1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Wil je werken in een accountancykantoor?

Een schets van een innovatieve sector
Wil je werken in een accountancykantoor?
Pexels

In ons land zijn er meer dan 15.000 accountants en meer dan dan 8000 erkende accountancykantoren actief . Zij zijn volop op zoek naar accountants, vroeger ook gekend als boekhouders, maar ook naar kantoormedewerkers… Sinds 2020 is accountant een knelpuntberoep in Vlaanderen . De instroom van jongeren en werkzoekenden in de opleidingen voldoet niet om de vraag naar accountants in te vullen, stelt de VDAB. De kantoren worden groter met juridische deskundigen, economisch geschoolden, en boekhoudkundige assistenten. Hr dienstverlener SD Worx maakte een sectoranalyse op basis van bijna 2.000 werknemers in mei 2022. Voor jongeren die als werknemer in het beroep stappen, springen een zestal punten in het oog:

  1. Je werkt in een jonge sector

  Met een bachelor diploma kan je aan de slag bij een accountancykantoor. Wie gecertifieerd wil worden, moet nog een toelatingsexamen, stage en bekwaamheidsexamen doen. De mediaanleeftijd is 35 jaar. Het is een erg jonge sector. 62 procent van de werknemers is jonger dan 40. De grootste groep (nl. 23,7%) is tussen 25 en 30 jaar.

  Je leert er zelfstandig en in team werken en overleggen met experts in verschillende vakgebieden zoals fiscaliteit.

  Jo Demeulemeester, verantwoordelijk voor de samenwerking met Accountants bij SD Worx:

   Jo Demeulemeester
   Wie in deze sector start, leert snel veel bij over uiteenlopende klanten: van de bakker om de hoek, de transportfirma die groeit tot internationaal actieve bedrijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommigen zich gaan verdiepen in bepaalde deelgebieden (btw, successierecht, vennootschapsbelasting,….) om zo nog meer naar de adviesverlening te evolueren of om zelf een gecertificeerde (onafhankelijke) accountant te worden.
   Jo Demeulemeester
   Jo Demeulemeester, Verantwoordelijk voor de samenwerking met Accountants bij SD Worx, SD Worx

   2. Meer dan twee op drie is vrouw

   70% van de medewerkers is vrouw. Naarmate de leeftijd stijgt, zijn er meer vrouwen dan mannen. Jo Demeulemeester van SD Worx vult aan: “De sector heeft plaats voor uiteenlopende profielen: zowel mensen die graag diep in de cijfers duiken en zich toespitsen op grondige analyses alsook wie meer van klantencontacten houdt. In de praktijk is deze job heel boeiend, met heel veel raakpunten en contacten zoals gesprekken met overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen en hr-dienstverleners. Het geeft zoveel voldoening om door je vakkennis heel diverse ondernemingen vooruit te helpen en te helpen groeien.”

    3. Deeltijds werken

    Hoewel de meeste vacatures op de VDAB-website spreken van een voltijds regime, zijn er toch wel wat mensen deeltijds aan het werk. Een op drie werknemers werkt deeltijds, stellen ze bij SD Worx vast. In de gehele arbeidsmarkt is dat ook één op drie. Zesenzestig procent werkt dus voltijds, de meerderheid, en bij vrouwen is dit achtenvijftig procent. Meer dan één op drie (of 42%) van de vrouwen werkt deeltijds t.o.v. slechts 14% van de mannen.

     4. Een functiewagen voor klantenbezoek

     Naast je brutoloon bieden accountancykantoren ook interessante extra’s, zoals een groepsverzekering of een forfaitaire onkostenvergoeding. Ook een functiewagen behoort in de helft van de gevallen tot de mogelijkheden, aangezien je voor klanten soms de baan opgaat. De lonen zijn relatief hoog voor starters, maar stijgen dan minder snel. 
     De mediaanwaarde, zeg maar het doorsnee loon - waarbij de helft van alle werknemers minder verdient, de helft meer - ligt in deze sector op 2.800 euro per maand.

      5. Minder ziekte

      In deze sector zijn de ziektecijfers lager dan in andere sectoren met bedienden. In mei ‘22 was 51% van de accountants geen enkele dag ziek in het afgelopen jaar (t.o.v. 42% van alle bedienden). En wie ziek wordt, is minder lang ziek. Het gemiddeld aantal maandelijke ziektedagen ligt 108% lager dan gemiddeld bij bedienden (uit alle sectoren).

       6. Telewerk, digitalisering en innovatie

       Door verregaande automatisatie verdwijnen routinematige taken zoals ‘input’werk, facturatie en terugkerende rapporteringen. De klemtoon komt meer te liggen op analyse en interpretatie van data, dienstverlening en advies.

       De laatste jaren zijn er serieuze sprongen vooruit gemaakt qua oplossingen om manueel werk te vermijden: zo kunnen facturen en boekingsdocumenten via FinBox automatisch ingelezen en in realtime doorgestuurd worden naar de accountingsoftware. Een andere voorbeeld van innovatieve aanpak, die ook veel tijdswinst oplevert zijn automatische tools om bv. de bezoldiging van bedrijfsleiders te simuleren en correct fiscaal te beheren.

       “De covidpandemie en het verplichte thuiswerk hebben de papierberg serieus doen afnemen. Wie digitalisering combineert met vertrouwen en openstaat voor een combinatie van werken op kantoor en telewerk, heeft als werkgever een streepje voor op zijn concurrent, in de war for talent. Werknemers apprecieren het als hun werkgever gehoor geeft aan hun nood aan flexibiliteit. Met een meer individuele aanpak is de sector mee met de laatste trend,”  schetst SD Worx.