1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Minder dan 1 werknemer op 10 zoekt actief andere werkgever

Belgen samen met Nederlanders minst geneigd uit te kijken naar andere werkgever – 1 op 3 wil interne jobmobiliteit
employer

Minder dan 1 werknemer op 10 (8,5%) geeft aan momenteel actief op zoek te zijn naar een andere werkgever. Dit betekent nog niet dat ze effectief van werkgever gaan veranderen. Ongeveer één op drie Belgen zegt ook bij de huidige werkgever uit te kijken naar een andere job. De schaarste op de arbeidsmarkt kan werknemers aanzetten om buiten de bedrijfsmuren te kijken. Uit onderzoek door de Europese HR- en payrollspecialist SD Worx blijkt dat een kwart van de ondervraagde medewerkers openstaat voor een job bij een andere werkgever. Nederlanders en Belgen lijken het minst op zoek naar een andere werkgever. Bedrijven die hun medewerkers graag aan boord willen houden, doen best een inspanning op het vlak van loonbeleid en werksfeer. Die factoren wegen immers het meest door bij het zoeken naar een nieuwe werkgever.

In ‘A Worker’s Journey’ onderzocht SD Worx de werksituatie bij zo’n 5.000 werknemers in de Europese landen België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De onzekerheid die met de coronacrisis gepaard gaat, houdt werknemers niet tegen om uit te kijken naar opportuniteiten bij andere bedrijven, maar ook binnen het eigen bedrijf.

Ook interne jobmobiliteit gewenst

Meer dan één op drie kijkt ook intern naar een andere job. Ongeveer één op tien Belgen (10,9%) zegt actief binnen het eigen bedrijf uit te kijken; 21,8% doet dat passief. Onze actieve zoektocht naar interne jobmobiliteit ligt een stuk lager dan het gemiddelde. In Duitsland en Frankrijk liggen deze cijfers het hoogst met respectievelijk 16,8% en 16,1%.

  actief op zoek

  1 op 4 kijkt uit naar een andere werkgever

  Dat wil niet zeggen dat zij ook allemaal actief op zoek zijn naar een andere werkgever. Ongeveer een kwart van de Belgen speurt naar vacatures. In België doet 17 procent dat passief door sporadisch de arbeidsmarkt af te tasten zonder echt een stap verder te gaan. Slechts 8,5% van de werkende Belgen is echt actief op zoek. België kent zo de laagste verloopintentie; Nederland zit ongeveer op hetzelfde niveau, maar het aandeel van passief geïnteresseerden is daar lager (13,2% tov 17% van de Belgen).

   bent u actief op zoek

   Franse en Duitse werknemers kijken (actief of passief) het meest uit naar een andere job, met 29%. In België gaat het om 26%, in het Verenigd Koninkrijk om 25%. Nederland klokt af op 22% van de werknemers.

   Het zijn vooral jongeren die de arbeidsmarkt doelgericht afspeuren: in België solliciteert momenteel 24% van de 18- tot 24-jarigen en 16% van de 25- tot 34-jarigen. Vanaf 35 jaar zakt dit percentage steeds meer onder het gemiddelde van 10% en lager.

    op zoek

    Loonpakket blijft prioriteit nummer 1

    Bedrijven kunnen tegenwoordig maar beter waakzaam zijn en extra aandacht besteden aan hun werknemers. SD Worx polste naar de voornaamste redenen waarom werknemers een overstap zouden overwegen. Een op vijf Belgen (18,3%) vindt het salaris en extralegale voordelen de belangrijkste factoren om van werkgever te veranderen.

    Ook geven werknemers aan dat de werksfeer bepalend kan zijn: 17,2% van de Belgen noemt dit de voornaamste reden om van werk te veranderen. Verder zijn jobinhoud (13,5%), werkzekerheid (8,8%), afwezigheid van flexibele werkregelingen (6,2%) en groeikansen (6,1%) redenen die werknemers het vaakst als doorslaggevend argument naar voren schuiven om van werkgever te veranderen.

    “De schaarste op de arbeidsmarkt laat zich duidelijk voelen”, zegt Cathy Geerts, CHRO bij SD Worx. “Bedrijven hebben moeite om de juiste profielen te vinden, de economie draait volop en dus zijn er veel vacatures. Werknemers zijn zich bewust van de opportuniteiten die er liggen, dus kunnen werkgevers maar beter extra tijd en energie investeren in employer branding én in personeelsbehoud. De basis in orde hebben, een vlotte payroll en motiverend loonbeleid hanteren, een aangename werksfeer creëren en de juiste match tussen persoon en jobinhoud aanbieden zijn de aspecten die overduidelijk het meest doorwegen.”

    Arbeidskansen en jobmobiliteit: Belgen hebben minder vertrouwen in overstap dan Nederlanders

    Hoewel ongeveer een kwart van de werknemers op zijn minst met één oog in de gaten houdt welke opportuniteiten er zich op werkvlak voordoen, vindt maar één op drie daarvan het betrekkelijk evident om de stap ook effectief te zetten. Hier schommelen de verschillen tussen de landen enorm. De arbeidsmarkt in Nederland lijkt de makkelijkste om van werkgever te veranderen. Vooral Nederlanders denken dat het gemakkelijk is of dat het klimaat gunstig is om ander werk te vinden. Bijna de helft (49%) denkt er dat een overstap eenvoudig te maken is. In Duitsland gaat het om 35%. In België (29%), het Verenigd Koninkrijk (27%) en Frankrijk (21%) ligt het vertrouwen om ander werk te vinden lager dan het gemiddelde.

     gemakkelijk

     Over de enquête

     Om een beter zicht te krijgen op de volledige employee journey en werkervaring op Europees niveau, liet HR- en payrollspecialist SD Worx een enquête uitvoeren: ‘A Worker’sJourney’. De enquête omvatte informatie die werd verstrekt door vaste werknemers, zelfstandigen, gedetacheerd personeel en uitzendkrachten. De enquête bevroeg 5.000 werknevers uit vijf landen en bestreek het hele aanwervingsproces zoals de werknemers dat zien. Dit omvatte het aantrekken van nieuwe werknemers, aanwerving, onboarding, uitvoering van het werk, loopbaanontwikkeling en -vooruitgang, beloning en offboarding. De enquête dateert van april 2021 en werd in de volgende landen gehouden: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De enquête omvatte bedrijven van alle groottes, in verschillende sectoren.