1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Toch gedeeltelijke transitiefase voor thuiswerk bij grensarbeid voor Belgische RSZ

Transitiefase voor thuiswerk
Pexels

De Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid, Dienst Internationale Relatie zal tot eind 2022 voorzien in een bijkomende transitiemaatregel voor thuiswerk bij grensarbeid, laat SD Worx als grootste sociaal secretariaat in België weten. Dit is een update na eerdere berichtgeving. Concreet houdt dit in dat er voorlopig geen wijziging zal plaatsvinden in de toepasselijke sociale zekerheid omwille van veelvuldig(er) thuiswerk. Andere verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de limosa melding, worden wel opnieuw van toepassing.

  Tot eind juni 2022 gold omwille van de COVID-periode een tolerantie: thuiswerk werd niet beschouwd als een tewerkstelling in de woonstaat voor de beoordeling van de regels rond sociale zekerheid. Deze tolerantie wordt niet in zijn geheel verlengd, nadat de RSZ eerder aangaf dat deze tolerantie volledig ophield op 30 juni.

  Met deze transitiemaatregel brengt alvast de Belgische Sociale Zekerheid haar toepassing in lijn met de veranderde wereld waarbij meer bedienden kunnen en blijven thuiswerken. We verwachten dat er vanaf 2023 specifieke bepalingen zullen volgen in het kader van thuiswerk.

  “Concreet wordt thuiswerk nog steeds beschouwd als effectieve prestaties op kantoor van de werkgever. Meer dan 25% thuiswerk leidt dus niet langer tot de toepassing van de sociale zekerheid van de woonstaat. Dit tot einde 2022 en in afwachting van nieuwe regels die rekening houden met thuiswerk bij grensarbeid,” duidt Bart Hollebekkers van SD Worx. Hij maakt hierbij de kanttekening: “Men adviseert wel om het standpunt van de Belgische sociale zekerheidsadministratie steeds af te toetsen met het standpunt van de buitenlandse sociale zekerheidsadministratie. Hieruit leiden we af dat niet elk land deze (verlengde) tolerantie zal volgen.“

  Het bericht van de FOD Sociale zekerheid kan u hier raadplegen: International telework after COVID-19 (fgov.be)

  Opgelet: De fiscale toleranties zijn wél volledig beëindigd. Hiervoor wordt geen (bijkomende) transitieperiode voorzien, waarschuwt SD Worx.

  De regionale cijfers van midden juni 2021 (RIZIV) vindt u hier: Belgische grensarbeiders werken het meest in Luxemburg en Nederland | SD Worx

  Beknopt:

  • Provincie Antwerpen: 8000 Nederlanders werken over de grens in provincie Antwerpen; 4000 Antwerpenaars werken in Nederland;
  • Provincie West-Vlaanderen: bijna 5800 Fransen werken over de grens in West-Vlaanderen (dat is zeven keer meer dan West-Vlamingen die in Frankrijk werken);
  • Provincie Oost-Vlaanderen: 4000 Nederlanders werken over de grens in Oost-Vlaanderen; dat is drie keer meer dan er Oost-Vlamingen in Nederland werken (1300);
  • Provincie Limburg: 15000 Belgische Limburgers werken over de grens in Nederland; ongeveer 2000 Nederlanders werken in Belgisch Limburg;
  • Provincie Henegouwen: Meer dan 22.000 Fransen werken in provincie Henegouwen; 6500 mensen uit Henegouwen werken in Frankrijk;
   Pprovincie Luik: 8000 Luikenaars werken over de grens in Luxemburg; 6000 werken in Duitsland
  • Provincie Luxemburg: Grootste groep grensarbeiders komen uit provincie Luxemburg: meer dan 35.000 = meer dan de helft van alle uitgaande grensarbeiders in België