1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

Hoogste indexstijging in 10 jaar verwacht voor bedienden van het PC 200

indexstijging

De meest recente prognose voor de indexstijging van de lonen in PC 200 die op 1 januari 2022 ingaat, bedraagt een maand voor inwerkingtreding 3,56%. PC 200 is het grootste paritair comité in ons land. De afspraken die gemaakt worden in dit PC gelden meteen voor meer dan 400.000 bedienden (bij 50.000 werkgevers) in de privésector. De zeer grote en heterogene sector groepeert onder meer de bedienden in callcenters, uitzendkantoren, IT, consultancy, reclame, drukkerijen, bouw, … en hun werkgevers.

Nathalie Seijnaeve van het kenniscentrum van SD Worx:  “In PC 200 worden de lonen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment, nl. 1 januari. Het definitieve indexcijfer zullen we pas kennen eind december. Deze meest recente simulatie lijkt de voorbode van de hoogste indexering in het PC 200 sinds 2012, net 10 jaar geleden, toen de index 3,17% bedroeg. Enkel in 2009 was de stijging nog hoger nl. 4,51%.

 Het hoge indexcijfer is een gevolg van een sterke stijging van de inflatie. De inflatie drukt de stijging van de prijzen van goederen en diensten uit. In november liep ze verder op tot 5,64%. Een stijgende inflatie heeft  gevolgen voor de indexering van de lonen. Die zullen sneller of hoger stijgen dan eerst voorzien.

    graph