1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Minimum 20 euro netto per maand extra vanaf 1 januari

Nettoloon van alle Belgische werknemers stijgt met minimum 240 € netto per jaar door aanpassing belasting schalen
nettoloon

Vanaf 1 januari 2022 zal voor alle Belgische werknemers het netto maandloon iets stijgen, zowel in de privé als publieke sector. Dat komt door de jaarlijkse indexering en aanpassing van de belastingtarieven in de bedrijfsvoorheffing. Het nettoloon van alle Belgische werknemers stijgt met minimum 240 € netto per jaar door aanpassing belasting schalen. Voor wie kinderen ten laste heeft, komt er minimaal 2 euro extra per maand bij, of minimaal 24 euro extra op jaarbasis. Het is afhankelijk van je gezinssituatie en aantal kinderen ten laste. Dat blijkt uit loonberekeningen door HR-dienstverlener SD Worx.

Een loonindexering betekent dat de lonen worden aangepast aan de stijging van de levensduurte. De koopkracht van de werknemers wordt hierdoor behouden. Een zelfde logica voor de belastingbedragen– en tarieven. Ook de belasting schalen of schijven zijn onderhevig aan inflatie: de bedragen van de schalen stijgen, waardoor een groter deel van de lonen aan het lagere tarief belast worden. Zo niet, zou dit een onverkapte stijging van de belasting tot gevolg hebben en een aantasting van de koopkracht. Bovendien worden de schalen van de bedrijfsvoorheffing beter afgestemd op de tarieven in de personenbelasting, die sinds begin 2000 werden hervormd. De regering kondigde dit aan in het kader van de begroting.

Kristiaan Andries, adviseur van het Kenniscentrum van SD Worx legt uit: “Het afgelopen jaar kennen we een zeer hoge inflatie. Dit vertaalt zich in niet alleen in een automatische loonindexering per sector maar ook in een hogere indexering van de belastingtarieven, waardoor een groter deel van je loon in een lagere belastingschaal terecht komt, met  een hoger netto loon tot gevolg. Dit jaar zal de aanpassing van onze belasting schijven het nettoloon met minimaal 20 euro per maand doen toenemen. Op jaarbasis gaat het over minimum 240 euro netto. Ter vergelijking: vorig jaar was dit gemiddeld maar vijf euro per maand of 60 euro per jaar.”

De specialist van SD Worx vervolgt: “Heeft de bediende nog 2 kinderen ten laste, dan verhoogt het netto loon van alle bovenvermelde lonen met 110,00 euro per maand vanaf 2022. In 2021 was dit 107 € per maand (verschil van 3 €). Voor één kind heb je vanaf 2022 39 euro meer (i.p.v. 37 euro in 2021; dus 2 euro verschil). Voor 3 kinderen gaat de vrijstelling van 282 euro naar 291 euro per maand (verschil van 9€ per maand). Dit bedrag wordt niet beïnvloed door de hoogte van het loon. Het heeft te maken met de indexering van het belastingvrije minimum. Iedereen krijgt een deel van zijn inkomen onbelast. Dit bedrag wordt verhoogd als je kinderen of anderen ten laste hebt.”

In België gelden progressieve belastingschijven. Op het einde van het jaar wordt al je inkomen samengeteld. Dit inkomen splitst men dan op in onderdelen of schijven. Per schijf geldt er een ander belastingtarief.

In onderstaande tabel maken we een vergelijking tussen eenzelfde netto maandloon in 2021 en 2022. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met de loonindexeringen die vele sectoren kennen op 1 januari. Hierdoor kunnen we de indexering van de belastingtarieven beter vergelijken.

Concrete voorbeelden:

    grafiek