzondelijk grote steekproef van dezelfde werkgevers met tewerkstelling sinds eind 2018 en volgen hun tewerkstellingsevolutie gedurende de laatste 2 jaar. Uiteindelijk gaat het om meer dan 19.000 kmo-bedrijven met meer dan 320.000 werknemers. Dankzij deze panel-methodologie is SD Worx in staat de veranderingen qua arbeidsvolume in de tijd te volgen.Voor de daling en stijging van het aantal aanwervingen en ontslagen werd gekeken naar het arbeidsvolume, uitgedrukt in aantal koppen en niet in voltijds equivalenten. De statistische analyse formuleert inzichten op groepsniveau en zijn in lijn met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  We focussen op de tewerkstelling bij bestaande werkgevers en brengen niet de startups en faillissementen in kaart.