1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Nieuw record: kmo aanwervingsplannen op hoogste niveau in 12 jaar

Voor eind juni wil meer dan helft van West-Vlaamse en Brusselse kmo’s aanwerven – zij voorzien ook minst ontslag
BE_PR_14Apr22_1200x800

  In het tweede kwartaal van 2022 wilt een recordaantal kmo’s (tot 250 werknemers) aanwerven: maar liefst 43% van de Belgische kmo’s plant personeel aan te werven voor eind juni. Vooral kmo’s uit Wallonië, Brussel en West-Vlaanderen noteren een stijging. Dit niveau is hoger dan pre-corona en het hoogst sinds begin van de metingen in 2010. De ontslagintenties zijn ook gevoelig gedaald, tot het niveau van voor corona (8,5%). In maart bevroeg SD Worx 612 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot hun personeelsplannen in het tweede kwartaal 2022 (april-juni).

  Positief nieuws mag ook:

   Kmo rekruteringsplannen stijgen verder: het hoogst sinds 2010

   Het aantal

    West-Vlaamse en Brusselse kmo’s hebben de grootste nood aan personeel

    De trend is positief, al is er een daling t.o.v. vorig kwartaal bij kmo’s in de rest van Vlaanderen. Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx “Dankzij de stijging bij kmo’s uit Wallonië, Brussel en West-Vlaanderen zet de stijging zich verder door. Ook vorig kwartaal sprongen de sectoren Bouw en industrie er al uit. Bijna zeven op de tien kmo’s in deze sectoren plant aan te werven; ook bij de kleine en middelgrote kmo’s (met 5 tot 99 werknemers) stijgen de plannen. In Brussel gaat dit bijna uitsluitend over recente vacatures en minder over knelpuntberoepen. Kmo’s in West-Vlaanderen geven het meest aan dat het om knelpuntberoepen gaat. Ze schatten de hoeveelheid werk ook het hoogst in. Er zijn daar ook nauwelijks kmo’s die een ontslag voorzien: slechts 2,3% in West-Vlaanderen en 5,9% in Brussel. Gemiddeld wil één op drie kmo’s de ontslagen medewerker vervangen; dit is beter dan vorig kwartaal maar nog niet op het niveau van voor corona, waar één op twee kmo’s vervanging voorzag.” 

    De kmo-adviseur vervolgt: ”We weten dat het vinden van de juiste profielen tijd kost en dat niet alle plannen op drie maanden waarheid worden. Er zijn dus heel wat jobmogelijkheden bij kmo’s: wie een vaste job wil, kan zeker zijn kans wagen bij een kmo.”

     Percentage kmo's dat
      Over het onderzoek

      In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 48e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 612  bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 23 februari en 8 maart 2022. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,9% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).