1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Horeca gooit deuren open: campings op kop

SD Worx stelt een algemene stijging van het aantal gewerkte dagen vast in België dankzij een daling van het kort ziekteverzuim en tijdelijke werkloosheid
Horeca

Het percentage gewerkte dagen stijgt in België. 2022 is het eerste jaar sinds 2020 waarin bedrijven bijna zonder overheidsbeperkingen kunnen werken (afgezien van de sectoren waar het CST om gezondheidsredenen werd opgelegd). SD Worx stelt een stijging van het percentage gewerkte dagen vast in de eerste vier maanden van dit jaar. Dat percentage kent hetzelfde niveau als het percentage gewerkte dagen in 2019, dankzij een daling van zowel tijdelijke werkloosheid als kortdurend ziekteverzuim in de afgelopen maanden. In België ligt het % gewerkte dagen op meer dan 75%; er gaan minder dan 25% verloren aan ziekte, vakantie of werkloosheid. SD Worx ziet ook dat deze cijfers in de horeca binnen dit gemiddelde liggen. Sommige subsectoren van de horeca, zoals campings, restaurants en bars, doen het zelfs beter. Dit is een goed voorteken voor de zomer, een zeer belangrijke periode voor de horecasector. Dat blijkt uit de Employment Tracker, die elke maand de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privé in België analyseert.

  De arbeidsmarkt in België evolueert positief: in april werd 75,89% van de dagen gewerkt. Dit is minder dan in februari en maart, maar dit komt door het feit dat veel werknemers tijdens de paasvakantie vrij hebben genomen. De tendens is echter positief aangezien de tijdelijke werkloosheid (0,67%) en het kort ziekteverzuim (3,46%) blijven dalen sinds de eerste maanden van dit jaar. Dit verzuim blijft wel hoger dan in 2019 in dezelfde periode (2,64%).

  Geert Vermeir, juridisch adviseur bij SD Worx, analyseert de situatie: "De cijfers evolueren in positieve zin. Er is weer sprake van een bijna normaal werkpatroon, met minder ziekte en vakantie in de schoolvakantie, maar er wordt nog steeds minder gewerkt dan in 2019, het laatste jaar vóór Covid-19. We zijn nog niet op hetzelfde peil omdat het ziekteverzuim nog steeds veel hoger ligt dan in voorgaande jaren.”

  Geert Vermeir stelt ook vast dat de sector van de podiumkunsten terug opbloeit: "In april werd meer dan 80% van de dagen gewerkt. Dit is ver boven het gemiddelde. We kunnen dit verklaren door het vrijwel verdwijnen van de tijdelijke werkloosheid in deze sector, aangezien er amper 0,5% van de dagen tijdelijke werkloosheid is. De tendensen zijn dus uiterst positief voor deze sector, die het bewogen zomerseizoen dan ook met vertrouwen kan aanvatten.”

   gewerkte

    Horeca gooit deuren open ondanks personeelstekort

    Al meer dan twee jaar schommelen de cijfers in de horecasector, maar dankzij positief evoluerende coronacijfers stabiliseert de situatie de laatste maanden ook in deze sector. Volgens cijfers van SD Worx kennen restaurants en cafés een positieve trend. Steven Rosseel, horeca-expert van SD Worx, legt uit: "De horeca is één van de sectoren die het meest getroffen werden door de pandemie. Daarom zijn we blij dat de sector geleidelijk aan herstelt van deze crisis. Er werd bijvoorbeeld bijna 8 op de 10 dagen gewerkt (79,08%) in bars en 77,71% in restaurants. Campings doen het nog beter, met meer dan 86%! Personeel vinden blijft echter een probleem dat het herstel van de bedrijven in de horeca vertraagt. Dit komt voornamelijk door het zeer hoge ziekteverzuim op middellange termijn (3,87%) in de sector.”
     

     gewerkte 2

     SD Worx merkt ook op dat veel werknemers tijdens de verschillende corona-periodes gestopt zijn met werken in de horeca en niet terugkeren. Dit is een bijkomende reden waarom bedrijven met een personeelstekort kampen.

     Geert Vermeir besluit: "We zien voorlopig nog geen gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de werkgelegenheidscijfers in België. De overgrote meerderheid van de sectoren zet haar herstel voort. De tijdelijke werkloosheid neemt af en het aantal gewerkte dagen zit weer bijna op het niveau van 2019. Behalve wat het ziekteverzuim betreft, dat hoog blijft, zijn de signalen positief. Bedrijven moeten wel voorzichtig blijven, want de economische situatie blijft wereldwijd onstabiel.” 
      

      Over het onderzoek

      Hr-dienstenleverancier SD Worx ontwikkelde de Employment Tracker om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt in België. De tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen. Op die manier schetst SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een relevant beeld van de meest getroffen en de meest actieve sectoren en regio’s. Dat gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. De resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector.