1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

kmo-tewerkstelling: in 2021 opnieuw meer nieuwe tewerkstellingen dan beëindigingen

Positieve trend tot november - in december en januari wel een terugval
SME

SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, ziet een positieve trend in de structurele tewerkstelling bij kmo’s in de privésector. SD Worx berekende dat er bij onze bestaande kmo’s opnieuw meer arbeidsplaatsen bijkomen dan er verdwijnen, met een positief saldo tot gevolg (+0,90% in 2021). Er waren gemiddeld zelfs iets minder contractbeëindigingen dan in 2019 (nl. 2,09% in plaats van 2,13%). Net zoals de voorbije jaren zijn december en januari maanden met meer contractbeëindigingen. Qua aanwervingen doen onze Belgische kmo’s het in 2021 beter dan in 2020, maar we zitten nog niet op het niveau van voor de coronacrisis (2019). Dit zijn de nieuwe inzichten uit de longitudinale analyse van SD Worx van de loongegevens van meer dan 21.000 kmo-ondernemers met meer dan 370.000 werknemers over de laatste 3 jaar in de privésector in België:

  • De structurele tewerkstelling bij bestaande kmo-werkgevers vertoont voor het volledige jaar 2021 een positieve trend; het verlies aan jobs (uitstroom van 2,09%) daalt zelfs lichtjes onder het (normale) niveau van 2019 (2,13%). Het aandeel nieuwe tewerkstellingen (instroom) stijgt van 1,98% in 2020 tot 2,12%, wat evenwel onder het niveau van 2019 ligt (2,25%).
  • Er zijn in 2021 opnieuw meer werkgevers (13,31%) die rekruteren dan in 2020; en minder werkgevers die te maken krijgen met contractbeëindigingen (12,81%); daar zitten we zelfs op het (normale) niveau van 2019;
  • Voor kmo’s zien we in 2021 een licht positieve evolutie in het arbeidsvolume (in aantal koppen); dat was geleden van 2019. Het laatst jaar steeg voor kmo’s de tewerkstelling met 0,90%. Ten opzichte van begin 2019 is het aantal jobs in kmo’s met 1,72% toegenomen. 
  • Qua sectoren is de tewerkstelling in ‘transport en opslag’ en ‘horeca’ nog steeds niet hersteld van de crisis. Het arbeidsvolume in kmo’s (in aantal arbeidsplaatsen) is gestegen in vier sectoren, nl. financiële diensten, vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten, informatie en communicatie en gezondheidszorg. Alle andere sectoren zijn stabiel tot licht positief. 
  • Voor België zitten we nu terug op het niveau van tewerkstelling van mei 2021, dat niet veel hoger is dan april 2019. Door de hoeveelheid jobs in de afgelopen drie jaren van meer dan 20.000 werkgevers te analyseren via de SD Worx kmo Jobindex, kan SD Worx de laatste trends voorstellen.

   Evolutie van het arbeidsvolume (aantal koppen) bij Belgische kmo-bedrijven sinds januari 2019 met december 2018 als basismaand

    graph

    “In 2021 zijn er terug meer kmo’s die aanwerven dan kmo’s die te maken krijgen met ontslag. Gemiddeld gaat het zeker de goede kant op: sinds mei zaten we in een stijgende trend, met een piek van plus 3% in november 2021 (in vergelijking met pre-corona begin 2019). Voor december en januari 22 stellen we een omgekeerde trend vast: toen was er wel meer uitstroom dan instroom. Deze daling zien we elke jaar, maar dat hoeft ons nog niet te verontrusten.”

    “De sterkhouders qua sectoren voor kmo: in januari 22 realiseerden de kmo’s in de sectoren ‘financiële diensten en verzekeringen’ (+ 11,41%) en ‘vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten’ (+10,07%), ‘Informatie en communicatie’ (+3,89%) en gezondheidszorg (+3,38%) meer jobs in vergelijking met begin 2019: daar spreken we van een aangroei qua jobs; in de andere sectoren is de situatie eerder stabiel. Enkel kmo’s in ‘Vervoer en opslag’ en ‘horeca’ hebben de crisis nog niet verteerd (met resp. -3,80% en -4,74% daling in arbeidsplaatsen ten opzichte van begin 2019). In de horecasector zagen we een inhaalbeweging sinds juni 21, maar sinds december gaat het aantal jobs er achteruit,“ stelt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo’s van SD Worx. “Ook in sectoren die het goed doen, blijven werkgevers investeren in jobs of mensen; zo toont de evolutie per sector van de laatste drie jaar.”

    Structurele tewerkstelling: evolutie in arbeidsvolume (in aantal koppen) sinds 2019 bij bestaande kmo-werkgevers (Kmo-job index)

     graph2
      graph3

      Contractbeëindigingen dalen (maar nooit in december en januari)

       graph4

       Opnieuw normale seizoenaliteit in 2021

       Instroom en uitstroom variëren naargelang de maand. In 2021 ligt de evolutie van de instroom, in lijn met de voorgaande jaren, hoger dan 2020 maar nog voor een aantal maanden lager dan in 2019 (nl. januari, februari, april, sept en oktober). Contractbeëindigingen (uitstroom) zijn zoals normaal seizoengevoelig, met zelfs lagere cijfers dan in 2019 met uitzondering van juni, juli en oktober.

       Over het onderzoek

       De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loonsgegevens van SD Worx, de grootste loonberekenaar van België. De resultaten zijn bijzonder betrouwbaar door de omvang van de steekproef en de databron: ze zijn gebaseerd op werkelijke gegevens van de loonadministratie. De waarden zijn niet gewogen proporties, maar het onderzoek is representatief op vlak van basisparameters zoals geslacht, leeftijd, regio, bedrijfsgrootte. We onderzoeken de structurele tewerkstelling: dit houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. We werken met een uitzonderlijk grote steekproef van dezelfde werkgevers met tewerkstelling sinds eind 2018 en volgen hun tewerkstellingsevolutie gedurende de laatste 3 jaar. Uiteindelijk gaat het om meer dan 21.000 kmo-bedrijven met meer dan 370.000 werknemers. Dankzij deze panel-methodologie is SD Worx in staat de veranderingen qua arbeidsvolume in de tijd te volgen. Voor de daling en stijging van het aantal aanwervingen en ontslagen werd gekeken naar het arbeidsvolume, uitgedrukt in aantal koppen en niet in voltijds equivalenten. De statistische analyse formuleert inzichten op groepsniveau en zijn in lijn met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We focussen op de tewerkstelling bij bestaande werkgevers en brengen niet de startups en faillissementen in kaart.