1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Luchtvaartsector onder druk door stijgende ziektecijfers grondafhandeling

Luchtvaartmaatschappijen op één na grootste gebruiker van tijdelijke werkloosheid.
aviation

Het ziekteverzuim bij de grondafhandeilng op de luchthavens (PC140.04) neemt beduidend toe. Het gaat hier over taken zoals de bagageafhandeling, de bevoorrading van passagiersvliegtuigen, de doorstroom van passagiers alsook de algemene veiligheid op de luchthavens. SD Worx stelt vast dat zowel kortdurend als middellang ziekteverzuim in de sector van grondafhandeling opmerkelijk hoog ligt, met 4,81% voor kort ziekteverzuim in juni 2022 (tot 30 dagen) en 4,86% voor middelllang ziekteverzuim in juni 2022 (tussen 30 dagen en 1 jaar). Samen ligt het verlies van dagen zo op bijna 10%. Luchtvaartmaatschappijen (PC 315.02) zijn in juni de op één na grootste gebruiker van tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit de Employment Tracker, die elke maand de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privé in België analyseert.

Het kort ziekteverzuim steeg bij de grondafhandeling op de luchthavens met meer dan een kwart (27,08%) in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Voor het middellang ziekteverzuim is dat bijna een vijfde (19,81%).  In juni 2022 is er 75,36% van de te werken dagen ook effectief gewerkt, terwijl dat in dezelfde periode in 2019 nog 80,65% was. Luchtvaartmaatschappijen zitten momenteel nog niet op hetzelfde activiteitsniveau als voor COVID-19..

  Extra druk door stijgende ziektecijfers

  Al meer dan twee jaar staat de sector onder spanning door COVID-19, gewijzigdreisgedrag,  geannuleerde vluchten en stakingen. Nochtans stelt SD Worxtot voor kort een positieve tendens vast bij de sector van grondafhandeling op luchthavens. Zo nam de tewerkstelling gradueel weer toe in 2021, ondanks faillissementen van 2020. In 2022 is het verloop van medewerkers er minder dan 2% en zijn er procentueel ook minder ontslagen met een daling tot minder dan 1%.

  In vergelijking met pre-corona (2019) zetten stijgende ziektecijfers de grondafhandeling mee onder druk. Het kortdurend ziekteverzuim (ziekte tot 30 dagen) bij de sector van grondafhandeling bedraagt voor juni 2022 4,81% en behaalt daarmee het tweede hoogste cijfer in de top 10 van sectoren die het meest geconfronteerd worden met kort ziekteverzuim. Sterker nog, het aantal kortdurende ziekten is toegenomen met 27,08% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Als het gaat over ziekteverzuim op middellange termijn (ziekteverlof tussen 30 dagen en 1 jaar) staat de sector van grondafhandeling op plaats 8 in de top 10 van sectoren die hiermee te maken hebben, met 4,86% voor de maand juni 2022. Dat komt neer op een stijging van 19,81% in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

  Jan Vanthournout, Senior Legal Manager bij SD Worx licht toe: “De stijgende ziektecijfers bij de sector grondafhandeling verdient aandacht om et risico op een negatieve spiraal te vermijden. Een stijging van afwezigheden in een drukke periode zet extra druk op de medewerkers die nu al voor hete vuren staan. In vergelijking met juni 2019 is er ook minder ruimte voor vakantiedagen (-9,91%). Het risico van uitval door ziekte neemt zo toe, aangezien de volumes alleen maar toenemen. De passagiersvluchten in ons land zitten nog niet op niveau van voor de crisis, maar gaan in stijgende lijn, en ook cargo neemt nog steeds toe. ” 
   

   Luchtvaartmaatschappen nog niet op hetzelfde niveau als voor corona

   Luchtvaartmaatschappijen zijn nog niet helemaal bevrijd van COVID-19. Het is de tweede sector die in juni het meest gebruik maakt van de maatregel van tijdelijke werkloosheid (3,72%). Enkel textielnijverheid maakt er nog meer gebruik van (7,82%). Dat is lichtjes meer dan de horecasector in België (3,63%). Sinds april 2022 vertoont het gebruik van de tijdelijke werkloosheid bij luchtvaartmaatschappijen zelfs een licht stijgende lijn, met 3,08% voor april, 3,31% voor mei en 3,72% voor de maand juni.  

   Jan Vanthournout, Senior Legal Manager bij SD Worx analyseert de dynamiek: “Luchtvaart en grondafhandeling zijn typische voorbeelden van hoe onze tewerkstelling en sectoren onderling verbonden en afhankelijk zijn. Het schrappen van vluchten door de ene maatschappij kan aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid bij andere dienstverleners. Minder vluchten betekent immers niet alléén minder prestaties voor cabinepersoneel van de eigen maatschappij; er is ook indirecte impact op allerlei ondersteunende of uitvoerende diensten van andere maatschappijen.. In juni 2022 gingen er 3,72% dagen verloren aan tijdelijke werkloosheid in de sector van luchtvaartmaatschappijen, wat beter is dan in juni vorig jaar (13,36%). In de grondafhandeling zijn er nauwelijks dagen tijdelijke werkloosheid aangevraagd (0,33%).”

    Over de data analyse

    HR-dienstverlener SD Worx ontwikkelt de "Employment Tracker" om een overzicht te geven van de impact van COVID-19 op de Belgische arbeidsmarkt. Dit instrument geeft een overzicht van het percentage "werkdagen", het absenteïsme, de tijdelijke werkloosheid en de opname van wettelijke vakantiedagen. De grootste loonberekenaar van België geeft dus een relevant beeld van de meest getroffen en meest actieve sectoren en regio's. SD Worx is gebaseerd op de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen Belgische werknemers, waarvan een derde arbeiders en twee derde bedienden zijn, werkzaam in diverse sectoren en bedrijven van verschillende grootte. De resultaten laten een duidelijke trend zien onder werkgevers in de particuliere sector.