1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Zomerse aanwervingsplannen van kmo’s kelderen

Terugval in plannen om aan te werven – stijgende ontslagintenties bij kmo’s
Zomerse aanwervingsplannen

Kmo’s (tot 250 werknemers) zien hun aanwervingsplannen voor het derde kwartaal van 2022 minder positief in, dan vorig kwartaal. Tussen juli en september van dit jaar wil 38% van de Belgische kmo’s personeel aanwerven, terwijl dit in maart nog 43% was. Dit betekent een terugval tot op het niveau van september 2021. De heropleving sinds juni 2021 lijkt teniet gedaan. De ontslagintenties zijn opnieuw gestegen tot bijna 10%. Dit zijn de eerste inzichten op basis van een bevraging bij 435 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken naar hun tewerkstellingsplannen van het derde kwartaal.

  Kmo rekruteringsplannen vallen terug, na recordhoogte

  Kmo rekruteringsplannen vallen terug

  Bron: SD Worx juni 22

   Extra signalen groeivertraging: ontslagintenties stijgen opnieuw licht

   Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx vat de inzichten samen: “Wij vrezen dat dit de eerste signalen zijn dat er een groeivertraging zit aan te komen. Qua rekruteringsplannen lijkt de heropleving -die we zagen sinds september 21- teniet gedaan. De vooruitzichten qua werkvolume zijn minder goed. Er zijn minder kmo’s die een toename van het werk voorzien (31% ipv 37%) en bijna dubbel zoveel kmo’s die een daling in het werkvolume verwachten (15,4% ipv 8%). Stijgende loonkosten door torenhoge inflatie baren werkgevers zorgen. Het zou ons niet verwonderen dat we in september nog een duidelijker beeld krijgen van een groeivertraging, al hopen we natuurlijk op het omgekeerde.”

   Hoewel kmo werkgevers over het algemeen lage ontslagintenties kennen, zien we een lichte stijging. De kmo-adviseur vervolgt: ”Er zijn ook meer kmo’s die een ontslag voorzien (9,4% t.o.v. 8,5% vorig kwartaal). Gemiddeld wil één op vijf kmo’s (22%) de ontslagen medewerker vervangen; in maart was dit nog één op de drie kmo’s. Ter vergelijking: net vóór corona voorzag één op twee kmo’s vervanging.”

   SD Worx volgt ook deze zomer de tewerkstellingsevoluties op de voet.