1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Opnieuw daling van tijdelijke werkloosheid door Corona in België

Oorlog in Oekraïne overschaduwt herstel: bedrijven kunnen overmacht door oorlog inroepen tot eind juni
chômage temporaire

In februari daalt de tijdelijke werkloosheid omwille van corona opnieuw. Hoewel de druk van de pandemie afneemt, ontstaat mogelijk een nieuwe druk op werkgevers door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. In dat geval kunnen zij beroep doen op tijdelijke werkloosheid door overmacht. SD Worx stelt vast dat tijdelijke werkloosheid wegens Corona tussen december 2021 en januari 2022 met bijna 50% toenam; in februari daalt het opnieuw met bijna 20%. De piek tijdelijke werkloosheid door corona lijkt voorbij, al zijn er sectoren die een stijging kennen. Dat blijkt uit de Employment Tracker, die maandelijks de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers uit de privésector in België analyseert.

Tijdelijke werkloosheid door corona bestaat nu twee jaar in België. Na een bijna ononderbroken daling sinds juni 2021, dankzij de heropening van veel sectoren, was er in de eerste maand van 2022 een nieuwe piek in het aantal tijdelijke werklozen door corona. SD Worx stelde een stijging met bijna 50% (49%) vast: in januari ging 1,28% van de dagen verloren door tijdelijke werkloosheid ten gevolge van Covid; in februari daalt het opnieuw tot 1,04%. Vorig jaar in februari was dit nog meer dan het dubbele (3,94%). Werkloosheid wegens quarantaines of een gebrek aan kinderopvang werden hier niet bijgerekend: ook dit verlies valt terug van 0,38% in januari naar 0,10% in februari. In totaal ging het om 4,57% getroffen werknemers in februari.

  Van de ene tijdelijke werkloosheid in de andere?

  Geert Vermeir, juridisch adviseur bij SD Worx: “Zowel ondernemingen getroffen door de coronacrisis als ondernemingen getroffen door het conflict en de gevolgen kunnen de gekende, eenvoudige procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen, tot 30 juni alvast. Voor sommige werkgevers en werknemers blijft het systeem van tijdelijke werkloosheid absoluut nodig. Zeker nu de oorlog in Oekraïne zich ook steeds harder in de economie laat voelen. Het conflict met Rusland overschaduwt het herstel: bedrijven die bijvoorbeeld kampen met grondstoffentekort of uitvoerproblemen zullen kunnen rekenen op tijdelijke werkloosheid - overmacht indien zij de tewerkstelling moeten terugschroeven.”

  De specialist vervolgt: “We kunnen de komende maanden opnieuw een stijging van tijdelijke werkloosheid verwachten. De klassieke vorm van economische werkloosheid is administratief verre van eenvoudig. Termijnen, kennisgevingen en procedures vormen een extra drempel om er vlot gebruik van te kunnen maken. Een vereenvoudiging dringt zich op.”

   Tijdelijke werkloosheid Corona

    In Vlaanderen wordt Limburg het hardst getroffen door tijdelijke werkloosheid

    Volgens de cijfers van SD Worx, zijn Luik, Henegouwen en Limburg de provincies die het hardst getroffen zijn in 2022 wat betreft tijdelijke werkloosheid. 

    Geert Vermeir, juridisch adviseur bij SD Worx: “Dit verschil kan verklaard worden door het feit dat arbeiders harder getroffen worden dan bedienden door quarantaines en tijdelijke werkloosheid. Bedienden kunnen vaak telewerken en dus actief blijven ondanks een asymptomatische besmetting of tijdens een quarantaine. De provincies met meer arbeiders dan bedienden kennen meer dagen tijdelijke werkloosheid. In Vlaanderen staat hierdoor de provincie Limburg op kop met 1,55% van de dagen geregistreerd als tijdelijk werkloos. De horeca blijft met 13,68% de sector met de meeste tijdelijke werkloosheid door corona.”

     Tijdelijke werkloosheid
      Top 10 met hoogste % tijdelijke werkloosheid Corona in januari en februari 2022
       Over het onderzoek

       HR-dienstenleverancier SD Worx ontwikkelde de Employment Tracker om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt in België. De tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen. Op die manier schetst SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een relevant beeld van de meest getroffen en de meest actieve sectoren en regio’s. Dat gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. De resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector.