1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Ziekteverzuim in België bereikt recordhoogte in 2021

Gemiddeld ging in België 6,13% van de gewerkte dagen verloren door afwezigheid van korte of middellange duur
sickleave

Het absenteïsme bereikt in België een hoog niveau wanneer we het gemiddelde nemen van het jaar 2021. Zowel voor kort verzuim (<1 maand) als voor middellang verzuim (tussen 1 maand en 1 jaar) zitten we hoger dan in 2019 (het laatste 'normale' jaar vóór de Covid-crisis). Dat blijkt uit de Employment Tracker, die maandelijks de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert.

De Belgen waren in 2021 meer afwezig als we ze vergelijken met de vorige jaren. Dit is nog opvallender wanneer we naar de jongere leeftijdsgroepen kijken. Bij de jongeren onder 25 jaar werd 3,39% van de dagen in 2021 geregistreerd als kort verzuim. Dit is een stijging ten opzichte van 2019 (2,83%) en 2020 (3,04%).

Kim Van Houtven, Senior HR Consultant bij SD Worx: « Alle leeftijdsgroepen onder de 40 jaar zitten boven de 3%, behalve de 25-29-jarigen. De stijging doet zich ook voor bij de 40-plussers. De stijging in kortverzuim is meest uitgesproken bij de arbeiders

Gemiddeld 6,13% werkdagen verloren door kort en middellang ziekteverzuim in 2021

In 2021 zien we opnieuw een stijging in de dagen afwezigheid door ziekte. Zowel het gemiddeld kortverzuim als middellang verzuim stegen.

Het kort ziekteverzuim steeg dit jaar het meest (met 9,15%), het middellang verzuim steeg met 6,41%. Vorig jaar steeg het kortverzuim nauwelijks; het bleef stabiel, maar het middellang verzuim steeg met 20%.

  Bijna 44% van de werknemers was niet kortdurend ziek

  Meer dan de helft van de werknemers was ten minste één dag afwezig wegens kortdurende ziekte: in 2019 was dit zelfs bijna zes op de tien (59,4%); het daalde in 2020, maar steeg weer tot 56,5% in 2021.

  Dit betekent ook dat 43,5% van de werknemers geen enkele dag afwezig is geweest, ondanks de corona. Het aandeel afwezige werknemers (1 maand en 1 jaar) is in 2020 gestegen (tot bijna 14%); in 2021 is het gelukkig licht gedaald tot 12,83%, hoewel het nog steeds niet op het niveau van vóór de corona ligt.

   Sectoren die het meest door de ziekte zijn getroffen (van < 30 dagen en tussen één maand en één jaar)

   SD Worx merkt op dat we in de top 10 enkel sectoren met arbeiders of gemengde sectoren terugvinden, wat niet verwonderlijk is aangezien deze sectoren niet de mogelijkheid hebben om te telewerken.

   De sectoren waar de cijfers het hoogst zijn bijvoorbeeld de schoonmaak of dienstenchequebedrijven, maar ook de kleinhandel in voeding, warenhuizen en productie van etenswaren. Ook de grondafhandeling in luchthavens, de betonindustrie en bruggen en wegenaanleg, transportsector kennen de meeste ziektedagen. Ook de opvoedings- en huisvestingdiensten die in een 24/24 7 op 7 ploegensysteem werken zien bijna 1 op de 10 werkdagen verloren gaan aan ziekte.

    Regionale verschillen

    Regionaal zien we de hoogste cijfers in Limburg (7,69%) en in de provincie Henegouwen (8,36%). De laagste cijfers in Vlaams-Brabant (5,06%) en Waals-Brabant (5,29%). Ook Brussel scoort in de beter helft met 5,62%.

     Kim Van Houtven concludeert: "Het absenteïsme is verder gestegen maar niet geëxplodeerd. Sinds Covid-19 blijven meer werknemers met griepsymptomen thuis. Het zet bedrijven onder druk, zeker die organisaties die niet kunnen terugvallen op thuiswerk. Voeg daarbij de extra quarantainedagen en de werkgevers staan voor de uitdaging om op tijd intern of extern vervangers te vinden om de productie of de dienstverlening op peil te houden. De komende weken worden extra spannend. Bij een clusteruitbraak zien we soms een uitval van 40% van de produktiemedewerkers. We sluiten daarom niet uit dat sommige werkgevers tijdelijk de produktie gaan terugschroeven.”

     Over het onderzoek

     Hr-dienstenleverancier SD Worx ontwikkelde de Employment Tracker om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt in België. De tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen. Op die manier schetst SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een relevant beeld van de meest getroffen en de meest actieve sectoren en regio’s. Dat gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. De resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector.