1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Meer dan zes op tien Vlaamse kmo’s voorstander van verplichte vaccinatie voor personeel

Naar klanten toe is het beeld omgekeerd: één op drie kmo’s wil graag Covid Safe Ticket invoeren
vaccination

De meerderheid van de Vlaamse kmo’s (tot 250 werknemers) is voorstander van verplichte vaccinatie op de werkvloer voor het personeel. Met betrekking tot het nut van het Covid Safe Ticket naar klanten is het beeld anders: de meerderheid gebruikt het niet en wil dit zo houden. Waar het nog niet verplicht is, wil één op drie kmo’s met fysiek klantencontact wel graag het Covid Safe Ticket gebruiken. In september bevroeg HR-dienstenverlener SD Worx bij 810 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het vierde kwartaal 2021.

Dit zijn meest recente inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx:

 • Met betrekking tot het eigen personeel is de meerderheid van de Vlaamse kmo’s (64%) voorstander van verplichte vaccinatie op de werkvloer– één op tien Vlaamse kmo’s is tegen en een kwart is neutraal;
 • In Wallonië is bijna de helft (45,9%) van de kmo’s voor verplichte vaccinatie van de medewerkers; één op vijf is tegen, één op drie neutraal;
  In Brussel is bijna de helft (45,7%) van de kmo’s voor verplichte vaccinatie van de medewerkers; één op vijf is tegen, bijna één op drie neutraal. 
 • Het Covid Safe Ticket is in september slechts bij 6% van de kmo’s verplicht in klantencontact. In Brussel loopt dit op tot één op de tien (11%) van de kmo’s. Een op drie kmo’s met fysiek klantencontact (maar zonder verplichting) zou het willen invoeren; zeven op de tien liever niet;
 • Meer dan de helft van de kmo’s gebruikt geen Covid Safe Ticket naar klanten en wil dit ook zo houden.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx analyseert de cijfers: “Kmo-ondernemers zijn begaan met de veiligheid van hun medewerkers. In Vlaanderen is meer dan zes op tien Vlaamse kmo’s voorstander van verplichte vaccinatie voor personeel. Er zijn wel regionale verschillen. De verschillen in vaccinatiegraad tussen Vlaanderen en Brussel en Wallonië zien we ook weerspiegeld in deze cijfers: daar is 46% (of iets minder dan de helft) voorstander. Gemiddeld genomen is 56% voor de verplichting.” Als jurist duidt ze dat werkgevers geen info mogen opvragen over de vaccinatiestatus van hun werknemers; van een verplichting is geen sprake.

  kmo

  “Werkgevers (met minimum 50 werknemers) kunnen nu wel vragen naar de globale vaccinatiegraad bij hun werknemers via hun eigen arbeidsarts (of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk), die toegang heeft tot de vaccinatiegegevens. Het gaat om gegevens over de collectieve vaccinatiegraad in de onderneming, nooit individueel per werknemer. Die info kan de werkgever helpen om een passend welzijnsbeleid in de onderneming uit te werken. De verschillende regio’s nemen intussen initiatieven om in te kunnen grijpen waar de vaccinatiegraad lager is. Zo kan er in Vlaanderen via de arbeidsarts een vaccinatie in een onderneming (die 100 werknemers of meer telt) aangeboden worden als de vaccinatiegraad lager is dan 70%. In Brussel en Wallonië worden extra mobiele vaccinatieteams ingezet.”

  Covid Safe Ticket naar klanten

  De specialist vervolgt: “Wat betreft het gebruik van het Covid Safe Ticket naar klanten zien we een ander beeld: daar is een minderheid voor de invoering gewonnen. De meerderheid van de kmo’s gebruikt het niet en wil dit zo houden; al zijn er die er toch het nut van inzien. Van de kmo’s met fysiek klantencontact, is 30% wel voor de invoering gewonnen. Vandaag is er nog geen mogelijkheid om het Covid Safe Ticket op te vragen, buiten voor een aantal beperkte gevallen zoals discoteken of massa-evenementen. Ook de deelstaten kunnen een reglementaire basis voorzien. We nemen aan dat zeker de kmo-ondernemers die moesten sluiten, alles willen in het werk zetten om een nieuwe sluiting te vermijden. Anderzijds brengt het opvragen van zo het Covid Safe Ticket wel extra werk met zich mee. In september ziet één op de tien Brusselse kmo’s (11,6%) zich verplicht het Covid Safe Ticket te vragen. In Vlaanderen en Wallonië ligt dit lager. Het opvragen van de Covid Safe Ticket mag dan wel naar klanten, maar niet naar werknemers.”

   kmo
    cst
    Over het onderzoek

    In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 46e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 810 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 7 en 19 september. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,0% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).

    Over SD Worx

    In een wereld waarin werk een nieuwe invulling krijgt, willen mensen inspiratie putten uit hun job en de vrijheid krijgen zich te focussen op wat echt telt. Organisaties hebben behoefte aan dynamische, gemotiveerde werknemers die ondersteund worden door slimme technologie. Als toonaangevende Europese leverancier van people solutions maakt SD Worx van hr een bron van waarde voor het bedrijf van hun klanten en de mensen die voor hen werken. SD Worx levert people solutions gedurende de hele levenscyclus van werknemers, van het betalen van werknemers tot het aantrekken, belonen en ontwikkelen van het talent dat bedrijven succesvol maakt. SD Worx stimuleert prestaties via vier kerncapaciteiten: technologie, outsourcing, expertise en gegevensgestuurde inzichten.

    Meer dan 76.000 kleine en grote organisaties over de hele wereld vertrouwen op SD Worx en zijn meer dan 75 jaar ervaring. Het bedrijf biedt zijn people solutions in 150 landen aan, berekent de lonen van ongeveer 5 miljoen werknemers en behoort hierbij wereldwijd tot de top 5. De meer dan 5.300 werknemers van SD Worx zijn actief in achttien landen: België (hoofdkantoor), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Mauritius, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. In 2020 realiseerde SD Worx een geconsolideerde omzet van meer dan 825 miljoen euro (pro forma).