1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Arbeidsdeal: voor één op drie kmo’s kan vierdagenwerkweek helpen

Voor meerderheid (56%) van de Belgische kmo’s is rekruteren een (zeer) grote uitdaging – voor bijna de helft ook het behouden van medewerkers
fourdayweek

Met de arbeidsdeal wil de regering extra flexibiliteit invoeren. Met betrekking tot de vierdagenwerkweek, lijkt dit alvast een goede zaak voor ongeveer één op drie Belgische kmo’s. De helft van onze kmo’s worstelt met het rekruteren en behouden van medewerkers. Al zal de vierdagenwerkweek niet voor iedereen de ideale oplossing zijn. De meningen zijn verdeeld: iets meer dan één derde (37%) denkt niet dat de vierdagenwerkweek zal helpen om mensen aan te trekken of te behouden. Kmo’s in Wallonië en Brussel staan er het meest positief tegenover. Begin december bevroeg SD Worx 661 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot de personeelsuitdagingen van 2022.

  schijf

  Bron: SD Worx 2022

  Voor bijna 1 op 3 (31,4%) kmo’s zou de vierdagenweek helpen in het aantrekken of behouden van medewerkers. Een gelijkaardig deel (36,7 %) van de kmo’s ziet de vierdagenweek totaal niet of eerder niet als een hulp om medewerkers aan te trekken of te behouden. Kmo’s in Brussel en Wallonië staan positiever ten opzichte van de vierdagenwerkweek (nl. 33,7% en 38,2%) dan kmo’s in Vlaanderen (27,1%).

  Helft van onze kmo’s worstelt met rekruteren en behouden van medewerkers

  Bijna 56 % van de kmo’s vindt het aantrekken van medewerkers een grote tot zeer grote uitdaging. Bijna de helft (46,6%) van de kmo’s vindt medewerkers motiveren een grote tot zeer grote uitdaging. Kmo’s uit Brussel vinden personeel aantrekken significant minder een uitdaging dan kmo’s uit Vlaanderen. “De helft van onze kmo’s worstelt met rekruteren en behouden van medewerkers. Kmo’s geven flexibele werkuren op als één van de belangrijkste (top 5) redenen waarom kandidaten voor het bedrijf kiezen. Het staat ook in hun top drie van de redenen waarom mensen voor het bedrijf blijven werken. De kmo’s in de dienstensector staan lichtjes positiever t.o.v. de vierdagenwerkweek (32,5% versus 26,9%), maar regionaal zien we ook lichte verschillen: kmo’s in Brussel en Wallonië staan positiever ten opzichte van de vierdagenwerkweek (nl. 33,7% en 38,2) dan kmo’s in Vlaanderen”, stelt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx.

   pers

   Bron: SD Worx 2022

   Over het onderzoek

   In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 47e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 661 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 24 november en 6 december. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,0% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).