1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Geen grote vakantierush tot nu toe

Vooral 60-plussers en jongeren zetten de vakantiebeweging in gang – SD Worx verwacht een normaal patroon na twee jaar
Geen grote vakantierush
Pexels

Na twee jaar van periodieke fluctuaties, lijken de Belgen hun vakantiedagen opnieuw minder op te sparen. We nemen iets meer vakantiedagen op dan in 2019, maar een grote rush of stormloop is het (nog) niet. In de eerste vijf maanden van het jaar kennen we een licht positief saldo (+0,52%) ten opzichte van 2019. Vooral jongeren (-25 jaar) en 60-plussers nemen tot nu toe vakantie. De hoogste ‘terugval’ in opgenomen vakantiedagen ten opzichte van 2019 zien we bij buitenmonteerders van bruggen en diensten voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing. Dat blijkt uit de Employment Tracker, die elke maand de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privé in België analyseert.

  Belgische werknemers nemen hun vakantiedagen opnieuw regelmatiger op. Het eerste kwartaal loopt quasi gelijk met 2019. De vakantiedagen in januari en februari lagen licht boven het niveau van 2019, te verklaren door meer dagen kerst- en krokusvakantie dagen. In maart namen Belgische werknemers iets minder wettelijk verlof, te verklaren door minder dagen krokusvakantie. Opvallend is de maand april, waar werknemers 8% meer vakantie namen dan in 2019. De paasvakantie viel nochtans telkens volledig in deze maand. Vooral arbeiders namen meer vakantie, en medewerkers in Wallonië. De maand mei kende dan weer een terugval, met 7% minder opgenomen dagen in 2022 dan in 2019.

  Geert Vermeir, juridisch adviseur bij SD Worx analyseert de situatie: “De afgelopen twee jaar werden er in het eerste semester bijzonder weinig vakantiedagen opgenomen, in die mate dat de planning van bedrijven en de bezetting een uitdaging waren naar het najaar toe. We stellen vast dat het versoepelen van de maatregelen sinds begin dit jaar het nodige effect gehad hebben om die balans te herstellen.”

   60-plussers en jonge werknemers nemen tot nu toe vakantie

   Uit de cijfers van SD Worx blijkt dat vooral de iets oudere werknemers die afgelopen maanden hun vakantie al goed ingezet hebben. Gemiddeld namen medewerkers in deze leeftijdscategorie anderhalve dag meer vakantie ten opzichte van 2019. Vooral maart en april waren populaire maanden om vakantie te nemen. Ook jongeren (-25 jaar) namen meer verlof op dan in 2019, al ligt het percentage daar iets lager. Bij hen gaat het om een procentuele groei van 12% ten opzichte van 2019, en zagen vooral hun kans om in april dagen op te nemen.

     Geert Vermeir, juridisch adviseur bij SD Worx: “We zien in deze cijfers hoe belangrijk een goede leeftijdsmix op de werkvloer is. Medewerkers hebben andere behoeften, zoals vakantieperiodes, die de continuïteit op de werkvloer kunnen vrijwaren. De spreiding van de vakantiedagen neemt opnieuw eenzelfde patroon aan als dat van 2019. We verwachten ook dat deze trend zich zal blijven aanhouden. Laten we hopen op een normale zomer, wat betreft het opnemen van vakantiedagen.”

      Audiovisuele sector en bouwindustrie nemen vaker vakantie

      Heel wat sectoren die de afgelopen twee jaar druk bezig waren, lijken nu meer ruimte te krijgen om wat rust in te halen. Zo zien we in de eerste vijf maanden een stijging in het aantal opgenomen vakantiedagen in de bouw, terwijl die traditioneel bouwverlof hebben in de zomer- en kerstvakantie. Die kerstvakantie speelt ook nu een significante rol, maar nog meer opvallend is de sterke stijging in april tijdens de paasvakantie. Ook het paritair comité dat tuin- en parkaanleg vertegenwoordigt, nam de afgelopen maanden meer vakantie op. Op één staat de audiovisuele sector.

      Een terugval in het aantal vakantiedagen kunnen we dan weer optekenen voor zeer specifieke sectoren, zoals buitenmonteerders voor bruggen en metalen gebinten, en het paritair comité voor organismen en technische controles en gelijkvormigheidstoetsen. Ook in de sectoren van textielnijverheid, voedingsindustrie, schoonmaak, ijzernijverheid en gezondheidssector zien we nog een terugval in het aantal vakantiedagen ten opzichte van 2019.

        Geert Vermeir, juridisch adviseur bij SD Worx besluit: “We stellen opnieuw een normale trend vast, maar daar maken we twee kanttekeningen bij. We weten niet wat het najaar zal brengen. Daarnaast is er nog een ander fenomeen dat een impact heeft op de arbeidsmarkt: de krapte. Dat zet bedrijven en sectoren onder druk, en zeker daarom is het belangrijk dat werknemers voldoende vakantie opnemen om uit te rusten. Werkgevers houden dit best goed in het oog.”

         Over het onderzoek

         Hr-dienstenleverancier SD Worx ontwikkelde de Employment Tracker om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt in België. De tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen. Op die manier schetst SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een relevant beeld van de meest getroffen en de meest actieve sectoren en regio’s. Dat gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. De resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector.