1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Aanwervingsintenties van kmo in 2022 op hoogste niveau in 10 jaar

Hoogste cijfers en stijging bij productiebedrijven en bouwsector, vooral in Vlaanderen
KMO

De aanwervingsintenties van de Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) zijn de hoogste die HR-dienstenverlener SD Worx sedert de start van het onderzoek in 2010 gemeten heeft. Begin december bevroeg SD Worx 661 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het eerste kwartaal 2022. Dit zijn meest recente inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête:

 • Kmo’s in Industrie & bouw hebben de grootste rekruteringsplannen: zes op tien kmo’s wenst personeel aan te werven begin 2022 (tov 47,6% in sept 21).
 • Gemiddeld gaat het om bijna de helft van de Vlaamse kmo’s (46,2%) die voor eind maart personeel wil aanwerven. Meer nog: bij bijna acht op tien gaat het om uitbreiding van personeel; bij een op drie om vervangingen.
 • Hoewel de meerderheid (zes op tien kmo’s) aangeeft dat het om recente vacatures gaat; is het aandeel langopenstaande vacatures wel gestegen (tot vier op tien). De stijging is het meest uitgesproken voor kmo’s in Industrie en bouw (6 op 10 spreekt van ‘vooral langopenstaande vacatures’).
 • Bijna de helft (46,2%) geeft aan dat het voornamelijk om knelpuntberoepen gaat; dit is een stijging ten opzichte van vorig kwartaal (38,3%). Bij kmo’s in industrie en bouwsector is dit al langer meer het geval (60,1%). 
 • Bijna vier op tien kmo’s (38%) verwachten een toename van het werk: dit is een lichte stijging t.o.v. september ‘21 (35%) maar nog niet zo hoog als in juni 21 toen de verwachtingen een hoogtepunt bereikten.  In Industrie en bouw ziet bijna de helft van de kmo’s (46%) een toename van het werk.
 • Eén op tien kmo’s (11%) zal volgend kwartaal iemand moeten ontslaan (in Industrie en bouw slechts 7%); 1 op 5 kmo’s daarvan zal deze medewerker ook vervangen.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx duidt de cijfers: “Mooi om deze evolutie over 10 jaar te zien. Met de huidige stijging komen we beduidend hoger uit dan vóór de coronacrisis en hoger dan 10 jaar geleden. Steeds meer kmo’s willen aanwerven; ook de verwachtingen qua werkvolume stijgen opnieuw. Meest uitgesproken aanwervingsplannen zien we bij kmo’s in de Industrie en bouw. Enerzijds omdat ze meer moeite hebben met het vinden van de geschikte profielen en anderzijds ziet bijna de helft van de kmo’s in die sector (46%) het werk toenemen. Dat is meer dan in de dienstensectoren. Zes op tien kmo’s in Industrie en bouw spreken van knelpuntberoepen én van vooral langopenstaande vacatures. Dat is minder goed nieuws.”

Kmo rekruteringsplannen het hoogst sinds 2010

  kmo

  Plannen vs. effectieve aanwervingen in kmo

  “Niet alle plannen kunnen meteen in realiteit worden omgezet: voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 bedroeg het percentage kmo’s dat personeel kon aanwerven ongeveer 13%, terwijl 27% eigenlijk wilde aanwerven (bevraging december); het lijkt erop dat de helft er niet in slaagt om de plannen binnen de drie maand in realiteit om te zetten. In het derde kwartaal steeg het effectieve percentage naar 15%, wat nog steeds minder dan de helft is van de kmo’s met aanwervingsplannen, gemeten in juni 2021 (36,4%). Het verschilt bovendien per sector,“ besluit Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx. “De intenties in Industrie en bouw zijn dubbel zo hoog in vergelijking met vorig jaar. Laat ons hopen dat minstens de helft kmo’s volgend kwartaal zijn intenties kan waarmaken. Dan zou dit een mooi resultaat geven, nl. 30% of één op drie kmo’s.”

   gemkmo
   Over het onderzoek

   In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 47e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 661 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 24 november en 6 december. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,0% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).