1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Afwezigheden door ziekte op het werk in november hoger dan vorige jaren

Daarbovenop: een nieuwe piek afwezigheden door quarantaine
sickleave

Bovenop de hoge ziektecijfers kregen werkgevers ook te maken met uitval door quarantaine of sluiting van opvang of school. Bijna 5% van de werkgevers (4,7%) krijgt in november te maken met medewerkers in quarantaine; dit is het hoogste percentage sinds het bestaan van deze maatregel. In totaal ging het om één werknemer op 80 (1,3%). Wie niet kon thuiswerken en in quarantaine ging, was gemiddeld 3 dagen afwezig. Wie thuis moest blijven wegens opvang van een kind, was gemiddeld 2,5 dagen afwezig, al was dit minderheid van 0,3% werknemers in november. Ongeveer een op zeven werknemers was in november minimum 1 dag ziek. De dagen afwezigheden op het werk door ziekte (van minder dan 30 dagen) zijn nog steeds hoog met 3,16%: dit is bijna een kwart (24%) hoger dan in 2020. Dat blijkt uit de ‘SD Worx Employment Tracker’, dat maandelijks de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert.

Afwezigheden door ziekte op het werk in november hoger dan vorige jaren

In november zijn de dagen afwezigheden op het werk door ziekte (van minder dan 30 dagen) nog steeds hoog met 3,16%: dit is bijna een kwart (24%) hoger dan in 2020 en 18% hoger in vergelijking met pre-corona jaar (2019). Ten opzicht van oktober is het wel gedaald met bijna 16%;  in oktober kennen we meestal de jaarlijkse piek (in 2021: 3,52%). 

Deze trend is het meest uitgesproken bij de arbeiders: met 4,23% ligt het kortverzuim opnieuw een kwart (26%) hoger dan in pre-corona een 33% hoger dan in 2020. Bij bedienden is het kortverzuim 2,72%; dat is 12% hoger dan pre-corona (2019) en 20% hoger dan in 2020.

Het middellang ziekteverzuim (tussen 1 maand – 1 jaar) blijft zo goed als stabiel t.o.v. vorige maand (op 2,97%), maar ten opzichte van voorgaande jaren ligt het ook 12 à 14 % hoger dan in resp. 2020 en 2019.

  graphnl

  In november 2021 zijn in de privé sector in België gemiddeld 3,16 dagen op 100 verloren gegaan door kortdurende ziekte (van minder dan 30 dagen). In combinatie met middellang verzuim komt dit op 6,13% op 100 dagen.

  Ongeveer een op zeven werknemers was in november minimum 1 dag ziek

  Kim Van Houtven, senior Consultant van SD Worx verduidelijkt: “Het aandeel gewerkte dagen duikt onder de 70%, maar dit is ook door de opname van meer vakantiedagen in november. In de eerste week van november hadden we de herfstvakantie en sommigen maakten in de tweede week de brug op 12 november. Met bijna 11% dagen die opgaan aan vakantie, maken sommigen een inhaalbeweging. Dit stelt werkgevers voor uitdagingen, zeker nu er ook quarantaine afwezigheden bijkomen. In november 21 zijn 13,6 % van de werknemers in november minimum 1 dag ziek geweest. Dit is lager dan in oktober (16,4%), maar hoger dan de voorgaande jaren (7% hoger dan in november 2019 en 37% hoger dan in november 2020).“

  Meest getroffen sectoren door ziekte (< 30 dagen)

  “In de top 10 zien we uitsluitend sectoren met arbeiders of gemengde sectoren. De cijfers zijn opnieuw zeer hoog in de grondafhandeling in de luchthavens, de poets- of dienstenchequebedrijven, productie van etenswaren, de non-ferrometalen, de betonindustrie, de buitenmonteerders van bruggen, de karton-en papier, chemische industrie en de opvoedings- en huisvestingdiensten die in een 24/24 7 op 7 ploegensysteem werken. Als je kortverzuim en middellang verzuim optelt dan weet je hoeveel dagen er verloren zijn gegaan door ziekte. Voor de dienstenchequebedrijven en schoonmaak is er bovendien stijgend ziekteverzuim langer dan 1 maand. Combineer dit met extra quarantainedagen, dan weet je dat werkgevers voor hete vuren staan:  om tijdig vervangingen te vinden om de productie of dienstverlening op peil te houden.” besluit SD Worx.

   graph

   Nieuwe piek qua quarantaine dagen in november

   Op basis van de loongegevens van SD Worx bij 65.000 werkgevers zien we een nieuwe piek aan quarantainedagen. Voor werknemers die in quarantaine geplaatst moeten worden (bijvoorbeeld na contact met een besmet persoon), kan de werkgever ‘tijdelijke werkloosheid door overmacht’ aanvragen. Deze quarantainedagen zijn afwezigheden die bovenop de ziektedagen komen. Sinds de maatregel overmacht – corona – quarantaine bestaat (sept 20) volgen we de evolutie op. Bijna 5% van de werkgevers (4,7%) krijgt er in november mee te maken; dit is het hoogste percentage sinds de start. Wie in quarantaine ging, deed dit gemiddeld voor 3,2 dagen. Ziektedagen blijven echter het leeuwendeel van afwezigheden uitmaken.

   In november bereiken we een nieuwe piek van quarantainedagen:

   • Ten opzichte van vorige maand zien we meer dan een verdubbeling van het aantal werknemers in quarantaine – in november gaat het om 1,3% van alle werknemers in de privé; de quarantainedagen gaan zelfs bijna maal 2,5. Het aantal werkgevers stijgt met 68%.
   • Wie uitvalt door quarantaine, is dat gemiddeld in november voor 3,2 dagen. 
   • Er zijn meer werkgevers die te maken krijgen met quarantaine dagen nl. 4,7%. (het aantal werkgevers ligt 13,6% hoger dan in oktober 20)
   • Er zijn meer werknemers (nl. 1,3%) die in november 21 in quarantaine moeten dan in maart en april van dit jaar toen de quarantainedagen ook piekten), maar
   • de hoogste piek qua dagen noteerde SD Worx in oktober van vorig jaar (het lag toen een kwart -24,4%-hoger dan vandaag; in november 6% hoger dan vandaag). Het aantal betrokken werknemers lag toen 4,8% hoger dan vandaag.

   Tot slot: er waren ook werknemers die moeten thuisblijven omdat ze geen opvang hebben voor hun kind. Werknemers die thuisbleven voor opvang kind deden dat gemiddeld voor 2,5 dagen. Zij kunnen gebruik maken van de maatregel ‘tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind wegens de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten’. Dit bleef in november beperkt tot 0,3% van de werknemers.

   Over het onderzoek

   Hr-dienstenleverancier SD Worx ontwikkelde de Employment Tracker om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt in België. De tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen. Op die manier schetst SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een relevant beeld van de meest getroffen en de meest actieve sectoren en regio’s. Dat gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. De resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector.